Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 13. september 2017

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
13. september 2017 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

41. Nøgletal august 2017
Sagsnr.: 2017-001887
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.08.17.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Nøgletal pr. 31.08.17:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 1 sag i august måned. Det samlede antal udgjorde 331 pr. 31.08.17.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 11 sager i august måned til i alt 158 pr. 31.08.17.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 4 sager i august måned. Det samlede antal pr. 31.08.17 var således 340 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er faldet med 2 sager i august måned til i alt 156 pr. 31.08.17.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 1 sag i august måned til i alt 158 sager pr. 31.08.17.

Antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse er faldet med 5 sager i august måned, og udgjorde således 77 stk. pr. 31.08.17.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 15 sager i august måned. Antallet udgjorde 139 pr. 31.08.17.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 30 sager i august måned. Det samlede antal pr. 31.08.17 var 454 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. september 2017

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

2017-001887-13Nøgletal integration 2017
2017-001887-13Nøgletal 2017
42. Udkast til Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2018
Sagsnr.: 2017-016548
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre, at arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelses eller uddannelse.
Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte, at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.


Forvaltningen foreslår:

 • At Indholdet til udkast til Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 drøftes

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen foreslår følgende form til Beskæftigelsesplanen 2018:
Beskæftigelsesplanen for 2018 er delt i to afsnit, hvor det første beskriver de 5 hovedspor i forhold til metode og værdigrundlag, der kører på tværs af Job- og Vækstcenteret 6 indsatsområder. Det andet afsnit beskriver hvorledes hovedsporene udmønter sig indenfor de 6 indsatsområder, samt særlige fokusområder og specifikke mål for de 6 indsatsområder i 2018. Ud over selve beskæftigelsesplanen vil der blive udarbejdet en kort udgave af beskæftigelsesplanen, som skal være med til at give et hurtigt overblik over indholdet. Desuden vi beskæftigelsesplanen blive underbygget af handleplaner til internt brug i de forskellige teams. Handleplanerne skal redegøre for, hvordan der konkret bliver arbejdet med indsatsområderne gennem 2018. 

Beskæftigelsesplanens 5 hovedspor og 6 indsatsområder for 2018:

De 5 hovedspor:
 • Virksomhedsservice
 • Synergi ved tværfagligt samarbejde
 • Virksomhedsrettet indsats
 • Empowerment og progression
 • CV som redskab

De 6 Indsatsområder:
 • Virksomhedsvendt indsats og service
 • Jobparate borgere
 • Udsatte ledige
 • Unge
 • Sygedagpenge
 • Integration

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget: 11. oktober 2017
Økonomiudvalget: 30. oktober 2017
Byrådet: 6. november 2017

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget: 11. oktober 2017
Økonomiudvalget: 30. oktober 2017
Byrådet: 6. november 2017

Beslutning:

Planen færdiggøres med udvalgets kommentarer

Bilag:

43. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017
Sagsnr.: 2017-005233
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. september 2017.

Beslutning:

Taget til efterretning
44. Udviklingen i antallet af unge, der debuterer på hjælp som 18-19 årige
Sagsnr.: 2016-002307
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Orientering om udviklingen i antallet af unge, der debuterer på uddannelseshjælp som 18-19 årige.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækstcenter Middelfart har lavet opgørelse over antal unge, der er kommet på hjælp i løbet af det år de var 18 år. For 2013, 2014 og 2015 er opgørelsen lavet 1 år efter de startede på hjælp, og for 2016 er opgørelsen lavet pr. juni 2017.

Undersøgelsen viser, at antallet af 18-19 årige, der debuterede på hjælp var faldende fra i alt 73 i 2013 til 31 i 2014, hvorefter antallet steg til 35 i 2015 og til 44 i 2016.

Antallet af unge, der debuterer på hjælp den dag de fylder 18 år har været svagt stigende fra 16 i 2014 til 23 i 2016.

Af undersøgelsen fremgår det, at i 2013 og 2014 var der knap 50 % af de unge, der modtog hjælp året efter de debuterede på hjælp. Af de 18-19 årige, der debuterede på hjælp i 2015, var der i alt 57 %, der var på hjælp året efter og af de 44 unge, der debuterede på hjælp i 2016, var der i alt 66 %, der modtog hjælp i juni 2017.
Af de unge, der fortsat var på hjælp året efter de debuterede som 18 årige i 2013 og 2014, var størstedelen aktivitetsparate. Af de unge, de debuterede på hjælp i 2015 og fortsat var på hjælp året efter, var størstedelen uddannelsesparate. Af de unge, der debuterede på hjælp i 2016 og som fortsat modtog hjælp i 2017, var den største andel aktivitetsparate.

Af de unge, der kom på hjælp som 18-19 årige i 2014, var der 6 der startede på STU. I 2015, var der 12 18-19 årige, der startede på STU og i 2016 var der 15 unge 18-19 årige, der startede på STU.

Undersøgelsen viser, at varigheden på størstedelen af de stoppede sager i 2016 har været 1-3 måneder.

Af de 44 unge, der debuterede på hjælp som 18-19 årige i 2016, var der 15, der ikke modtog hjælp i juni 2017. 67 % af disse borgere var startet i uddannelse, 13 % var flyttet og 13 % var tilkendt førtidspension. 7 % modtog ikke længere ydelse på grund af formue.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. september 2017.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

LUKKEDE SAGER