Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 9. april 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
9. april 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Christian Martins Kromann
John Kruse
Ove Andersen
Kim Lund
Nicoline Damkjær
Fraværende:
Paw Nielsen
Kaj Johansen

ÅBNE SAGER

17. Regnskabsberetning 2013 for Social- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 2014-003396
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet beretning for regnskab 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

  • At regnskabsberetningen for 2013 godkendes
  • At driftsoverskuddet på netto 0,099 mio. kr. i regnskabsår 2013 overføres til 2014.

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2013 for Social- og Sundhedsudvalgets drift viser et samlet underskud på 4,820 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Reguleringer på barselspulje, projekter m.v. udgør samlet set 4,919 mio. kr. Efter reguleringer er der et samlet overskud på 0,099 mio. kr. på udvalgets område. Dette beløb søges overført til budget 2014.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelse og bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
- Social- og Sundhedsudvalget 9. april 2014
- Økonomiudvalget 28. april 2014
- Byrådet 5. maj 2014

Beslutning:

Anbefales godkendt.
Kaj Johansen, Paw Nielsen og Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. april 2014 kl. 16:00

Bilag: