Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 6. januar 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
6. januar 2014 kl. 15:30
Tilstede:
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Nicoline Damkjær
John Kruse
Paw Nielsen
Kaj Johansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

1. Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 2013-013474
Sagsbehandler: Steen Vinderslev

Præsentation:

Konstituering af Social- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget vælger formand og næstformand

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 22 konstituere sig med formand og næstformand.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014
Udvalget valgte Kaj Johansen som formand og Nicoline Damkjær som næstformand.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014 kl. 15:30

2. Fastsættelse af mødedatoer for Social- og Sundhedsudvalgets ordinære møder i 2014
Sagsnr.: 2013-011703
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Fastsættelse af mødedatoer for Social- og Sundhedsudvalgets ordinære møder i 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At Social- og Sundhedsudvalget godkender udvalgets mødedatoer i henhold til vedhæftede bilag
  • At Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes kl. 16.00 i mødelokale 1 på Middelfart Rådhus
  • At sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokollen fremlægges på hjemmesiden

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 8 træffe beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014
Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014 kl. 15:30

Bilag:

LUKKEDE SAGER