Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 1. juli 2014

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
1. juli 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Mikkel Dragmose-Hansen
Niels Bebe
Agnete Damkjær
John Kruse
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

103. Høring af nyt teletaxikoncept pr. august 2014
Sagsnr.: 2014-002166
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Nyt koncept til teletaxi i Middelfart Kommune fra august 2014 har været sendt i høring i perioden fra mandag d. 16. juni til og med onsdag d. 25. juni.

Der er indkommet 8 høringsforslag.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til nyt koncept for teletaxi i Middelfart Kommune godkendes til at træde i kraft fra 10. august 2014.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede på deres møde d. 16. juni 2014, at sende nyt koncept for teletaxi i høring i perioden fra 16. juni til og med 25. juni 2014.

Materialet har været sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, kommunens lokaludvalg, transportgruppe samt Ungdomsrådet.

Der er indkommet 8 høringssvar. Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Hvis ordningen besluttes indført fra 10. august 2014, vil det betyde en øget fleksibilitet ved brug af teletaxiordningen, da der nu kan køres inden for tidsrum, og ikke på bestemte tidspunkter, som i den nuværende ordning, samt mellem 2 zoner uden for Middelfart.


Økonomi:

Ordningen forventes afholdt inden for det nuværende budget.

Forvaltningens bemærkninger:

I forbindelse med den nye køreplan, der træder i kraft fra august 2014, er det tvingende nødvendigt, at indføre det nye koncept for teletaxi samtidig, da skolebusserne er tilpasset de nye mødetider på folkeskolerne, og der derved at sket en ændring i busbetjeningen af områderne. Det nye koncept for teletaxi, vil derfor kunne dække de tidspunkter af dagen, hvor skolebusserne ikke kører.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Sagen har været i høring hos Handicaprådet. Der er indkommet høringssvar.

Høring af Ældrerådet:

Sagen har været i høring hos Ældrerådet. Der er indkommet høringssvar.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 1. juli 2014
Godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen, Regitze Tilma og Morten Weiss-Pedersen.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 1. juli 2014 kl. 16:00

LUKKEDE SAGER