Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 4. november 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
4. november 2014 kl. 12:30
Tilstede:
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

54. Ansøgning om udvidelse af børnetallet i børnehavegruppe i Nøddeskallen
Sagsnr.: 2012-012147
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Privatinstitutionen Nøddeskallen har fremsendt ansøgning om en udvidelse af børnetallet i børnehavegruppen fra 25 til 35 børn pr. 1.12.2014.

Forvaltningen foreslår:

At det godkendes at børnetallet i Nøddeskallens børnehavegruppe ændres fra 25 til 35 børnehavebørn gældende pr. 1.12.2014

Sagsbeskrivelse:

Efter Dagtilbudslovens § 20 stk. 1 er kommunen forpligtet til at godkende udvidelsen af tilbuddet, hvis forholdene opfylder lovgivningens og Byrådets betingelser for godkendelsen.

Nøddeskallen har fremsendt materiale, der dokumenterer, at lovgivningens betingelser og kommunens kriterier for godkendelse af en udvidelse af børnetallet i børnehavegruppen fra 25 til 35 børn er opfyldt.


Økonomi:

Ingen væsentlige ændringer

Forvaltningens bemærkninger:

Teknisk Forvaltning har været inddraget vedr. de bygningsmæssige forhold.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

55. Lillebæltshallerne - Middelfart Idræts- og Kongrescenter regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-003700
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Lillebæltshallerne, Middelfart Idræts- og Kongrescenter fremsender deres årsrapport og regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Lillebæltshallerne Middelfart Idræts- og Kongrescenters driftsregnskab for 2013 viser et samlet underskud på 631.178,00 kr.

Underskuddet er fremkommet således:
Overskud Strib Fritids- og Aktivitetscenter    77.885,00 kr.
Underskud Lillebæltshallerne                     -296.934,00 kr.
Underskud Bowlingcentret                       -412.129,00 kr.
Underskud samlet                                  -631.178,00 kr.

I 2012 var der et samlet underskud på 626.713,00 kr.
Der er i 2013 indregnet afskrivninger på Lillebæltshallerne på 671.609,00 kr. og på Strib Fritids- og Aktivitetscenter på 116.314,00 kr.

Egenkapitalen i Lillebæltshallerne:
Pr. 01.01.2013 kr. 22.603.743,00
Pr. 31.12.2013 kr. 22.582.391,00

Egenkapitalen i Strib Fritids- og Aktivitetscenter
pr. 01.01.2013 kr. 28.248.302,00
Pr. 31.12.2013 kr. 26.758.555,00

Økonomi:

Intet

Forvaltningens bemærkninger:

Kommunen har i 2013 ydet et tilskud på 2.161.592,00 kr. til Middelfart Idræts- og Kongrescenter

Fordelt således:
Lillebæltshallerne                        1.395.562,00 kr.
Strib Fritids- og Aktivitetscenter     766.030,00 kr.

I tilskuddet til Lillebæltshallerne er indregnet benyttelse for 2 x 35 timer om ugen i 40 uger, ialt 2.800 timer til Lillebæltsskolen og Østre Skole.    

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Økonomiudvalget den 24. november 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-003700-1Regnskab 2013
56. Kriterier for brug af udvidet åbningstid i dagtilbud
Sagsnr.: 2014-012220
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

I budgetforliget 2015 indgår en udvidelse af åbningstiden i den nye daginstitution på Behrendtsvej.
I den forbindelse skal Børn-, Unge- og Kulturudvalget godkende kriterier for anvendelse af den udvidede åbningstid.

Forvaltningen foreslår:

at kriterierne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Nogle borgere har efterspurgt en udvidelse af åbningstiden i daginstitutionerne. Derfor indføres en åbningstid frem til kl. 19 mandag - torsdag og til kl. 17 fredag i den nye institution på Behrendtsvej.

Det afsatte budget dækker udgifterne til pasning uden for normal åbningstid for 4 vuggestuebørn og 7 børnehavebørn. Der vil være mulighed for at regulere på disse tal, hvis behovet er der.

Forvaltningen har udarbejdet flg. forslag til kriterier for anvendelse af den udvidede åbningstid:

 • Barnet skal være indskrevet i daginstitutionen på Behrendtsvej.
 • Forældrene skal dokumentere behovet for anvendelse af den udvidede åbningstid - f.eks. på grund af arbejdstider, transport e.l.
 • Der skal være et regelmæssigt behov for pasning af barnet i den udvidede åbningstid - f.eks. hver dag, tirsdag i hveranden uge eller ved konstant skiftende arbejdstider.
 • Pasningen i den udvidede åbningstid er uden merudgifter for forældrene.
 • Opskrivning til den udvidede åbningstid sker via Digital Pladsanvisning, som findes under Selvbetjening på kommunens hjemmeside. Herefter vil forældrene blive kontaktet af pladsanviseren for at aftale nærmere om den konkrete løsning
 • Børn af forældre med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid har fortrinsret ved pladsanvisning til daginstitutionen på Behrendtsvej.

Økonomi:

Udvidelsen koster netto 225.000 kr. som indgår i budgetforlig 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Børnene vil blive samlet på én stue med 2 voksne.
Aktiviterne  tilpasses, så børnene oplever et roligt aftenmiljø.
Der vil blive serveret aftensmad i den udvidede åbningstid.

Handicapaspekter:

Ingen

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

57. Brenderup Aktivitetscenter regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-012646
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Brenderup Aktivitetscenter fremsender deres årsrapport og regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • at regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Brenderup Aktivitetscenters driftsregnskab for 2013 viser et underskud på 209.606 kr.

I 2012 var der et underskud på 247.344 kr.
Der er i 2013 indregnet afskrivninger på 247.629 kr.

Egenkapitalen i Brenderup Aktivitetscenter:
01.01.2013 kr. 2.817.073
31.12.2013 kr. 2.607.467

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart Kommune har i 2013 ydet et tilskud på 493.229 kr. til Brenderup Aktivitetscenter.
Tilskuddet til Brenderup Aktivitetscenter er betaling for 35 timer om ugen i 40 uger, ialt 1.400 timer til Brenderup Skole.

Ifølge balancen er der en gæld til Middelfart Kommune på 4.000.000 kr.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014
Økonomiudvalget 24. november 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-012646-1Regnskab 2013
58. Ejby-Hallerne regnskab 2013
Sagsnr.: 2014-012444
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Ejby-Hallerne fremsender deres årsrapport og regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • at regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Ejby-Hallernes driftsregnskab for 2013 viser et underskud på 75.685,00 kr.

I 2012 var der et overskud på 44.523,00 kr.
Der er i 2013 indregnet afskrivninger på Ejby-Hallerne på 86.899,00 kr.

Egenkapitalen i Ejby-Hallerne:
Pr. 01.01.2013 kr. 546.167,00
Pr. 31.12.2013 kr. 470.482,00

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart Kommune har i 2013 ydet et tilskud på 1.166.413 kr. til Ejby-Hallerne.
Tilskuddet til Ejby-Hallerne er betaling for 2 x 35 timer om ugen i 40 uger, ialt 2.800 timer henholdsvis til Ejby Skole og Gelsted Skole.

Ifølge balancen er der gæld til Middelfart Kommune på 9.663.370 kr., et lån i Danske Bank på 39.155,00 kr. og gæld til Kommunekredit på 4.041.823 kr.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014
Økonomiudvalget 24. november 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-012444-1Regnskab 2013
59. Strib Svømme- og Motionscenter
Sagsnr.: 2014-003683
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Strib Svømme- og Motionscenter fremsender deres årsrapport og regnskab for 2013.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Strib Svømme- og Motionscenters driftregnskab for 2013 viser et samlet overskud for 2013 på 862,00 kr.

I 2012 var der et samlet overskud på 66.589,00 kr.
Der er i 2013 indregnet afskrivninger på 257.187,00 kr.

Egenkapitalen i Strib Svømme- og Motionscenter:
Pr. 01.01.2013 kr. 5.840.957,00
Pr. 31.12.2013 kr. 5.841.819,00

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart Kommune har i 2013 ydet et tilskud på 1.347.191 kr. til Strib Svømme- og Motionscenter.
Skoleafdelingen har betalt 1.653.123 kr. for skolernes benyttelse af svømmehallen i 2012.

Ifølge balancen er der gæld til Kommunekredit på 4.371.233 kr.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Økonomiudvalget den 24. november 2014

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

2014-003683-1Regnskab 2013
60. Støtte til frivillig indsats i 2015 under Børn, Kultur - og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Byrådet har afsat kr. 750.000,- i budget 2015 til støtte til frivillig indsats for frivillige folkeoplysende foreninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At folkeoplysningsudvalget drøfter og indstiller til Børn, Kultur og Fritidsudvalget, hvordan puljen skal anvendes i 2015.
 • At udvalget tager stilling til, om der fast skal afsættes kr. 150.000,- til forøgelse af puljen til kursusmidler til foreningerne.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har afsat kr. 750.000,- i budget 2015 til støtte til frivillig indsats for folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsudvalget. I 2014 blev der ligeledes afsat kr.750.000,-. I udmøntningen af midlerne i 2014 besluttede udvalget at afsætte kr. 150.000,- til forøgelse af puljen, der gives som støtte til foreningernes kursusvirksomhed. Udvalget har i forbindelse med udmøntningen af puljen i 2014 allerede drøftet, hvilke indsatser, de kunne tænke sig på lang sigt.

Det er følgende indsatser:
1.
Ansættelse af foreningskonsulent på ca. 20 timer om ugen.
Konsulenten skal bl.a. hjælpe foreningerne med udvikling og frivillighed - herunder sparring omkring ungeindsatser og samarbejder på tværs i foreningerne. Hjælpe nye foreninger med opstart. Være koordinator mellem forskellige foreninger, således at de kan samarbejde om indsatserne, og få mest ud af pengene.
2.
Etablere mentorordninger.
Udvalget er bevidst om, at der er en særlig udfordring for sårbare børn og unge og deres forældre i forhold til at være aktivt deltagende i foreningslivet. Det kan der være mange grunde til. Et af tiltagene for at hjælpe disse familier kunne være at indgå partnerskab med en forening om at etablere en mentorordning, der kunne hjælpe og guide familierne til aktiv deltagelse.
3.
Afsætte pulje til sårbare børn og unges deltagelse i foreningslivet.
Her menes bl.a., at der afsættes midler til kontingentstøtte, hjælp til transport, oversættelse af relevant materiale til foreningerne på barnets sprog.
4.
Regnskabshjælp til foreningerne.
Der tilbydes råd og vejledning til foreningernes kasserer i forhold til udarbejdelse af regnskab og budget i foreningen. Ligesom, der kan udvikles nye og enklere forretningsgange mellem kommunen og foreningerne.
5.
Medlemstilskuddet øges

Udvalget skal drøfte, hvilke tiltag, der skal fremmes i 2015 og komme med en indstilling til Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi:

Der er afsat en pulje på kr. 750.000,- i budget 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014:
Det indstilles til Børn, Kultur og Fritidsudvalget, at puljen på kr. 750.000,- anvendes på følgende måde i 2015:
Kursuspuljen forøges med kr. 150.000,- hvor loftet pr. medlem pr. år er kr. 2.500,-
Der afsættes en pulje til sårbare børn og unge og deres families deltagelse i foreningslivet. Herunder etablere mentorordninger sammen med en forening kr. 150.000,-
Ansætte en foreningskonsulent på ca. 20 timer om ugen kr. 200.000,-
Temadage med foreningerne kr. 50.000,-
Fortsætte med at fastholde unge i foreningerne kr. 200.000,-

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00

Det indstilles til Børn, Kultur og Fritidsudvalget, at puljen på kr. 750.000,- anvendes på følgende måde i 2015:
Kursuspuljen forøges med kr. 150.000,- hvor loftet pr. medlem pr. år er kr. 2,500,-
Der afsættes en pulje til sårbare børn og unge og deres families deltagelse i foreningslivet. Herunder etablere mentorordninger sammen med en forening. kr. 150.000,-
Ansætte en foreningskonsulent på ca. 20 timer om ugen. kr. 200.000,-
Temadage med foreningerne kr. 50.000,-
Fortsætte med at fastholde unge i foreningerne kr. 200.000,-

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

61. Afregning af undervisningstilskud 2013
Sagsnr.: 2014-003663
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger resultatet af aftenskolernes regnskaber for 2013

Forvaltningen foreslår:

 • at det anbefales, at den resterende tilbagebetaling tilbageføres til kommunekassen.

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolernes regnskabsaflæggelse er gennemgået. Beregningerne viser, at der sammenlagt skal tilbageføres 31.924,78 kr.

Økonomi:

Der tilgår kommunekassen 31.924,78 kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Der har i regnskabsåret reelt været yderligere udgifter på 72.258,30 kr.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014:
Udvalget indstiller, at kr. 31.924,78 genfordeles mellem de aftenskoler, der har haft merudgifter.

Beslutning:

Børne- Kultur og fritidsudvalget følger Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Folkeoplysningsudvalget 22. oktober 2014 kl. 17:00

Udvalget indstiller, at kr. 31.924,78 genfordeles mellem de aftenskoler, der har haft merudgifter.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Børne- Kultur og fritidsudvalget følger Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Bilag:

62. Budgetopfølgning pr. 30.9.2014 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2014-003085
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har pr. 30.9.2014 udarbejdet 4. budgetopfølgning på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At Børn, Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

V
ed 4. budgetopfølgning er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet mindreforbrug på 0,110 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud), mens anlæg vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud) på 7,437 mio. kr. Merforbruget på anlæg skyldes først og fremmest tidsmæssige forskydninger mellem bevilling og udførelse af anlægsarbejdet.

Resultatforventningen er opgjort inkl. forventet bevillingsoverførsel på 0,650 mio. kr. fra anbringelsesområdet til administrationsudgifter under Økonomiudvalgets område, samt en bevillingsoverførsel på 0,800 mio. kr. fra drift til anlæg på Kultur og Fritidsudvalgets område.

I opfølgningen er derudover taget højde for, at Skoleafdelingen, som afholder udgiften til søskenderabat, ved 4. nulsag modtager en budgetoverførsel på 0,800 mio. kr. fra dagtilbudsområdet.

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende:

 • At der på Kultur og Fritidsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,868 mio. kr. Heraf vedrører 0,800 mio. kr. vedrører forbrug af opsparede midler til finansiering af en anlægsbevilling i forbindelse med udbetalingen af et anlægstilskud til en spejderhytte. Herudover er der på Kultur og Fritidsområdet konstateret et merforbrug på 0,566 mio. kr. på driften af klubhuse, som dog delvist opvejes af et mindreforbrug på lokaletilskud og overnatningsgebyrer, samt mindreforbrug på stadions og idrætsanlæg.
 • At anbringelsesområdet forventes at udvise et mindreforbrug på 2,393 mio. kr. inkl. forventet bevillingsoverførsel til Økonomiudvalgets område på 0,650 mio. kr. Mindreforbruget er først og fremmest en konsekvens af, at kommunen i 2014 modtager 1,5 mio. kr. i mellemkommunal refusion på to vundne ankesager. Derudover reduceres udgifterne til vederlæggelse af plejefamilier med 0,8 mio. kr., som følge af en ændret fortolkning af reglerne omkring momsrefusion.
 • At forebyggelsesområdet udviser et merforbrug på 1,920 mio. kr. Merforbruget er dels et resultat af ekstraordinære udgifter til familiebehandling/forældreevneprøvning samt et forventet merforbrug på aflastning. Derudover forventes et merforbrug på Familiehuset og Ungehuset.
 • At sociale formål udviser et mindreforbrug på 0,379 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der forventes mindre udgifter til merudgiftsydelse efter Servicelovens §41.
 • At dagtilbudsområdets fællessted udviser et mindreforbrug på 4,550 mio. kr., primært på baggrund af, at det forventes, at der ikke skal udbetales midler fra daginstitutionernes vippeordning, samt at både dagplejen og daginstitutionerne aflevere til ordningen. Herudover forventes en mindre udgift vedrørende søskendetilskud samt på PAU elever. I mindreforbruget er indregnet, at der afleveres 0,800 mio. kr. vedr. søskenderabat til Skoleafdelingen.
 • At de kommunale pasningstilbud udviser et merforbrug på 4,716 mio. kr. på baggrund af udgifter til vippeordnigen samt større udgifter til fripladstilskud. 
 • At private pasningstilbud udviser et mindreforbrug på 0,178 mio. kr. på baggrund af, at færre forældre vælger private børnepassere.
 • At specialpædagogisk indsats udviser et mindreforbrug på 0,390 mio. kr. som følge af en forventning om færre udgifter til løn og befordring.
På anlægsområdet henfører merforbruget sig primært til regnskabsmæssige forskydninger mellem årene. Forvaltningen har dog konstateret følgende permanente afvigelser på anlægsprojekter:
 • Projektet vedrørende etablering af omklædningsfaciliteter ved Middelfart Station udviser et merforbrug i forhold til budgettet på 0,034 mio. kr. i 2014. Anlægsprojektet forventes at blive lukket med et samlet merforbrug på 0,459 mio. kr., set over hele anlægsperioden. 
 • Etableringen af Familie- og Ungehuset på Vejlbyvej 52 forventes yderligere at overskride den samlede anlægsramme med 0,035 mio. kr.

Der anvises ved denne budgetopfølgning finansiering til anlægsbevillingen på anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. vedrørende udbetaling af et anlægstilskud til en Spejderhytte. Bevillingen finansieres af overskuddet på kultur- og fritidsområdet.

Økonomi:

Indstillingerne i forbindelse med 4. budgetopfølgning samt nulsagen til 4. budgetopfølgning har følgende økonomiske konsekvenser: 
 • Der flyttes 0,650 mio. kr. fra anbringelsesområdet til administrationsområdet til at finansiere de adminsitrative omkostninger, der er forbundet med at indhente efterslæbet i sagsbehandlingen.
 • Der flyttes 0,800 mio. kr. fra drift til anlæg til finansiering af anlægstilskud til en spejderhytte. 
 • Der flyttes 0,800 mio. kr. i nulsagen til 4. budgetopfølgning fra dagtilbudsområdet til skoleområdet som følge af skoleafdelingen afholder udgiften til søskenderabat. 

Bevillingerne er fuldt indregnede i resultatforventningen.  

Forvaltningens bemærkninger:

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2014 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles således kun i fagudvalget.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere. Sagen har ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 4. november 2014.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Bilag:

63. Delegations- og kompetencefordelingsplan
Sagsnr.: 2013-013669
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret delegations- og kompetencefordelingsplanen.

Forvaltningen foreslår:

at udvalget indstiller delegations- og kompetencefordelingsplanen for eget udvalgsområde til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte og borgere/virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos økonomiudvalg eller i byrådet.

Det politiske niveau kan til en hver tid trække deres delegation af beslutningskompetence til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delgations- og kompetencefordelingsplanen som direktør. 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Oversigten over Børn, kultur og fritidsudvalgets delegations- og kompetenceplan findes på side 14 i vedhæftet bilag.

Handicapaspekter:

Der er tale om delgations og kompetenceplan mellem det poltiske og administrativeniveau i Middelfart Kommunen, hvorfor det for borgere med handicap ikke har nogen konskvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Skoleudvalget d. 4. november 2014
Økonomiudvalget den 24. november 2014
Byrådet d. 1. december 2014

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 4. november 2014 kl. 14:30
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker følgende tilføjet delegations- og kompetencefordelingsplanen:
 
For alle områder af forvaltningen gælder, at spørgsmålet om overordnet planlægning, politikker, sager om budgetbevilling og regnskab, ekspropriation samt køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af Byrådet.

For alle områder, hvor kompetencen er uddelegeret til administrationen, gælder følgende: Sager, der har væsentlig politisk interesse, og sager, hvor der er politisk råderum, forelægges udvalget. Særlige tvivlstilfælde og særlige beslutninger om administrativ praksis, principielle beslutninger samt sager, hvor man ikke følger almindelig praksis, forelægges ligeledes udvalget.

Hvor ikke andet er anført, skal alle retningslinjer vedr. den enkelte forvaltnings administrationsgrundlag i praksis godkendes af det enkelte udvalg. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes eller begrænses.

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

64. Børne- og ungefællesskaber i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-007962
Sagsbehandler: Jette Steenstrup

Præsentation:

Skoleudvalget og Børn, Kultur og Fritidsudvalget har haft et høringsmateriale om børne- og ungefælllesskaber i høring i perioden fra d.10.9.2014 frem til d. 10.10.2014.

Forvaltningen foreslår:

at de reviderede mål og tegn godkendes

Sagsbeskrivelse:

De 30 indkomne høringssvar giver overvejende positive tilkendegivelser omkring målene.
En stor del af svarene udtrykker bekymring for, om mål 1 kan opfyldes med de nuværende ressourcer, og at kvalitative målemetoder bør inddrages.


Nogle af svarene har peget på en skærpelse af mål 1, som forvaltningen derfor foreslår revideret.

Mål 1 tidligere:
 • Alle børn og unge oplever sig som deltager i et fælleskab og deres leg og læring optimeres for at styrke deres livsmuligheder
Mål 1 nyt forslag:
 • Alle børn og unge oplever sig som deltagere i fællesskaber, der giver mulighed for at deres udvikling, trivsel, leg og læring optimeres, og at deres livsmuligheder derved styrkes

Mål 2 foreslås bibeholdt:

 • Forældrene ser mangfoldighed og fællesskaber som en styrke

I nogle af svarene gøres opmærksom på, at der er behov for en overordnet kommunal strategi og handleplan for dannelse af forældrefællesskaber og forældreinddragelse for at målet nås. Samtidig ses en bekymring for om forældrene ser mangfoldighed og fællesskaber som en styrke, da tidens fokus er individuelt.

Tegn til mål 1 tidligere:

 • At 96% af alle børn starter i deres lokale dagtilbud
 • At 96% af alle børn starter i distriktsskolen
 • At 96% af børn og unge går i et alment skoletilbud
 • At 95% af de unge starter på en ungdomsuddannelse
 • At alle børn og unge bliver så dygtige, som de kan
 • At læringsmiljøvurderinger i dagtilbuddene viser progression.
 • At undervisningsmiljøvurderinger og skolesundhedsprofiler viser progression.

  Tegn til mål 1 nyt forslag:

  At der ses progression i andel af børn, som begynder i et alment dagtilbud
  At der ses progression i andel af børn, som begynder i et alment skoletilbud
  At der ses progression i andel afbørn, som går i et alment skoletibud
  At der ses en fortsat progression i antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
  At børn og unge bliver så dygtige som de kan
  At læringsmiljøvurderinger i de enkelte dagtilbud viser progression
  At undervisningsmiljøvurderinger og skolesundhedsprofiler på den enkelte skole viser progression


  Tegn til mål 2 tidligere:

 • At forældrene inddrages i styrkelse af børne- og ungefællesskaber.
 • At der ses progression i andelen af forældre, der vælger de kommunale skoler og dagtilbud
 • At forældrene oplever en kontinuitet i tilbuddene fra sundhedspleje til ungdomsuddannelser

  Tegn til mål 2 nyt forslag:

  At forældrene inddrages i styrkelse af børne- og ungefællesskaber
  At der ses progression i andelen af forældre, der vælger de kommunale skoler og dagtilbud
  At forældrene oplever en sammenhæng i tilbuddene fra sundhedspleje til ungdomsuddannelse

 • Økonomi:

  Ingen

  Forvaltningens bemærkninger:

  Både læringsmiljøvurdering, skolesundhedsprofiler og undervisningsmiljøvurdering indeholder en kombination af kvantitative og kvalitative data.
  I forbindelse med udarbejdelse af en tværfaglig handleguide til understøttelse af børne-og ungefællesskaber vil blive anvendt trivselsskemaer i alle dagtilbud og skoler min 2 gange årligt, som tilgodeser ønsket om kvalitative målemetoder. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er taget højde for kvalitative målemetoder.

  Handicapaspekter:

  Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekveneserne for handicappede borgere. Der er ingen særlige konskvenser.

  Høring af Handicaprådet:

  Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

  Høring af Ældrerådet:

  Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30
  Skoleudvalget 4. november 2014 kl. 14:30

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. november 2014 kl. 12:30

  Godkendt som indstillet.

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER