Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Økonomiudvalget møde den 6. juni 2016

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
6. juni 2016 kl. 16:45
Tilstede:
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Anni B. Tyrrestrup
Niels Bebe
Agnete Damkjær
Morten Weiss-Pedersen
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

467. Svar på henvendelse fra Statsforvaltningen
Sagsnr.: 2016-004120
Sagsbehandler: Anne Hammershøj Beck

Præsentation:

Det Kommunale Tilsyn har tidligere fremsat kritik af Middelfart Kommunes salg af Stribgårdvej 6 og 12. Middelfart Kommune tog kritikken til efterretning og fremsendte en redegørelse til Tilsynet. Tilsynet har ønsket, at Middelfart Kommune supplerer redegørelsen med en ny sagkyndig vurdering af markedsprisen på salgstidspunktet. På baggrund af vurdering fra Realmæglerne, dateret 26. maj 2016, skal Byrådet godkende forvaltningens udkast til svarskrivelse.

Forvaltningen foreslår:

  • At Byrådet tager Realmæglernes vurdering af 26. maj 2016 til efterretning
  • At Byrådet godkender forvaltningens udkast til svar til Det Kommunale Tilsyn

Sagsbeskrivelse:

I 2013 solgte Middelfart en række ejendomme og indhentede derfor en valuarvurdering af ejendommenes markedspris. Stribgårdvej 6 og 12 blev samlet vurderet til en markedspris på kr. 1.100.000,- og solgt for kr. 1.110.000,-

En borger klagede over forløbet til Tilsynet og har fået medhold i, at der var sket en annonceringsfejl.

Borgeren har også klaget over, at salget er sket under markedspris.

Den 4. april 2016 vedtog byrådet at holde fast i vurderingen af, at salget var sket til markedspris. Den oprindelige ejendomsmægler havde understøttet sin vurdering i et 3 siders notat, hvor han gennemgik sammenligningsgrundlag for vurderingen og konkluderede, at der efter hans opfattelse ikke herskede tvivl om, at der var solgt til markedspris.

På baggrund af den supplerende redegørelse fra mægler, og forvaltningens kendskab til salgspriser for sammenlignelige ejendomme, var det således fortsat vurderingen, at der var solgt til markedspris.

Ved skrivelse af 11. maj 2016 anmodede Statsforvaltningen om, at Middelfart Kommune indhentede en ny sagkyndig vurdering af markedsprisen på salgstidspunktet i 2013 af Stribgårdvej 6 og 12. Tilsynet anmodede om, at sagen blev behandlet på førstkommende Byrådsmøde.

Valuar Henrik Schultz fra Realmæglerne I/S fremkom den 26. maj 2016 med sin vurdering af markedsprisen for Stribgårdvej 6 og 12 på salgstidspunktet.

Realmæglerne I/S konkluderer, at en handelspris på kr. 1.110.000,- må anses for indenfor rammerne af, hvad et salg i området har kunnet indbringe ved en indgåelse af en fri handel i 2013 på denne type af ejendomme.

På baggrund af de to mægleres vurderinger og forvaltningens eget kendskab til salgspriser er det således fortsat vurderingen, at Middelfart Kommune har opnået markedsprisen ved salg af Stribgårdvej 6 og 12.

Økonomi:

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan
Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 6. juni 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Beslutning:

Godkendt

Bilag:

LUKKEDE SAGER