Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 21. september 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
21. september 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Lars Vigsø
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

108. Beslutning om kapacitetstilpasning på Dagtilbudsområdet i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-009056
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

På grund af det faldende børnetal og som led i effektiviseringsforløbet for 2016 har Byrådet besluttet en kapacatitetstilpasning på daginstitutionsområdet i Middelfart By.

Det konkrete tiltag for området var på Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 8. september 2015. Forvaltningen havde indstillet at daginstitutionen Bakkehuset skulle lukkes og udvalget godkendte denne indstilling og sendte det i høring.

Høringsperioden varede fra den 10. september til og med den 18. september kl. 12.00.  

Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen foreslår:

 • At daginstitutionen Bakkehuset lukkes.
 • At Børn-, Kultur- og Fritdsudvalget tager kommentarer i høringssvarene til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Beregninger med udgangspunkt i befolkningsprognosen viser, at der forsat vil være et stærkt faldende børnetal i Middelfart Kommune.

Dette bevirker, at kapacitetsudnyttelsen i Børnehusene ikke er optimal. Børnehuse med få børn er dyrere at drive end børnehuse med mange børn.

Forvaltningen indstiller derfor, at der nedlægges en daginstitution i Middelfart by og at den pågældende institution bliver Bakkehuset.

Begrundelse for valget om at lukke Bakkehuset er som følger:
 • Bakkehuset er oprindelig bygget til bankvirksomhed og derfor egentlig ikke egnet som børnehus. Der er f.eks. mange trapper i huset og børnehaveafdelingen er på 1. sal.
 • Bakkehuset er nedslidt og trænger til en større renovering.
 • Da huset er bygget i 1960`erne forventes det, at der er asbest, bly og PCB i bygningen, hvilket vil gøre en renovering meget omkostningstung.
 • Bakkehusets beliggenhed vil være attraktiv for boligbyggeri.

Forvaltningen anbefaler, at lukningen sker pr. 1. marts 2016, hvor der vil være mange ledige pladser på byens institutioner, fordi kommende skolebørn starter i Tidlig SFO på denne dag.

Konsekvenser for borgere:

 • Børnene fra Bakkehuset, som ikke skal starte i Tidlig SFO, fordeles på de øvrige institutioner, så vidt muligt ud fra forældrenes ønsker.
 • Vuggestuebørnene flyttes til Nordlys.
 • Dagplejens legestue flytter fra Nordlys. Nye lokaler findes i samarbejde med repræsentanter fra Dagplejen.

Konsekvenser for personale:

 • Det forventes, at de fleste fastansatte medarbejdere kan overflyttes til jobs i de øvrige institutioner i Middelfart By og at de således, så vidt muligt, kan følge børnene.


Økonomi:

En optimering af kapacitetstilpasning vil indbringe kr.1.000.000 kr. i 2016 og 1.300.000 i de efterfølgende år på lederløn, drift af bygning og rengøring.

Høring:

Lukningen af daginstitutionen Bakkehuset har været sendt i høring på høringsportalen og ved nedenstående:

 • Middelfart Bys 5 institutioner og MED-udvalg.
 • Dagplegens bestyrelse og MED-udvalg.
 • Forvaltningens MED-udvalg.

Efter hørinsgperiodens afslutning er følgende og overordnede respons:

 • Processen fra udmelding effektiviseringsforslag til benævnelse af konkret institution har været for lang.
 • Valget af Bakkehuset giver god mening. 

Derudover bemærkes følgende:

Bakkehuset's personale og bestyrelse:

 • Det er godt at flytningen af børnene først sker pr. 1. marts, da det giver forældrene stort set frit valg af børnehaveplads i de andre institutioner.
 • Det ses også som en fordel, at dele af personalet flytter med over i den nye institution.
 • At flytte vuggestuen samlet giver god mening i forhold til, at det ikke giver de store ændringer (dog bygningsmæssigt), at det er kendte personaler og børn samt forældre.
 • Arbejdsmiljø har været præget af øget stress... ...Det skulle have været kørt som en lukket sag med hurtig afvikling til gavn for personale og familier.

Solsikken/Naturhaven

 • At flytning af dagplejens legestue fra Nordlys er rigtig ærgeligt. Det er væsentligt fremadrettede at sikre gode udviklende læringsru, for den fremtidige legestue.

Børnehuset Chilli: 

 • I forhold til at etablere en vuggestueafdeling i Børnehuset Chilli, ville det kunne gøres rimeligt nemt, da der allerede er lokaler... ...være muligt at øge  kapacitetsudnyttelsen af lokalerne, bidrage til øgede stordriftsfordele... 
 • Et sammenhængende pasningstilbud for børnefamilierne. 

Dagplejens forældrebestyrelse og MED-udvalg:

 • Det er vigtigt at forældrenes ønsker prioriteres.
 • At der ses på om familier med børn i både vuggestue og børnehave placeres i samme institution.
 • At vores legestue kommer til at ligge centralt for vores forældre/brugere, hvorfor arbejdet med med at integrere legestuen i Nordlys' "gamle" afdelingen tiltaler os meget. Vi tænker samtidig samarbejde med vuggestuen, til gavn for både legestuens medarbejdere og børn. 

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september 2015.
Økonomiudvalget den 28. september 2015.
Byrådet den 5. oktober 2015. 

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Bilag:

LUKKEDE SAGER