Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 17. juni 2014

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
17. juni 2014 kl. 17:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Jacob Kloch
Børge Jensen
Christian Martins Kromann
Arne Tofterup
Birthe Søndervang
Peter Storm
Mogens K. Hansen
Fraværende:
Jan Knudsen
Kenneth Borup
Karl Kr. Hansen
Anne K. Paulsen

ÅBNE SAGER

2. Møderække for folkeoplysningsudvalget 2014
Sagsnr.: 2014-001695
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalgets møderække for 2014

Forvaltningen foreslår:

  • At folkeoplysningsudvalget fastsætter mødedatoer for 2014

Sagsbeskrivelse:

Udvalget fastsætter møderække for 2014

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014

Beslutning:

Der holdes møde fortrinsvis på onsdage kl. 17.00 - 19.00. Tirsdag den 19. august, den 22. oktober, tirsdag den 25. november,  den 14. januar 2015 , den 18. marts 2015 og den 27. maj 2015

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Der holdes møde fortrinsvis på onsdage kl. 17.00 - 19.00. Tirsdag den 19. august, den 22. oktober, tirsdag den 25. november,  den 14. januar 2015 , den 18. marts 2015 og den 27. maj 2015

3. Orientering om ansøgning til Grundlovspuljen
Sagsnr.: 2014-001318
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Orientering om ansøgning til Grundlovspuljen

Forvaltningen foreslår:

  • At sagen tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

DOF LIllebælt vil på mødet orientere om, om Folkeoplysningsusvalget har fået midler fra Grundlovspuljen..

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning. Det skal bemærkes, at man kan søge igen, da der senere på året bliver udbudt en pulje til mindre ansøgninger. Børge Jensen sender ansøgningen, der lige er afsendt til udvalgets medlemmer.
Der er forslag om, at vi skal have emnet kvindernes valgret med ind, og så få foreningerne med til at være aktiv i forskellige debatfora.Det handler om det folkeoplysende og det dannende.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Orienteringen taget til efterretning. Det skal bemærkes, at man kan søge igen, da der senere på året bliver udbudt en pulje til mindre ansøgninger. Børge Jensen sender ansøgningen, der lige er afsendt til udvalgets medlemmer.
Der er forslag om, at vi skal have emnet kvindernes valgret med ind, og så få foreningerne med til at være aktiv i forskellige debatfora.Det handler om det folkeoplysende og det dannende.

4. Ansøgning fra LOF om et højere undervisningtilskud i 2014
Sagsnr.: 2013-013089
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Ansøgning fra LOF om et højere undervisningtilskud i 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At ansøgningen ikke imødekommes

Sagsbeskrivelse:

LOF fremsender ansøgning om højere undervisningtilskud efter at have modtaget undervisningtilskud for 2014. LOF har modtaget 9.542,00 kr. i undervisningstilskud for 2014. Undervisningstilskudddet for 2014 er udbetalt på baggrund af oplysninger fra regnskab 2012.

I 2012 havde LOF godkendte lønudgifter for 28.668,00 kr. LOF har netop indsendt regnskab for 2013 hvoraf det fremgår at der er godkendte lønudgifter for 37.896,00 kr.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014

Beslutning:

Ansøgningen kan ikke imødekommes med begrundelse i, at tilskuddet er fordelt efter de gældende retningslinjer.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Ansøgningen kan ikke imødekommes med begrundelse i, at tilskuddet er fordelt efter de gældende retningslinjer.


5. Afregning af lokaletilskud 2013
Sagsnr.: 2012-007521
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger den endelige afregning af lokaletilskud 2013.

Forvaltningen foreslår:

  • At reguleringerne af lokaletilskud for 2013 gennemgåes og tages til efterretning.
  • At der til de foreninger der pt. ikke har indsendt regnskab og bilag for 2013, ikke ville kunne beregnes yderligere tilskud, men at der kun ville kun ske en tilbagebetaling af for meget modtaget a conto tilskud. 

