Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 6. januar 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
6. januar 2014 kl. 15:30
Tilstede:
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Ove Andersen
Fraværende:
Allan Buch
Flemming Worsøe

ÅBNE SAGER

1. Konstituering af Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2013-013474
Sagsbehandler: Steen Vinderslev

Præsentation:

Konstituering af Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget vælger formand og næstformand

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg skal i henhold til Styrelseslovens § 22 konstituere sig selv med formand og næstformand.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 6. januar 2014
Udvalget valgte Niels Bebe som formand og Flemming Worsøe som næstformand.

Fraværende: Allan Buch og Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. januar 2014 kl. 15:30

2. Fastsættelse af mødedatoer for Teknisk Udvalgs ordinære møder i 2014
Sagsnr.: 2013-011703
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Fastsættelse af mødedatoer for Teknisk Udvalgs ordinære møder i 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At Teknisk Udvalg godkender udvalgets mødedatoer i henhold til vedhæftede bilag
  • At Teknisk Udvalgs møder afholdes kl. 14.00i Mødelokale 10, Rådhuset i Nørre Aaby
  • At sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokollen fremlægges på hjemmesiden

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg skal i henhold til Styrelseslovens § 8 træffe beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 6. januar 2014
Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch og Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. januar 2014 kl. 15:30

Bilag:

LUKKEDE SAGER