Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 23. marts 2017

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
23. marts 2017 kl. 16:15
Tilstede:
Jacob Kloch
Jan Knudsen
Arne Tofterup
Peter Storm
Birthe Søndervang
Anne K. Paulsen
Børge Jensen
Fraværende:
Mogens K. Hansen
Karl Kr. Hansen
Svend-Aage Nielsen
Christian Martins Kromann

ÅBNE SAGER

94. Orientering til Folkeoplysningudvalget
Sagsnr.: 2017-001304
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Orientering til Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra formand for udvalget og forvaltningen i følgende sager:
 • Henvendelse fra EIK Motion ang. lokaletilskud til ikke holdaktivitet.
 • Status på udbetaling af medlems-, kursus- og lokaletilskud. 
 • Procedure for løbende godkendelse af lokaler til lokaletilskud.
 • Orientering om ændringer i folkeoplysningsloven.
 • Email og tlf. på hjemmesiden for medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.
 • Foreningensrunden forsætter på næste møde.  
 • Godkendelse af nye foreninger.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 23. marts 2017

Beslutning:

Medlemstjek og Børneerklæringer ikke færdig, alt er ude uge 10.
Orienteringen taget til efterretning
95. Dispensation fra retningslinjerne i fripasordningen
Sagsnr.: 2017-001803
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Der blev på Folkeoplysningsudvalget d. 19. maj 2016 vedtaget retningslinjer for fripas. Forvaltningen har modtaget nogle ansøger om fripas som ikke opfylder kriterierne for bevillig.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget åbner op for mulighed for dispensation fra retningslinjerne efter en konkret vurdering i hver ansøgning og så længe puljen kan holde.   

Sagsbeskrivelse:

Udvalget har en pulje på kr. 100.000 i 2017 til fordeling efter først til mølle princippet. 
Fritidspasset gives til børn og unge: 

 • på 0-17 år
 • som af økonomiske årsager er forhindret i at deltage i fritidsaktiviteter
 • hvis fritidsaktiviteten gør, at barnet eller den unge kan styrke sine sociale relationer og kompetencer
 • som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet

Formålet med støtten er, at:

 • sikre barnet eller den unge et liv på lige vilkår med jævnaldrende
 • styrke barnets eller den unges tilknytning til lokalmiljøet
 • skabe mulighed for gode og sunde relationer og venskaber.

Forvaltningen har fået henvendelser fra foreninger, som gerne vil søge fripas til børns deltagelse i stævner, lejre, overnatning. Gældende for disse foreningens medlemmer er at de har betalt kontingent, men foreningen vil istedet gerne søge hjælp til betaling til aktiviteter udover kontingentet.

Forvaltningen har ligeledes fået henvendelse fra unge på 23 år, som gerne ville kunne søge puljen, men deres alder gør at det ikke er muligt.

Økonomi:

Puljen er på kr. 100.000.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 23. marts 2017

Beslutning:


Indstillingen godkendt
96. Ekstra pulje 2017 til folkeoplysende arbejde
Sagsnr.: 2017-002390
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvaglets forslag til fordeling af puljemider for 2017 har været til behandling i Børn, Unge og Fritidsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter afgørelsen fra Børn Unge og Fritidsudvalget og det videre forløb.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget sendte følgende forslag til Børne Unge og Fritidsudvalget til fordeling af puljen i 2017.

 • 100.000,- til endnu et år med fripas, (foreninger kan søge om kontingentbetaling).
 • 150.000,- forhøjelse til kursuspuljen 2017 (den 'normalt' afsatte pulje kan max dække 42,50% af udgifterne på ansøgningerne, ved forhøjelsen kan der dækkes 70% af udgifterne på ansøgningerne).
 • 50.000,- til foreningsmøder/temamøder til synliggørelse af folkeoplysningsudvaget og dets arbejde.
 • 180.000,- som pulje med 3 fokuspunkter:
  • Den attraktive forening.
  • Fastholdelse af de frivillige.
  • Skolereformen og samarbejde.
 • Følgende blev besluttet i Udvalget.
  Der afsættes:
  kr. 100.000 til fortsættelse af fripasordningen. Folkeoplysningsudvalget redegør senest august 2017 til Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget om udmøntningen.

  kr. 100.000 til forhøjelse af kursuspujlen.

  Kr. 200.000 til tiltag som fremmer indsatsen for Åben skole. Der ses gerne tiltag som har et socialt sigte.
  Folkeoplysningsudvalget udarbejder en liste over forslag til tiltag, som behandles i Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget.

  kr. 84.000 til en ansøgningspulje administreret af Folkeoplysningsudvalget. Der kan søges til foreningsmøder, temamøder, intromøder for frivillige, fælles tiltag i regi af Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget redegør senest august 2017 til Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget om udmøntningen.


  Økonomi:

  Puljen er på 484.000. kr. 100.000 er udbetalt som kursustilskud.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Folkeoplysningsudvalget den 23. marts 2017

  Beslutning:

  Udvalget har brug en status på Åben Skole og et mål for puljen og har brug for at se, hvad andre kommuner gør på området. Forvaltningen kommer med et oplæg på næste møde.

  Vi aftaler på næste møde, hvordan vi bruger de 84.000


  LUKKEDE SAGER