Sagsbeskrivelse:

Endelig afregning af lokaletilskud for 2013 er opdelt i:

Lokaletilskud til benyttelse af egne og lejede lokaler
Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller
Lokaletilskud til benyttelse af selvejende idrætshaller

Lokaletilskud til egne og lejede lokaler:
Der i 2013 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 1.629.620 i lokaletilskud til foreninger. Afregningen for de foreninger som vi pt har modtaget regnskab fra vil blive fremlagt på regneark til mødet.

Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller:
Der er i 2013 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 751.934 i lokaletilskud til foreningerne. Afregningen for de foreninger som vi pt har modtaget vil blive fremlagt på regneark til mødet.

Lokaletilskud for benyttelse af selvejende haller:
Der er i 2013 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 2.844.896 i lokaletilskud til foreningerne. Afregningen for de foreninger som vi pt har modtaget vil blive fremlagt på regneark til mødet.

Økonomi:

Intet

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har pt ikke modtaget og gennemgået alle regnskaber  vedr. 2013, bilag for lokaletilskud 2013 vil derfor blive fremlagt og gennemgået på mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014

Beslutning:

Forvaltningen gennemgik afregning af lokaletilskud.
På egne og lejede lokaler sker der en tilbagebetaling på kr. 199.755,68,-
På rideklubberne sker der en tilbagebetaling på kr. 26.024,81,-
På foreningstimer i selvejende haller sker der en tilbagebetaling på kr. 658.809,01,-
Udvalget ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på muligheden for at tilpasse de ansøgte timer til det reelle behov. Jakob Kloch vil gerne deltage i gruppen sammen med Jan knudsen og Børge Jensen. Der gives en tilbagemelding til udvalget på oktober mødet.
Det blev besluttet, at de foreninger, der ikke har indsendt regskab til tiden ikke kan få udbetalt evt. ekstra tilskud.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Forvaltningen gennemgik afregning af lokaletilskud.
På egne og lejede lokaler sker der en tilbagebetaling på kr. 199.755,68,-
På rideklubberne sker der en tilbagebetaling på kr. 26.024,81,-
På foreningstimer i selvejende haller sker der en tilbagebetaling på kr. 658.809,01,-
Udvalget ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på muligheden for at tilpasse de ansøgte timer til det reelle behov. Jakob Kloch vil gerne deltage i gruppen sammen med Jan knudsen og Børge Jensen. Der gives en tilbagemelding til udvalget på oktober mødet.
Det blev besluttet, at de foreninger, der ikke har indsendt regskab til tiden ikke kan få udbetalt evt. ekstra tilskud.

6. Anvendelse af udviklingspuljen i 2014
Sagsnr.: 2014-005930
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Anvendelse af udviklingspuljen for 2014

Forvaltningen foreslår:

  • At folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter, hvordan udviklingspuljen skal annonceres og anvendes

Sagsbeskrivelse:

I henhold til lovgivningen på folkeoplysningsområdet, skal kommunen afsætte midler til en udviklingspulje. Der er i år afsat kr. 50.000,-. Der er udarbejdet kriterier for, hvordan puljen skal administreres og udbydes.
Folkeoplysningsudvalget skal derfor indenfor kriterierne finde frem til, hvordan puljen i år skal udbydes og til hvilke formål, man kan søge.

Økonomi:

Der er afsat kr. 50.000,,- i kommunens udviklingspulje

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

   Sagen har ingen indflydelse på handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014

Beslutning:

Det blev besluttet, at der skal lægges en beskrivelse på hjemmesiden om, hvordan udviklingspuljen kan anvendes . Der indkaldes til foreningsmøde i forlængelse af mødet i oktober.
Punktet sættes på august mødet. 

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Det blev besluttet, at der skal lægges en beskrivelse på hjemmesiden om, hvordan udviklingspuljen kan anvendes . Der indkaldes til foreningsmøde i forlængelse af mødet i oktober.
Punktet sættes på august mødet. 

Bilag:

7. Støtte til frivillig indsats
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I budgetforliget blev der afsat årligt kr. 750.000,- til brug for fritidsområdet.

