Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 14. september 2016

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
14. september 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Svend-Aage Nielsen
Lars Vigsø
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

195. Budgetopfølgning 31. august 2016
Sagsnr.: 2016-003272
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. august 2016 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.
 • Sagsbeskrivelse:

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 er under udarbejdelse. Der vil foreligge notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. september 2016

  Beslutning:

  Taget til efterretning
  196. Nøgletal august 2016
  Sagsnr.: 2016-001340
  Sagsbehandler: Sanne Junker

  Præsentation:

  Job- og Vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herunder særlige nøgletal for borgere omfattet af integrationsloven. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.08.16.

  Nøgletal samt ledighedstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedlægges.

  Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

  Sagsbeskrivelse:

  Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 12 sager i august måned. Det samlede antal udgjorde 369 pr. 31.08.16.

  Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 5 sager i august måned til i alt 147 pr. 31.08.16.

  Antallet af sygedagpengemodtagere er uændret i august måned. Det samlede antal pr. 31.08.16 var således 320 sager.

  Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er faldet med 7 sager i august måned til i alt 124 pr. 31.08.16.

  Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 1 sag i august måned til i alt 141 sager pr. 31.08.16.

  Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 5 sager i august måned, og udgjorde således 84 stk. pr. 31.08.16. 

  Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager integrationsydelse er faldet med 4 sager i august måned. Antallet udgjorde 211 pr. 31.08.16.

  Antallet af forsikrede ledige er faldet med 36 sager i august måned. Det samlede antal pr. 31.08.16 var 477 stk.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. september 2016.

  Beslutning:

  Taget til efterretning

  Bilag:

  197. Job- og Vækstcenter Middelfarts fortsatte deltagelse i fælles fynsk jobmesse
  Sagsnr.: 2016-002864
  Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

  Præsentation:

  Job- og Vækstcenter Middelfart har siden 2013 deltaget i den fælles fynske jobmesse. Jobmessen 2016 som afvikles d. 15 september i Odense, har deltagelse af 4 virksomheder fra Middelfart Kommune.

  Forvaltningen foreslår:

  • At BAU drøfter og tager stilling til, om Job- og Vækstcenteret fortsat skal deltage i jobmessen.

  Sagsbeskrivelse:

  Job- og Vækstcenter Middelfart har siden 2013 deltaget i den fælles fynske jobmesse og var sammen med Assens Jobcenter i 2015 tovholder for messen.
   
  Job- og Vækstcenter Middelfart oplever en faldende interesse fra virksomhederne om deltagelse i messen og er i år repræsenteret med 4 virksomheder. De virksomheder, der takker nej til deltagelse begrunder beslutningen med travlhed og med et fokus på trekantområdet som arbejdskraftsopland.

  Messen blev første år besøgt af ca. 3000 personer, men har de sidste par år ligget stabilt på ca. 4000 besøgende (dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere). Det forventes dog at tallet for denne målgruppe vil falde på grund af lavere ledighed. Derfor er målgruppen i år udvidet med jobparate flygtninge (inviteret af jobcentrene) og 10. klasser (inviteret af uddannelsesinstitutioner).
  Målgrupper og fokusområder for messen bliver løbende justeret i forhold til gældende udfordringer på arbejdsmarkedet, dog altid med hovedfokus på dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Efter opdelingen i de nye Regionale arbejdsmarkedsrådsområder pr. 1. Januar 2015, hvor Middelfart hører indunder RAR Sydjylland, har der været en tendens til at fokusområderne ligger tæt op af den fælles fynske Beskæftigelsesplan, som Middelfart ikke er en del af. Ud over et tæt samarbejde med Nordfyns og Assens kommuner, Byg til Vækst og Letbaneprojektet, er Jobmessen et af de områder hvor Middelfart fortsat deltager i det fynske samarbejde på et vist niveau.

  Det er ikke muligt umiddelbart at registrere effekten af messen, da effekten ikke udelukkende består i at ledige får job direkte via messen, men også i høj grad i et udvidet kendskab til job og uddannelsesmuligheder, der på længere sigt kan føre til brancheskift og job.

  Siden 2013 har udgiften til messen været afholdt af henholdsvis Det Lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket. Udgifterne til messen har været stigende, i år på grund af en beslutning om reklamespots på TV2 Fyn. Job- og Vækstcenter Middelfart budgetterer ikke med udgifter til messen, men planlægning m.m. er ressourcetungt.  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen

  Behandlingsplan
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. september 2016

  Beslutning:

  Job- og vækstcentret deltager fortsat i jobmessen
  198. Ansøgning om medfinansiering af Netværkslokomotivets aktiviteter i 2016
  Sagsnr.: 2016-020280
  Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

  Præsentation:

  Netværkslokomotivet ansøger om tilskud til medfinansiering af aktiviteter i 2016.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget afsætter midler til medfinansiering af aktiviteter i 2016.

  Sagsbeskrivelse:

  Netværkslokomotivet har satspuljemidler frem til og med 2017, og de dækker nu 14 kommuner. Derudover har Aarhus Kommune for nylig meddelt, at de også gerne vil være med i netværket, ligesom samarbejdsparter i København også gerne vil være en del af Netværkslokomotivet. Netværkslokomotivet har lige sendt en ny ansøgning om satspuljemidler for perioden 2018-2020 samt en tillægsansøgning for 2017 for at kunne servicere de nye dækningsområder.

  Via deres eget Idé- og Formidlingscenter har Netværkslokomotivet fået mulighed for at servicere virksomheder og organisationer i det ganske land på forespørgsel og i forbindelse med landsdækkende virksomheder (ikke opsøgende arbejde.) På Fyn har de i løbet af 2015 og 2016 været med til at starte virksomhedsforløb op i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner.

  Netværkslokomotivet besøger løbende mindre private og offentlige virksomheder og informerer om mulighederne inden for sprogundervisning, Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning. I 2015 og 2016 er der holdt adskillige møder rundt om i hele Danmark med titlen "Forældre til Ordblinde Børn". Det har været meget velbesøgte møder. Den 2. juni 2016 holdt Netværkslokomotivet også et sådant arrangement hos AOF Middelfart. Der var fuldt booket op, og der var de max ca. 60 forældre m.fl. som lokalet kunne rumme. Arbejdet fortsætter i den lille Middelfart arbejdsgruppe. Her er der taget flere initiativer bl.a. til samarbejde med Middelfart Erhvervscenter om, at køre en ekstra indsats for at få endnu flere virksomheder, især i Middelfarts industrikvarter, gjort interesseret i at højne deres medarbejderes almene kundskaber og høre om, hvad kompetencefondene kan hjælpe med. Et fint samarbejde sammen med FVU/OBU-udbyderne  i Middelfart, Tietgenskolen, VUC og AOF. 

  Ovennævnte arbejdsgruppe er også med til at markere den internationale Ordblindeuge i uge 40. Den 5. oktober 2016 afholdes et åbent arrangement, hvor Bubber skal være trækplasteret. Ligeledes deltager uddannelsesinstitutionerne i Middelfart i en stor ordblindemesse den 27. september 2016 i Fredericia, som Netværkslokomotivet er tovholder på. Invitationer hertil vil blive sendt til alle relevante i Middelfartområdet.

  Økonomi:

  Netværkslokomotivet ansøger om kr. 13.300,- til medfinansiering i 2016.

  Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket råder i 2016 over kr. 770.000,-

  Der har været afholdt udgifter for kr. 566.623,-

  Der er således kr. 203.377,- til rådighed.

  Puljen er opgjort pr. 19.08.16

  Høring:

  Ingen høring, da kommuen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. september 2016

  Beslutning:

  Godkendt

  LUKKEDE SAGER