Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 12. oktober 2017

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
12. oktober 2017 kl. 16:15
Tilstede:
Mogens K. Hansen
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Jan Knudsen
Arne Tofterup
Christian Martins Kromann
Jacob Kloch
Fraværende:
Karl Kr. Hansen
Børge Jensen
Anne K. Paulsen
Birthe Søndervang

ÅBNE SAGER

109. Afregning af undervisningstilskud aftenskoler 2016
Sagsnr.: 2017-005631
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger det samlede resultat af aftenskolernes regnskab for 2016 samt fordeling af tilbageførtemidler.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget godkender afregningsskemaet

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har gennemgået aftenskolernes regnskaber og der er en tilabgebetaling på kr. 46.133,24.
Forvaltningen har lavet en procentvis ekstra fordelingen i henhold til retningenslinjer, så midlerne bliver procentvis tilført de aftenskoler der har haft merudgifter.

Økonomi:

Igen

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 12.10.17

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

110. Gennemgang af foreningsregnskaber 2016
Sagsnr.: 2015-005839
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har gennemgået foreningernes regnskab for 2016.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget godkender afregningsskemaerne
  • At forvaltningen får kompetence til at gennemgå manglende regnskab og at der ikke man ske en merudbetaling.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har gennemgået alle modtagne regskaber fra foreningerne. Der er regnskaber der ikke er modtaget endnu og forvaltningen anmoder om, at udvalget accepterer, at forvaltningen gør regnskaberne færdige, når de kommer og at der ikke kan ske en merudbetaling, men at foreningerne max kan får aconto beløbet udbetalt.

Endelig afregning af lokaletilskud for 2016 er opdelt i:

Lokaletilskud til benyttelse af egne og lejede lokaler
Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller
Lokaletilskud til benyttelse af selvejende idrætshaller

Lokaletilskud til egne og lejede lokaler:
Der er bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 1.763.074 
Der er til endelige regnskaber 2016 beregnet i alt kr. 1.696.762
Der vil være en tilbagebetaling på i alt kr. 66.312

Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller:
Der er bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 769.685
Der er til endelige regnskaber 2016 beregnet i alt kr. 651.705
Der vil være en tilbagebetaling på i alt kr. 117.980
 

Lokaletilskud for benyttelse af selvejende haller:
Der er bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 2.923.978
Der er til endelige regnskaner 2016 beregnet i alt kr. 2.816.149
Der vil være en tilbagebetaling på i alt kr. 107.829

Forvaltningen indarbejdet max udbetalingen i beregnigerne på de regnskaber der mangler at blive modtaget og gennemgået.
Der er ligeledes i beregninger medtaget midler, der måske ikke kan komme til tilbagebetaling, da foreningerne er ophørt. Dette beløbet svarer til ca. 100.000
Foreningerne har til start december til at komme med kommentar og ønske om ekstra gennemgang af regnskabet.

Økonomi:

Hvis alle midler kan bliver tilbagebetalt og der ikke sker ændringer i afregninger efter eksra gennemgang af regnskaber, vil der bliver tilbageført kr. 292.121 til området.

Høring:

Ingen høring

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 12.10.17

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

111. Opfølgning på workshopen d. 11.10.17 og drøftelse af kommende workshop d. 24.10.17
Sagsnr.: 2017-017470
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Opfølgning og drøftelse af workshops som kommunens foreninger har og er inviteret til ang. fritid og foreningslivet.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalgets drøfter workshop'en d. 11.10 og d. 24.10.17

Sagsbeskrivelse:

Alle foreninger i Middelfart Kommune er på vegne af Folkeoplysningsudvalget inviteret til workshops omkring Fritid og Kulturområdet.

På disse 2 workshops skal der arbejdes med de fremtidige muligheder for fritid og foreningslivet i Middelfart Kommune.
Workshop 2 er en forlængelse af workshop 1.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 12.10.17

Beslutning:

Opfølgning på workshop 11.-10.-17:
Referat fra første workshop sendes til FOU
Kritik af at FOU ikke har kendt til indbydelsen og workshopperne.

Drøftelse af kommende workshop 24.-10.-17:
En invitation, med en tydelig dagsorden sendes ud 13.-10.-17 sammen med dagsordenen fra første workshop.
Der skal udpeges en referent og ordstyrer, i hver gruppe
Der skal være en fra FOU i alle grupper
Der udpeges 4 overordnede emner, som workshopperne skal handle om. Herunder vil der være mulighed for at indsætte yderligere temaer.
Der kan muligvis komme en tredje workshop

LUKKEDE SAGER