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget drøfter og indstiller, hvordan puljen skal anvendes i 2014

Sagsbeskrivelse:

I budget 2014 har byrådet besluttet, at der bliver afsat en årlig pulje på kr. 750.000,- til støtte til frivillig indsats for frivillige folkeoplysende foreninger.
Behandlet på Byrådsmødet d. 07.10.13 sagnr. 2013-000947 dok. 36.

Formålet med puljen er at få frivillige/forældre inddraget og fastholdt i det frivillige arbejde.

Foreningerne har i dag mulighed for at inddrage og fastholde frivillige/forældre ved at sende dem på kursus/uddannelse. Foreningen får i dag refunderet max. årligt kr. 1.500,- pr. person via den kommunale kursustilskudspulje. Tilskudspuljen har de sidste par år ikke været stor nok i forhold til antal ansøgninger. Det betyder, at alle ansøgninger er blevet nedskrevet procentvis og max.beløbet er blevet reduceret.

Forvaltningen foreslår følgende ideer til anvendelse af puljen på kr. 750.000,-:

Kategori Forslag
Øge driftstilskud               

Øge kursustilskud 70.000
Øge max. tilskud til 2.000
Øge lokaletilskud - mod at foreningerne nedsætter kontingenterne
 
Adm. bistand:

Person der kan hjælpe foreningerne med f.eks regnskab.
Sætte fokus på databasen - projekt frivillig
 
Ide udvikling:

Konsulent på ca. 20 timer som foreninger kan benytte i forhold til ideudvikling og foreningseftersyn kr. 200.000
Afsættelse af pulje til fripasordning for udsatte børn og unge
Leje en B&U konsulent hos respektive forbund f.eks. kr. 40.000 over 2 år, konsulentbistand årligt 200 timer
Holde stormøder med foreningerne med foredragsholder og proceskonsulent
 
Netværk :

Ide udvikle med andre kommuner
Facilitere partnerskaber med foreninger i andre kommuner
Samarbejde med kommunens frivilligcenter - f.eks. fælles kontor 

Børn,Kultur og Fritidsudvalget har anvendt ca. 101.000 kr til at øge kursustilskuddet i 2014. Foreningerne har modtaget tilskuddet. Udvalget lægger vægt på at styrke uddannelsen i foreningerne.


 

Økonomi:

Der er afsat en pulje på kr. 750.000 og der er pt anvendt ca 101.000kr. Der resterer ca 649.000 kr i 2014, som skal anvendes i 2014

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 18. august 2014

Beslutning:

Udvalget har drøftet sagen, og udvalget arbejder med at udvikle en model til at inddrage de frivillige i denne proces.
Udvalget er enig i forhøjelse af uddannelsepuljen med indtil videre max kr. 2000,- pr person pr år.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Udvalget har drøftet sagen, og udvalget arbejder med at udvikle en model til at inddrage de frivillige i denne proces.
Udvalget er enig i forhøjelse af uddannelsepuljen med indtil videre max kr. 2000,- pr person pr år.

8. Udarbejdelse af foreningsguide
Sagsnr.: 2014-005929
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Frivilligcentret har henvendt sig til Folkeoplysningsudvalget med et ønske om, at udvalget vil udarbejde en foreningsguide. Guiden skal være en inspiration for det frivillige forenings liv i forhold til at tiltrække og fastholde frivillige.

Forvaltningen foreslår:

at folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter, om der skal udarbejdes en foreningsguide.

Sagsbeskrivelse:

Friviligcentret i Middelfart har henvendt sig til formanden for folkeoplysningsudvalget med en forespørgsel, om udvalget vil udabejde en foreningsguide. Guiden skal fungere som inspiration for foreningerne i forhold til at rekruttere og fastholde nye frivillige. Frivilligcentret har fået en del henvendelser fra borgere om, at det er svært at komme ind i en forening. Centret foreslår, at man udarbejder en guide. 

Økonomi:

Eventuelt udgifter til trykning af guide

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014

Beslutning:

Punktet udsættes til næste møde i august.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2014 kl. 17:00

Punktet udsættes til næste møde i august.

LUKKEDE SAGER