Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 25. november 2014

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
25. november 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Peter Storm
Birthe Søndervang
Svend-Aage Nielsen
Mogens K. Hansen
Karl Kr. Hansen
Jacob Kloch
Børge Jensen
Christian Martins Kromann
Kenneth Borup
Anne K. Paulsen
Fraværende:
Arne Tofterup
Jan Knudsen

ÅBNE SAGER

20. Afregning af undervisningstilskud 2013
Sagsnr.: 2014-003663
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger resultatet af aftenskolernes regnskaber for 2013

Forvaltningen foreslår:

 • at det anbefales, at den resterende tilbagebetaling tilbageføres til kommunekassen.

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolernes regnskabsaflæggelse er gennemgået. Beregningerne viser, at der sammenlagt skal tilbageføres 31.924,78 kr.

Økonomi:

Der tilgår kommunekassen 31.924,78 kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Der har i regnskabsåret reelt været yderligere udgifter på 72.258,30 kr.

På baggrund af Børn, Kultur og Fritidsudvalgets beslutning den 4.11.2014 har forvaltningen lavet en procentvis udbetaling af de tilbageførste midler på 31.000,00 kr. til de aftenskoler der havde et merforbrug:

Gok kr.7.934,00
Melfarkr.104,00
Båring-Asperup Sangkorkr.279,00
DOF Lillebæltkr.4.971,00
DOF MusikAftenskolekr.16.721,00
LOF Vestfynkr.337,00
Vestfyns Husflidkr.654,00

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Folkeoplysningsudvalget den 25. november 2014

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014:
Udvalget indstiller, at kr. 31.924,78 genfordeles mellem de aftenskoler, der har haft merudgifter.

Beslutning Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014:
Børne- Kultur og Fritidsudvalget følger Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Beslutning:

Taget til orientering.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Folkeoplysningsudvalget 25. november 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00

Udvalget indstiller, at kr. 31.924,78 genfordeles mellem de aftenskoler, der har haft merudgifter.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Børne- Kultur og fritidsudvalget følger Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Bilag:

21. Præsentation af udviklingspuljen på kommunens hjemmeside
Sagsnr.: 2014-005930
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Forvaltningen præsenterer, hvilke IT løsninger, der ligger på kommunens hjemmeside om udviklingspuljen.

Forvaltningen foreslår:

 • At folkeoplysningsudvalget tager præsentationen til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har afsat en udviklingspulje i 2014, som bl.a foreningerne kan søge penge fra til nye udviklingstiltag. Forvaltningen har udarbejdet elektroniske  ansøgningsskemaer/skabeloner, som er lagt på kommunens hjemmeside, og forvaltningen vil gerne præsentere IT løsningen for udvalget.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsmødet den 25. november 2014

Beslutning:

Taget til orientering.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 25. november 2014 kl. 17:00

22. Aftenskolene præsenterer kursusforslag for foreningerne
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Aftenskolerne præsenterer hvilke kurser, de har udviklet til foreningerne, som et led i udmøntningen af de afsatte 750.000 kr til den frivillige indsats i foreninger mm.
 

Forvaltningen foreslår:

 • At folkeoplysningsudvalget drøfter og godkender kursustilbuddene fra aftenskolerne.

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolerne har udviklet 8 kurser til foreningerne, der på forskellig måde understøtter det at være frivillig i en forening. Kursusbeskrivelsen til hvert enkelt kursus medsendes som bilag.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 25. november 2014

Beslutning:

Kursustilbuddene godkendes med diverse tilretninger.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 25. november 2014 kl. 17:00

Bilag:

23. Temadage for foreningerne i 2015
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Det er besluttet i forbindelse med godkendelse af tiltag, der støtter den frivillige indsats, at der i 2015 skal afholdes to temadage for foreninger - disse temadage skal dato fastsættes, og emner for dagene skal besluttes.

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget beslutter hvilke datoer, dagene skal afholdes.
 • At Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvilke emner/overskrifter temadagene skal have.

Sagsbeskrivelse:

Det er besluttet i forbindelse med godkendelse af tiltag, der støtter den frivillige indsats, at der i 2015 skal afholdes to temadage for foreninger - disse temadage skal dato fastsættes, og emner for dagene skal besluttes.

Økonomi:

Ingen, der er afsat midler i budgettet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 25. november 2014

Beslutning:

Det besluttes, at der afholdes to temadage i maj + evt. oktober 2015.
Temamødet d. 22. januar 2015 udskydes mhp. afklaring af foreningernes behov.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 25. november 2014 kl. 17:00

24. Temadag for folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Temadag for folkeoplysningsudvalget

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter, om udvalget vil afholde en temadag

Sagsbeskrivelse:

I de 750.000 kr som Byrådet har afsat til støtte til frivillig indsats under Børn, Kultur og Fritidsudvalget er det besluttet, at der i bugetterne for 2014 og 2015 afsættes to temadage hvert år for alle foreninger mm. Der vil i den forbindelse også være mulighed for at afholde en temadag/aften for Folkeoplysningsudvalget. Udvalget er nyt og skal arbejde sammen i de næste godt 3 år. Nogle af overskrifterne for en temadag/aften kunne bl.a være:

 • Hvilke opgaver skal udvalget tage sig af
 • Hvilke mål har udvalget for perioden
 • Hvordan og hvornår, når udvalget målene
 • Samarbejdet med foreningerne
 • Evaluering af perioden

Hvis udvalget synes, det er en god ide, foreslår forvaltningen, at der kommer en udefra, der forestår processen.

Økonomi:

Der er afsat midler i budgettet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Der afholdes temadag/aften for Folkeoplysningsudvalget.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 25. november 2014 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER