Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Økonomiudvalget møde den 12. september 2016

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
12. september 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Agnete Damkjær
Johannes Lundsfryd Jensen
John Kruse
Niels Bebe
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

506. 1. behandling af budget 2017-2020
Sagsnr.: 2016-005117
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 1036 skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, og videresende dette forslag til Byrådet. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober.

Forvaltningen foreslår:

At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2017-2020 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:

  • Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
  • Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
  • Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat: 0,95%
  • At der vælges statsgaranti vedr.  budgettering af skatter og tilskud.

 

Sagsbeskrivelse:

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

· Udskrivningsprocent: 25,8%.

· Grundskyldspromille: 21,29‰

· Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

· Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

· Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,95%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 67,7 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 23 mio. kr. årligt. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.

Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt i overensstemmelse direktionens budgetforslag vil foreligge til 1. behandlingen i Byrådet d. 19. september 2016.

Høring:

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar.

Der henvises til bilag for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget d. 12. september (1. behandling)
Byrådet d. 19. september (1. behandling)
Byrådet d. 10. oktober (2. behandling)

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller budgetaftalen som budgetforslag til Byrådets 1. behandling

Bilag:

LUKKEDE SAGER