Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 24. august 2017

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
24. august 2017 kl. 16:15
Tilstede:
Jan Knudsen
Peter Storm
Jacob Kloch
Børge Jensen
Mogens K. Hansen
Anne K. Paulsen
Karl Kr. Hansen
Birthe Søndervang
Fraværende:
Arne Tofterup
Svend-Aage Nielsen
Christian Martins Kromann

ÅBNE SAGER

105. Udmøntning af puljen til tiltag som fremmer indsatsen for Åben skole
Sagsnr.: 2017-002390
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har på deres møde den 15. august godkendt Folkeoplysningsudvalget indstilling vedr. udmøntning af puljen til tiltag som fremmer indsatsen for Åben skole.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget kommer med inputs og ideer til processen omkring arbejdet med Åben skole portalen.

Sagsbeskrivelse:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt Folkeoplysningsudvalgets indstilling, som betyder at der gives følgende bevillinger:
 • Kegleklubben Vest 91 bevilliges 9.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med baneleje.
 • Golfklubben Lillebælt bevilliges 14.000 kr.
 • Med Skolen i Biografen bevilliges 23.100 kr.
 • Den resterende del af puljen på 200.000 kr. anvendes til opstart og omplementering af Åben skole portalen http://skolenivirkeligheden.dk

Forvaltningen begynder processen omkring arbejdet med Åben skole portalen. Følgende punkter forventes at indgå i procesplanen:

 • Tidsplan
 • Kommunikation
 • Samarbejdspartnere
 • Drift
 • PR 

Økonomi:

Som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 24.08.17

Beslutning:

Foreningslivet er svagt repræsenteret på listen over aktiviteter over Åben Skole. Det må gerne tænkes ind i en kommunikationsplanen

Kommunikationsplanens målgrupper omfatter  Erhverv – kultur og  fritidsområdet.

Beskriv gerne i kommunikationen gode eksempler på hvordan det kan gribes an, til hjælp for målgrupperne med særlig opmærksomhed på foreningerne, som er udfordret af at kunne tilbyde sig indenfor skolernes arbejdstid.

I kommunikationsplanen skal indgå en snarlig orientering til målgrupper og skoler (skoleledere?).

-      Opfordre til, at 4-5 foreninger kan gå sammen om et tilbud på portalen - tæt på de enkelte skoler

-      Foreninger går sammen om at udstede ’billetter’ til 4-5 forskellige sportsgrene – skolerne viser vej hen til tilbuddet

-      Der afholdes møde hvor der kommer en fra en forening og fortæller hvad der virker

106. Redegørelse om udmøntning af Folkeoplysningsudvalgets ansøgningspulje samt fripasordning
Sagsnr.: 2017-002390
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har på deres møde den 15. august godkendt Folkeoplysningsudvalget redegørelse vedr. udmøntning af Folkeoplysningsudvalgets ansøgningspulje samt fripasordning.

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter hvorledes de to puljer konkret skal udmøntes. 

Sagsbeskrivelse:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt Folkeoplysningsudvalgets redegørelse for den overordne anvendelse af Folkeoplysningsudvalgets ansøgningspulje samt fripasordning.

De to puljer er:
 • Pulje på 50.000 kr. til tema- og informationsmøder i efteråret omkring Folkeoplysningsudvalgets egne tiltag, projekter samt kommende kommunalvalg.
 • Pulje på 34.000 kr. som kommunens foreninger kan søge til egne tema- og informationsmøder.

Udvalget skal drøfte og beslutte den konkrete udmøntning.

Økonomi:

Som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 24.08.17

Beslutning:

1. Puljen på 50.000:

Medio november: Møde i Byrådssalen vedr. Skolen i Virkeligheden, hvor vi finder en, som kan komme og fortælle om gode historier med et underpunkt som orienterer om Folkeoplysningsudvalget ud fra en opsamling af erfaringer fra perioden
+ et spændende foredrag med en personlighed, som kan give et boost til arbejdet ibestyrelserne, eksempelvis Willerslev - brødrene, ikke en sportspersonlighed.

Folkeoplysningsudvalget melder mulige emner ind til Rikke.

2. Puljen på 34.000:
Vi melder bredt ud og understreger, at det ikke er til bespisning, men gerne til underskudsgaranti.
Man kan max søge 5000 kr
De der får tildelt midler, skal evaluere

107. Opfølgning på puljen rekruttering og fastholdelse af unge, børn og frivillige 2015
Sagsnr.: 2015-013190
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger foreløbig opfølgning på evalueringer vedr. puljen rekrutteringer og fastholdselse af unge børn og frivillige 2015

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter pt. indkomne evalueringer og fremafrettet aktion.  

Sagsbeskrivelse:

Udvalget bevilligede i november 2015 udmøntningen af puljen rekruttering og fastholdelse af unge, børn og frivillige 2015. Beløbet var til godkende projekter og skulle bruges i 2016. Foreningen skulle efter end projektet fremsende en evaluering og regnskab af projektet.
Forvaltningen udbetalte tilskud til 14 projekter, har pt. modtaget 7 evaluering og 1 ønske om tilladelse til udsættelse af projektet til efteråret 2017. Forvaltningen mangler at høre fra 6 foreninger, selv om der er rykket, med besked om at hvis der ikke var afleveret evaluering senest d. 22.08 ville der blive fremsendt faktura på fuld tilbagebetaling.  

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeplysningsudvalget 24.08.17

Beslutning:

Vi følger indstillingen i Rikkes brev til de foreninger, som ikke har sendt afrapportering på de forbrugte midler, hvilket betyder, at de bliver bedt om at betale pengene tilbage

Nørre Aaby Båring Håndbold: skal betale pengene tilbage

Skytteforening: ok

Sejlklubben: ok

Strib IF: ok

NIK: Udgifterne til fortæring skal klubben selv betale.

 

Bilag:

108. Høring af budgetforslag 2018 Folkeoplysningsområdet
Sagsnr.: 2017-015698
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Økonomiudvalget sender direktionens budgetforslag for 2018 i høring

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget drøfter budgetforslaget og udarbejder høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget sender direktionens budgetforslag for 2018  og overslagsårene 2019 -2021 i høring ved de høringsberettigede parter. Folkeoplysningsudvalget er høringsberettiget og kan afgive høringssvar.
Høringssvaret bliver en del af grundlaget for de politiske drøftelser omkring budget 2018.

Så snart budgetforslaget bliver offentliggjort vil det blive fremsendt til udvalget, eller præsenteret på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 24.08.2017

Beslutning:

Høringssvar:
Folkeoplysningsudvalget opfordrer  
til at se på en ny beregningsmetode, for at arbejde på en nedsættelse af hal- og lokaleleje.
Formand og forvaltning udarbejder høringssvaret
Der er deadline 1. september

LUKKEDE SAGER