Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Tillægsdagsorden for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 8. september 2015 - Referat

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
8. september 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:
Kim Lund

ÅBNE SAGER

107. Børn, Kultur og Fritidsudvalget - Halvårsregnskab 2015
Sagsnr.: 2015-003101
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab pr. 30.6.2015 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At børn, Kultur og Fritidsudvalget tager nærverende halvårsregnskab til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har i forbindelse med halvårsregnskabet pr. 30.6.2015 gennemgået økonomien på Børn, Kultur og Fritidsområdet.

Udvalgets realiserede forbrug ved udgangen af 1. halvår udgør 140,338 mio. kr. på totalen.

Den samlede forventning er, at udvalgsområdet for 2015 vil realisere et mindreforbrug på 2,223 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således på delområderne:
  • Kultur og Fritid forventes at realisere et mindreforbrug på 0,338 mio. kr. Mindreforbruget henfører sig hovedsageligt til reduceret haltilskud som følge af, at arealudvidelsen på halområdet er gennemført senere end budgetforudsat.
  • Dagtilbudsområdet forventes at realisere et mindreforbrug på 2,367 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der passes færre børn end budgetforudsat.
  • Familieafdelingen forventes at realisere et samlet merforbrug på 0,482 mio. kr. Merforbruget skyldes i al væsentllighed merudgifter på forbyggelsesområdet.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Fraværende: Kim Lund

Bilag:

LUKKEDE SAGER