Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 14. januar 2015

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
14. januar 2015 kl. 08:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

74. Nøgletal december 2014
Sagsnr.: 2014-000766
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for december måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.12.14 på de nævnte områder.

Nøgletal, ledighedstal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 10 sager i december måned. Det samlede antal udgør således 430 sager pr. 31.12.14.

Antallet af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er faldet med 3 sager i december måned. Det samlede antal udgør 175 sager pr. 31.12.14. 

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er pr. 31.12.14 i alt 55 stk.

Antallet af sygedagpengesager er steget med 1 sag i december måned, således at det samlede antal udgør 437 pr. 31.12.14. Heraf er antallet af sager over 52 uger uden refusion 77 stk. 

Antallet af borgere der er i ressourceforløb udgør 99 stk. pr. 31.12.14.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er uændret i december måned. Det samlede antal af borgere der modtager ledighedsydelse udgør 75 pr. 31.12.14. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0% i refusion i alt 29.

I december måned er antallet af forsikrede ledige steget med 84 sager til i alt 712 pr. 31.12.14.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Det Lokale Beskæftigelsesråd 24. september 2014 kl. 15:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. november 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.
Der udarbejdes grafer fra 2011 - 2013.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Det Lokale Beskæftigelsesråd 24. september 2014 kl. 15:00

Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. september 2014
Orientering taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. november 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. november 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Bilag:

75. Oprettelse af lokalt Arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværk
Sagsnr.: 2015-000118
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

På mødet den 12. november besluttede Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget at oprette et lokalt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværk som afløser for Det Lokale Beskæftigelsesråde der blev nedlagt ved årsskiftet. Rådet bedes tage stilling til arbejdstemaer m.m. for netværket.

Forvaltningen foreslår:

At rådet drøfter og tager stilling til:
  • Temaer for netværket i 2015
  • Ønskede deltagere i netværket
  • Datoforslag til afholdelse af temadage/konferencer

Sagsbeskrivelse:

På mødet den 12. november besluttede Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget at oprette et lokalt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværk som afløser for Det Lokale Beskæftigelsesråde der blev nedlagt ved årsskiftet. Samtidig blev det besluttet at midlerne fra LBR 2014, samt midlerne afsat i budgettet til LBR videreføres til netværket, hvor midlerne skal dækkes udgifterne til afholdelse af temadage/konferencer samt understøtte eventuelle udviklings-/markedsføringsprojekter. Hovedformålet med netværket er at sikre dialogen om indsatsen, samtidig skal netværket bidrage med at udvikle og styrke den lokale og forebyggende arbejdsmarkedsindsats. Netværket skal bestå af BAU, af repræsentanter for lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og UU-Lillebælt og Job- og Vækstcenterledelsen, samtidig inviteres de nuværende medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd til at indtræde i netværket.

Netværket skal mødes til 2 årlige konferencer/temadage der afholdes primo april og oktober. På mødet i april er hovedtemaet beskæftigelsesplan 2016/beskæftigelsesplanen for det kommende år. Samtidig kan udvalget vælge at nedsætter arbejdsgrupper ad hoc, til løsning af konkrete problemstillinger/udfordringer.

 Udvalget bedes tage stilling til hvilke(t) tema/temaer netværket skal arbejde med i 2015, både overordnet og på de to temadage, samt komme med forslag til datoer for afholdelse af temadage.

Samtidig bedes udvalget tage stilling til hvilke virksomheder udvalget ønsker repræsenteret i netværket – det foreslås at der tages hensyn til, at så mange brancher som muligt er repræsenteret, især brancher med mangel-/paradoksproblematikker. I forhold til uddannelsesinstitutionernes repræsentation i netværket foreslås det at følgende inviteres til at deltage:

IBC-Fredericia

Syddansk erhvervsskole

EUC Lillebælt

SOSU-skolen Middelfart

VUC Middelfart

Hansenberg Kolding

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen.

Høring af Ældrerådet:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Der inviteres bredt blandt kommunens interesserede virksomheder.
Temaer:
Ungeindsats - integration - Opkvalificering.
Der arrangeres temaarrangement i april.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

76. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER