Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 22. januar 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
22. januar 2014 kl. 17:30
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Lars Vigsø
Peter Storm
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

6. Gamborg borger og kulturhus
Sagsnr.: 2014-000366
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Landsbyen Gamborg ansøger om et tilskud på 0,075 mio. kr. til etablering af et lokalt borger og kulturhus.

Forvaltningen foreslår:

  • At ansøgningen godkendes.
  • At tilskuddet finansieres med 0,075 mio. kr. fra Kultur og Fritidsområdets overskud på driftsbudgettet (regnskab 2013).

Sagsbeskrivelse:

Som følge af vigende medlemstal har FDF kredsen i Gamborg valgt at sælge deres klubhus "Væbnerborgen". Konsekvensen bliver, at kredse enten lukkes eller flyttes. En kreds af borgere i Gamborg (initiativgruppen) har taget initiativ til at købe huset, således at det kan fortsætte med at være hjemsted for FDF Gamborg og samtidig fungere som et borger og kulturhus.

Ifølge initiativgruppen vil et borger og kulturhus i Gamborg være med til at understøtte sammenholdet i lokalsamfundet samt bevare Gamborg som en attraktiv landsby. Borger og kulturhuset er tænkt som en platform for en vifte af forskellige aktiviteter så som mødevirksomhed, foredrag samt andre fællesskabende aktiviteter.

Herudover er det initiativgruppens hensigt, at borger og kulturhuset overtager FDF Gamborgs aktiviteter. Herunder bålhytte med to sheltere, otte kanoer på en trailer samt et antal telte og øvrigt friluftsudstyr. Initiativgruppen finder at udlejning af sheltere vil give Middelfart Kommune mulighed for at kunne tilbyde turister primitiv overnatning med adgang til bad og toilet. Herudover understreger initiativgruppen, at udlejning af kanoer på nuværende tidspunkt ikke er muligt i Middelfart Kommune. Initiativgruppen påtænker at samarbejde med Visitmiddelfart.

Økonomi:

Initiativgruppen vurderer, at etablering af et borger og kulturhus vil koste 0,450 mio. kr. Ud over ansøgningen til Middelfart Kommune har initiativgruppen indsamlet 0,210 mio. kr. blandt lokale beboer samt ansøgt om støtte fra forskellige fonde svarende til 0,090 mio. kr. 

 

Forvaltningens bemærkninger:

Initiativtagerne søger samlet om kr. 0,15 mio. til finansiering af købet. Halvdelen søges i Kultur og Fritid, og halvdelen fra Eventpuljen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget 22. januar 2014, kl. 17.30

Beslutning:

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget beslutter
  • at pengene bevilliges under forudsætning af
    • at der stiftes en forening til drift og indkøb af huset og
    • at foreningen selv rejser de resterende midler til købet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 22. januar 2014 kl. 17:30
Økonomiudvalget 27. januar 2014 kl. 12:00

LUKKEDE SAGER