Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beredskabskommissionen møde den 21. maj 2014

Møde:
Beredskabskommissionen
Mødetid:
21. maj 2014 kl. 08:00
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Anton C. Petersen
Hanne Lauritsen
Regitze Tilma
Flemming Worsøe
Politidirektøren i Odense
Viga Sundahl
Bjarne Tang
Fraværende:
Kim Lund

Lukkede sager

9. Status på eventuelt samarbejde mellem redningsberedskaberne i Trekantområdet

ÅBNE SAGER

7. Regnskab 2013 - Beredskabsafdelingen
Sagsnr.: 2014-004133
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Beredskabsafdelingen gennemgår regnskab for 2013 samt budget for 2014

Forvaltningen foreslår:

  • At regnskabet for 2013 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Pr. 1. september 2013 består Beredskabsafdelingen af såvel Middelfart Brandvæsen, som af Middelfart Kommunes hjælpemiddeldepot.

Samlet set er der præsteret bedre end budgetteret. Dette skal blandt andet ses i opsparing i forhold til øgede udgifter i 2014.

I 2014 forventes budgettet at blive overholdt.

Økonomi:

Årets resultat er tilfredsstillende. Der er et overskud på samlet 912 t. kroner i forhold til det korrigerede budget. Der er desuden afviklet et lån til betaling for indsatslederbil. Dette skulle være udbetalt i 2015.
Overskuddet er fordelt med 575 t. kroner på brandvæsnet og 337 t. kroner på hjæpemiddeldepotet.

Overskuddet skyldes stigende indtjening på salg af kurser og ydelser i brandvæsnet, samt fokus på effektivisering, og desuden en minimering af udgifter. Der ligger også en forskydning i forhold til udskiftning af materiel, hvor udgifterne følger i 2014.
Overskuddet på hjælpemiddeldepotet skyldes en lavere lønudgift, end forventet i budgettet.
Denne lavere lønudgift forventes ikke i 2014.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen.

Høring af Ældrerådet:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt.

Kim Lund var fraværende.

Behandlingsplan

Beredskabskommissionen 21. maj 2014 kl. 08:00

Beredskabskommissionen 21. maj 2014 kl. 08:00

Godkendt.

Kim Lund var fraværende.

8. Eventuelt.
Sagsnr.: 2014-005056
Sagsbehandler: Claus Lund

Præsentation:

Forvaltningen orienterer om diverse sager.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kim Lund var fraværende.

Behandlingsplan

Beredskabskommissionen 21. maj 2014 kl. 08:00

Beredskabskommissionen 21. maj 2014 kl. 08:00

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kim Lund var fraværende.

LUKKEDE SAGER

9. Status på eventuelt samarbejde mellem redningsberedskaberne i Trekantområdet