Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 15. november 2016

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
15. november 2016 kl. 12:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

174. Anlæg Kastanieborgen og Naturhaven
Sagsnr.: 2016-023318
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Udvidelse af anlægsbudget for kastanieborgen og Naturhaven.

Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at igangsætte anlægsopgaven på Kastanieborgen og Naturhaven med en samlet anlægssum på 6,6 mio. kr.
  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at  merbevillingen finansieres ved omprioriteringer indenfor den samlede anlægsramme i 2017/2018.
  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at merudgiften på 1,7 mio. kr. bevillingsmæssigt håndteres ved første budgetopfølgning 2017.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsopgaven i Kastanieborgen og Naturhaven væsentlig dyrere end forventet på grund af stigende priser på håndværkerydelser og afledte udgifter til arkitekt.

Der er afsat 4,9 mio. kr. til de to projekter.

Der har været licitation, og prisen for projekter i den kvalitet, som Byrådet har fastlagt er 6,6 mio. kr. – altså en merudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til de vedtagne budgetter.

Børnene er flyttet ud af de nuværende rammer, så arbejderne kan komme hurtigt i gang.

Der er derfor behov for at tage stilling til, om arbejderne skal  igangsættes nu eller processen sættes på hold.

Der udestår en økonomisk udfordring på de nævnte 1,7 mio. kr.

Efter aftale med Økonomiudvalget kan der fremskaffes finansiering med på følgende måde:

Overførsel af en del af anlægsbudgettet til skolerenoveringer i 2017 til børnehaveprojekter mod en tilsvarende forhøjelse af skoleanlægsbudgettet i 2018 finansieret af den uforbrugte anlægslægspulje i 2018.

Dette vil ikke have konsekvenser for fremdrift eller kvalitet i skoleprojekterne, idet det alene er en finansieringsmæssig forskydning.

Økonomi:

De bevillingsmæssige konsekvenser af anlægsarbejdet håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2016.
Økonomiudvalget den 28. november 2016.
Byrådet den 5. december 2016.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

LUKKEDE SAGER