Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalget møde den 19. august 2014 - Referat

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
19. august 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Birthe Søndervang
Karl Kr. Hansen
Peter Storm
Kenneth Borup
Anne K. Paulsen
Børge Jensen
Jan Knudsen
Christian Martins Kromann
Arne Tofterup
Fraværende:
Jacob Kloch
Mogens K. Hansen

ÅBNE SAGER

12. Høring af budgetforslag 2015 Folkeoplysningsområdet
Sagsnr.: 2014-007849
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Økonomiudvalget sender direktionens budgetforslag for 2015 i høring.

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget drøfter budgetforslaget med henblik på at udarbejde et høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget har den 15. august 2014 besluttet at sende forslag til budget for 2015 og overslagsårene 2016 -2018 i høring ved de høringsberettigede parter. Høringsfasen løber indtil den 29. august 2014 kl. 10.00.
Folkeoplysningsudvalget skal udarbejde høringsforslag til budgetforslaget.

Høringssvaret bliver en del af grundlaget for de politiske drøftelser omkring budget 2013. Budgettet bliver senest vedtaget i Byrådet den 15. oktober 2014.

Der er følgende forslag på udvalgets område indarbejdet i direktionens budgetforslag:

Reduktion af puljen til overnatningsgebyrer på kr. 150.000,-

Der er derudover fremsat forslag til øvrige prioriteringsforslag:

Reduktion af medlems - og kursustilskud til foreninger på kr. 166.000,-
Egenbetaling for kridt til opkridtning af fodboldbaner på kr. 167.000,-

Økonomi:

Intet

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Formand og forvaltning udarbejder høringssvar på baggrund af udvalgets kommentar.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 19. august 2014 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER