Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 9. april 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
9. april 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Christian Martins Kromann
John Kruse
Ove Andersen
Kim Lund
Nicoline Damkjær
Fraværende:
Paw Nielsen
Kaj Johansen

ÅBNE SAGER

19. Anvendelse af midler til styrkelse af det nære sundhedsvæsen
Sagsnr.: 2012-011452
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Byrådet har afsat 2 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende indsats i kommunen, og Social- og Sundhedhedsudvalget skal fordele midlerne. På mødet den 9. oktober 2013 blev besluttet anvendelse af 1,1 mio. kr. Hermed fremsættes forslag til anvendelse af de udisponerede 900.000 kr.

Forvaltningen foreslår:

- At der afsættes 400.000 kr. til styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år og derover
- At der afsættes 500.000 kr. til tidlig opsporing af ændringer i tilstanden hos de borgere, som hjemmeplejen besøger, for at styrke en tidlig indsats

Sagsbeskrivelse:

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats:
  • Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
  • Færre forebyggelige indlæggelser
  • Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
  • Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene
Middelfart Kommune er godt igang med disse indsatser.
Der er dog fortsat brug for at styrke indsatsen for at skærpe opmærksomheden på tidlige forandringer hos de borgere, som modtager hjælp fra hjemmeplejen. Det skal gøres gennem indarbejdelse af værktøjer til observation og igangsættelse af handlinger, når borgerens tilstand ændres, således at den rette hjælp sættes ind så tidligt som muligt. Det anbefales derfor, at der afsættes 500.000 kr. til indsatser rettet mod tidlig opsporing.

Antallet af borgere på 75 år og derover er hurtigt stigende, og for at styrke forebyggelsen hos de borgere, som ikke modtager hjælp fra kommunen, anbefales det, at der afsættes 400.000 kr til en medarbejder mere til forebyggende hjemmebesøg. Kommunen har pligt til at yde et årligt besøg til alle borgere på 75 år og derover, som ikke modtager personlig hjælp og praktisk bistand. Der er i dag 3108 borgere over 75 år i Middelfart kommune, 618 får personlig pleje og praktisk bistand, så 2490 borgere skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Det er meget vigtigt, at vi understøtter disse borgere i at holde sig raske og igang, og her er de forebyggende hjemmebesøg en vigtig indsats, idet godt halvdelen siger ja tak til et besøg i hjemmet.

Økonomi:

Der er afsat 2 mio.kr. i 2014, heraf er tidligere disponeret over 1,1 mio.kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Det er vigtigt, at forvaltningen skærper den forebyggende indsats målrettet de ældre borgere i kommunen, da vi har en særlig demografisk udfordring i forhold til andre kommuner i Danmark.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter i sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 9. april 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
Kaj Johansen, Paw Nielsen og Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. april 2014 kl. 16:00