Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 6. januar 2014

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
6. januar 2014 kl. 15:30
Tilstede:
Lars Vigsø
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

1. Konstituering af Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2013-013474
Sagsbehandler: Steen Vinderslev

Præsentation:

Konstituering af Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget vælger formand og næstformand

Sagsbeskrivelse:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 22 konstituere sig med formand og næstformand.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. januar 2014
Udvalget valgte Lars Vigsø som formand og Kim Lund som næstformand.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. januar 2014 kl. 15:30

2. Fastsættelse af mødedatoer for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2014
Sagsnr.: 2013-011703
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Fastsættelse af mødedatoer for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvalgets mødedatoer i henhold til vedhæftede bilag
  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets møder afholdes kl. 13.00i mødelokale på Ejby gl. Rådhus, Anlægsvej 4, Ejby
  • At sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokollen fremlægges på hjemmesiden

Sagsbeskrivelse:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 8 træffe beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen har ingen handicapaspekter.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. januar 2014
Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. januar 2014 kl. 15:30

Bilag:

LUKKEDE SAGER