Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 3. februar 2015

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
3. februar 2015 kl. 13:15
Tilstede:
Lars Vigsø
Peter Storm
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

74. Fysisk kvalitetsløft til ikke-renoverede dagtilbud
Sagsnr.: 2015-000638
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

I budgetforliget for 2015-2018 er der afsat midler til et fysisk kvalitetsløft af kommunens dagtilbud for 0-6-årige.
Dagtilbuddenes fysiske rammer er blevet analyseret og der ligger nu beskrivelser af det overordnede indhold i de enkelte kvalitetsløft samt en plan for, i hvilken rækkefølge kvalitetsløftene udføres.

Forvaltningen foreslår:

at det overordnede indhold og rækkefølge i kvalitetsløftet sendes i høring hos de berørte dagtilbud.

Sagsbeskrivelse:

Gennem stordriftsmodel 1.0 blev Børnehuset Egetræet, Grøn Chili, Båring Børnehus, Bulderby og Børnehuset Nr. Aaby renoveret og ombygget. Desuden blev der bygget helt nye Børnehuse i Gelsted og på Behrendtsvej i Middelfart.

Flere af de øvrige dagtilbud trænger til et kvalitetsløft. Det handler om Brenderup Børnehave, Bakkehuset, Rød Chili, Børnehuset Nordlys, Børnehuset Nr. Aaby (den gamle del + Søstjernen i Føns) og Kastanieborgen.

Målene for kvalitetsløftet er:
- at der er et godt indeklima i dagtilbuddene
- at de fysiske rammer indbyder til inspirerende og inkluderende læringsmiljøer og til nye
måder at systematisere og organisere på, således at personaleressourcerne kan anvendes
optimalt.
- at dagplejen kan have heldagslegestue hver uge i alle distrikter.
- at der kan etableres "gæstehus" i forbindelse med legestuelokalerne i Middelfart By

Indholdet i renoveringerne er beskrevet i samarbejde med de enkelte daginstitutionsledere.

Renoveringsplan:

2015:
Rød Chili
2016:
Kastanieborgen
2017:
Bakkehuset (etape 1)
Nordlys
Nr. Aaby Børnehus inkl. Søstjernen
Regnbuen
Brenderup Børnehave
Dagplejen

Det overordnede indhold i kvalitetsløftet i de enkelte institutioner fremgår af bilag.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Rød Chili er prioriteret først i renoveringsplanen fordi institutionen er stærkt nedslidt og indretningen passer ikke til den struktur og organisering, der i dag praktiseres i dagtilbud. Desuden er der i høj grad mangel på tekniske installationer - lige fra stikkontakter til ventilationssystem. Projektet vil medføre genhusning af børnene under arbejdets udførelse. Denne genhusning kan finde sted i de eksisterende dagtilbud på nuværende tidspunkt, hvor børnetallet i Middlefart Kommune er lavt.

I Kastanieborgen er der et dårligt indeklima med trækgener pga. manglende mekanisk ventilation i den gamle del af bygningen. Trækgenerne skyldes udsugningsanlægget, som suger varm luft ud og erstatningsluft tilføres som kold luft via kanaler under vinduerne. Desuden er tagkonstruktionen uden isolering.
Disse faktorer er til stor daglig gene i det meste af institutionen og derfor er Kastanieborgen prioriteret som nr. 2 i renoveringsplanen.


Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennengået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.
Der er ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Peter Storm og Kim Lund deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

75. Ståstativer til børn og unge 1-18 år
Sagsnr.: 2014-014700
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har konstateret en problematik vedr. bevilling og indkøb af ståstativer til børn og unge i alderen 1-18 år med et handicap, der betyder at de ikke selvstændigt kan stå.

Forvaltningen foreslår:

At Middelfart Kommune fortsat bevilger ståstativer som en del af serviceniveauet.

Sagsbeskrivelse:

Hidtil har praksis været, at hjælpemiddelgruppen ved et fagligt vurderet behov bevilgede et ståstativ til hjemmet for børn i alderen 1-18 år. Tilpasning og løbende justering er sket i et samarbejde med barnets ergo-eller fysioterapeut fra det ergo- og fysioterapeutiske børneteam. Det viser sig, at der ikke er lovhjemmel hertil i Servicelovens § 112, stk. 1, fordi ståstativet betragtes som et trænings/behandlingsredskab, der ikke kan bevilges efter denne paragraf.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn, Unge og Fritidsforvaltningen vurderer dog, at det for børn med et fagligt vurderet behov vil være rigtig vigtigt med mulighed for at komme op at stå i et ståstativ.

Ståstativer medfører:
• mindsket risiko for knogleskørhed ved vægtbæring i knoglens længderetning
• musklerne i benene udspændes
• at musklerne i ben og overkroppen stimuleres og aktiveres
• at barnet/den unge kan være i øjenhøjde med kammeraterne
• en ændret udgangsstilling i løbet af dagen til trykaflastning af balderne
• mulighed for stående aktiviteter individuelt og to og to som at spise, at lege, at tegne, at spille mm.

Derfor er der brug for at afklare, om bevilling af ståstativer skal være en del af serviceniveauet i Middelfart Kommune.

Forslag til fremtidig retningslinje:

Ståstativer til hjemmet bevilges af Hjælpemiddelteamet. Sagsbehandlingen varetages af hjælpemiddelteamet. Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam varetager i samarbejde med børnesagsbehandleren tilpasning og løbende justering.

Økonomi:

Udgiftsneutralt

Forvaltningens bemærkninger:

Der er en række fordele ved den foreslåede retningslinje:

·         Tidsbesparelse på sagsbehandlingens udføredel og udryddelse af dobbeltroller, så tiden benyttes mere rationelt.
·         Der er god genbrugsværdi i de allerede indkøbte ståstativer, så længe produktet er på markedet.
·         Hjælpemiddelgruppens børnesagsbehandler får ansvaret for tildeling af ståstativer efter de besluttede kriterier i samråd mellem Social
     og Sundhedsforvaltningen og Børn, Unge og Fritidsforvaltningen.

Handicapaspekter:

Den foreslåede retningslinje vurderes at være til fordel for handicappede borgere fra 0-18 år.

Høring af Handicaprådet:

Sagen er i øjeblikket til høring i handicaprådet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. februar 2015
Social- og Sundhedsudvalget den 18. februar 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Peter Storm og Kim Lund deltog ikke i behandling af punktet.

LUKKEDE SAGER