Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Dagsorden for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 7. december 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
7. december 2016 kl. 08:00
Mødested:
Mødelokale nr. 3, Teglgårdsparken 103, 1. sal, Middelfart 

ÅBNE SAGER

210. Budgetopfølgning pr. 30. november 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

  • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2016
211. Nøgletal november 2016
Sagsnr.: 2016-001340
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.11.16.

Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ledighedstal, nøgletal samt nøgletal vedr. integration pr. 30.11.16:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 2 sager i november måned. Det samlede antal udgjorde 370 pr. 30.11.16.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 2 sager i november måned til i alt 154 pr. 30.11.16.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 39 sager i november måned. Det samlede antal pr. 30.11.16 var således 405 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 3 sager i november måned til i alt 131 pr. 30.11.16.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 4 sager i november måned til i alt 151 sager pr. 30.11.16.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 6 sager i november måned, og udgjorde således 74 stk. pr. 30.11.16.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 14 sager i november måned. Antallet udgjorde 190 pr. 30.11.16.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 20 sager i november måned. Det samlede antal pr. 30.11.16 var 427 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2016.

Bilag:

212. Statistik over rekrutteringsservice - til og med november 2016
Sagsnr.: 2016-025617
Sagsbehandler: Anita Rasmussen

Præsentation:

Et af målene i Beskæftigelsesplan 2016 er, at rekrutteringsservice skal formidle 350 ordinære jobs. Derfor bliver der hver måned udarbejdet vedhæftede oversigt over, hvor mange ordrer rekrutteringsservice arbejder med og hvad resultatet er.

Forvaltningen foreslår:

  • At "Statistik over rekrutteringsservice" tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Oversigten viser alle jobs, hvor rekrutteringen er afsluttet til og med november måned. Der er indkommet endnu flere ordrer, men rekrutteringsprocessen  er endnu ikke er afsluttet, så disse vil blive tilføjet, når der er en afgørelse. 

Det fremgår, at der indtil nu er besat 264 ordinære jobs. Det fremgår også, at vi modtager ordrer fra omegnskommunerne. 

Emner bliver søgt ud via CV’er på jobnet og her søges primært på borgere fra Middelfart men også på borgere fra omegnskommunerne for at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, der efterspørges.  

Når nogle jobs ikke bliver besat er de primære årsager, at virksomheden ansætter borgere, som søger uopfordret eller via interne kanaler. Det ses også, at rekrutteringsservice formidler borgere, men hvor virksomhederne efterfølgende annullerer ordren, da forudsætningerne for ansættelse ændrer sig.

I alt er der afsluttet og besat 264 ordinære jobs til og med 28.11.16.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. december 2016

Bilag:

LUKKEDE SAGER