Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 14. januar 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
14. januar 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Allan Buch
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

3. Udvalgets fagområde
Sagsnr.: 2014-000354
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Drøftelse om introduktion til udvalgets fagområde.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget drøftede folderen "Byrådets status på resultater og initiativer samt udfordringer for den kommende periode".

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. januar 2014 kl. 14:00

4. Planlovsændring - fællesantenneanlæg
Sagsnr.: 2014-000029
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Tilslutningspligt til fællesantenneanlæg ophævet med planlovsændring.

Forvaltningen foreslår:

  • At punktet tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Der er med ændring af planloven den 19. juni 2013 vedtaget, at de bestemmelser i en lokalplan/byplanvedtægt om tilslutningspligt til et bestemt fællesantenneanlæg ikke længere har virkning.

Det er dermed ikke muligt med henvisning til lokalplan/byplanvedtægt at kræve tilslutning til en fællesantenneforening.

Kravet om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg har ikke været muligt at indskrive i lokalplaner efter 1. september 2011, hvorfor det kun vedrører planer før denne dato.

Regelændringen trådte i kraft 1. januar 2014.

Grundejere og grundejerforeninger kan dog frivilligt fortsætte deres tilslutning til det nuværende fællesantenneanlæg.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

  • Det er fra Naturstyrelsens side lagt op til, at kommunerne udelukkende informere om de ændrede regler. Der vil derfor ikke ske aflysning af de enkelte lokalplaners bestemmelser, som omhandler tilslutningspligt.
  • Orienteringen om lovændringen vil ske via annoncering på kommunens hjemmeside om ændringen, samt orienteringsskrivelse til antenneforeningerne.


Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurder konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog sagen til efterretning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. januar 2014 kl. 14:00

Bilag:

5. Trafikplan 2014-2017
Sagsnr.: 2013-005692
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

FynBus har fremsendt "Trafikplan 2014-2017" i høring hos kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø. Høringsfristen er den 3. marts 2014.

Forvaltningen foreslår:

  •     At der tages en indledende drøftelse af planen.

Sagsbeskrivelse:

Trafikselskabet FynBus har fremsendt "Trafikplan 2014-2017" i høring i kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø.

Planen er i høring frem til d. 3. marts 2014.

Af planen kan man læse hvilke tiltag trafikselskabet ønsker for den kollektive trafik på Fyn og øerne i perioden fra 2014 - 2017. Af disse kan blandt andet nævnes transport til uddannelsesstederne, transport i forbindelse med skolereformen, infrastruktur, togbetjening, trafikinformation, billetsystemer og flextrafik.Økonomi:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen vil på mødet genmmegå hovedpunkterne i planen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget drøftede udkast til trafikplan og tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. januar 2014 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER