Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 14. december 2016

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
14. december 2016 kl. 16:00
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Jonathan Roed Kirkedal
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Nicoline Damkjær
Paw Nielsen
Regitze Tilma
Fraværende:

ÅBNE SAGER

159. Ejby Skole – Cambridge Associate School
Sagsnr.: 2016-026360
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Ejby Skole er blevet godkendt som Cambridge Associate School (CAS) og søger derfor Skoleudvalget godkendelse til at tilbyde undervisning og prøve i Cambridge fag.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender at Ejby Skole tilbyder undervisning og prøver i Cambridge fag. 

Sagsbeskrivelse:

CIE står for ”Cambridge International Education”. CIE er Cambridge Universitets internationale afdeling, der har specialiseret sig i at udvikle fag, der kan undervises i overalt på jorden. Uddannelsen er for unge mellem 14 – 17 år og udbyder mere end 70 forskellige fag. Man underviser efter et fælles curriculum (IGCSE) som er ens i hele verden - uanset om du befinder dig i Singapore, Sydney eller i Middelfart Kommune.

Ejby Skole er blevet godkendt som Cambridge Associate School (CAS) og søger derfor Skoleudvalget om godkendelse til at udbyde følgende plan for undervisning på området: 

 • Cambridge English – as a Second Language, forventet opstart med undervisning i skoleåret 17/18 og med første prøve i juni 2018
 • Cambridge German – as a Second Language, forventet opstart med undervisning i skoleåret 18/19 og med første prøve i juni 2019

Alle elever på Ejby Skole vil fortsat arbejde hen imod at afslutte deres skolegang på skolen med en fuld 9. klasses afgangseksamen.
Derudover vil der hvert år være et hold fra 9. årgang, der slutter af med at have et eller flere Cambridge fag oveni den almindelige danske afgangseksamen.
Elever der bliver undervist i Camrbridge fag, er elever der er motiverede herfor – samt har - eller kan opnå – et fagligt niveau, der sikrer at prøverne kan bestås.


Fordele for eleven:

 • Cambridge fag opbygger et stærkt fundament for elevens videre studieliv
 • Med Cambridge fag udvikler eleven færdigheder i at arbejde med og på engelsk, samt kunne kommunikere på et højere plan på engelsk - både mundtligt og skriftligt
 • En Cambridge kvalifikation bliver anerkendt af ledende universiteter og arbejdsgiver rundt om i hele verden. Dette vil åbne globale muligheder for eleverne

Fordele for skolen:

 • Ejby Skole vil blive en del af et allerede etableret og velfungerende globalt læringsmiljø
 • Som Cambridge Associate School bliver vi en del af et verdensomspændende netværk bestående af over 10.000 skoler i over 160 forskellige lande
 • Afstand er ikke en begrænsning for en Cambridge elev. Online kommunikation bringer skoler og elever tættere på hinanden i diskussioner om projekter og aktiviteter. Ved at udvikle et globalt udsyn hos en Cambridge elev, er det vores mål at ruste dem til succes i en hurtigt skiftende, moderne verden
 • Den internationale dimension højnes generelt på skolen

Der er kun 7 andre folkeskoler, der pt. tilbyder Cambridge fag i Danmark – og ingen af disse ligger på Fyn.
Ejby Skole er den eneste folkeskole på Fyn, der i nær fremtid tilbyder Cambridge fag. Under reglen for frit skolevalg betyder det også, at kommunes andre skoler har mulighed for at drage nytte at tilbuddet på Ejby Skole. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
 
Skoleudvalget den 14. december 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Nicoline Damkjær deltog ikke i behandling af punktet.
160. Orientering om fælles teknisk service for dagtilbud og skoler
Sagsnr.: 2016-019792
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

7. november 2016 godkendte Byrådet forvaltningens løsningsmodel for fælles teksnisk service for dagtilbud og skoler.

Den nye organisering på området træder i kraft 1. januar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Efter byrådets godkendelse af rammer for den nye organisering på det tekniske område, har der været arbejdet videre med at få strukturelle og indholdsmæssige detaljer på plads:

Anders Fæster-Nielsen, skoleleder på Gelsted Børneunivers, er af styregruppen udpeget til at være den  daglige referenceperson samt sparringspartner for den tekniske servicechef samt have budgetansvar og være regnskabsgodkender.

Rune Juul Kjeldsen, servicemedarbejder på Båring Børneunivers, blev af styregruppen ansat som teknisk servicechef.

Der har, grundet naturlig afgang og et par opsigelser, skulle ansættes 4 nye servicemedarbejdere. 3 fuldtidsstillinger og 1 på 20t. Der har været stor interesse for stillinger og pr. 15. januar vil mandskabet være fuldt normeret.

Til de mere indholdsmæssige detaljer, har deres været nedsat arbejdsgrupper bestående af teknisk servicemedarbejdere og tekniskserviceledere, som har arbejdet med forskellige udfordringer og givet styregruppen tilbagemeldinger på løsningsforslag. 

Det er blandt andet, på baggrund af en arbejdsgruppes anbefaling, besluttet at sende vinterbekæmpelse på samtlige matrikler i et fælles udbud. Midlerne hertil findes ved en reduktion fra 5 til 4 i nyansættelser.

Derudover har en gruppe arbejdet med riskovurdering, som løbende opdateres og der dermed sørges for fokus på medarbejdertrivslen generelt og i overgangsperioden.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. december 2016.
Skoleudvalget den 14. december 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Nicoline Damkjær deltog ikke i behandling af punktet.

LUKKEDE SAGER