Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Skoleudvalget møde den 4. februar 2014

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
4. februar 2014 kl. 15:00
Tilstede:
Anton C. Petersen
Jonathan Roed Kirkedal
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

7. Skabelon for dialogmøder mellem politikere og skolebestyrelserne
Sagsnr.: 2014-000995
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Forslag til ny skabelon for afholdelse af dialogmøder mellem politikerne i skoleudvalget og skolebestyrelserne.

Forvaltningen foreslår:

At skabelonen for dialogmøder mellem politikere i skoleudvalget og skolebestyrelserne godkendes og at der som følge heraf konsekvensrettes i styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Middelfart kommune.

Sagsbeskrivelse:

Skabelon for dialogmøder mellem politikere og skolebestyrelser

Dialogmøder giver skolebestyrelserne mulighed for at møde politikerne fra de respektive udvalg og temasætte drøftelser angående visioner for områderne og få indsigt og indblik i fagområdet i forhold til udvalgsarbejdet.

Hyppighed:

Der afholdes dialogmøde tre gange årligt.

Afvikling:

På skoleområdet afholdes møderne på skolerne – dette giver udvalg samt bestyrelser en mulighed for at se ”hinandens” skoler.

Skolelederen/bestyrelsesformand på værtsskolen byder velkommen og fortæller kort om skolen og hvad, der optager skolen – projekter, tiltag, fagligheder, arbejdsmiljø, indretning.

Derudover er tværfaglige emner som trafiksikkerhed, sundhed, grønne områder mv. samt kommunale fokusområder en del af dagsordenen.

Forslag til organisering:

Måned

Deltagere

Indhold (ex)

Sted

September

Skoleudvalg, formænd for skolebestyrelserne, direktør, konsulenter, teamleder  UR, skoleledere, skolechef , evt. eksterne inviterede

Budget (i forhold til høringssvar)forebyggelsespakker

 

Cafédebat med afsæt i oplæg.

Strib skole

November

Formænd for skolebestyrelserne

Tiltag med afsæt i reformen, opsamling , oplæg fra reformgrupper,

Budget, forebyggelsespakker

Cafédebat med afsæt i oplæg.

Vestre Skole

April

Skolebestyrelserne

Nyt skoleår, præsentation af UR. 

Budget, forbyggelsespakker

Cafédebat med afsæt i oplæg.

Fejlsted Harndrup

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgåe med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Inge høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Skoleudvalget beslutter

At skabelonen for dialogmøder mellem politikere i skoleudvalget og skolebestyrelserne godkendes og at der som følge heraf konsekvensrettes i styrelsesvedtægterne for folkeskolerne i Middelfart kommune
8. Nye regler ved afholdelse af skolebestyrelsesvalg
Sagsnr.: 2013-014288
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Ved afholdelse af skolebestyrelsesvalg er der kommet ny lovgivning og ny bekendtgørelse. Der skal i den forbindelse udarbejdes nye lokale regler for afholdelse af valget.

Forvaltningen foreslår:

at udkast til nyt bilag vedtægten  vedr. regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg  drøftes og sendes til høring i samtlige skolebestyrelser i Middelfart Kommune.
 

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesvalg er der kommet ny lovbekendtgørelse 2013 -12-26 nr. 1640 og ny bekendtgørelse nr. 28 af 14.01.2014. Hvor  reglerne om afholdelse af valget før var nøje angivet fra Undervisningsministeriet er det nu Kommunalbestyrelsen, der fastsætter lokale regler for afholdelse af valget. Som følge heraf har skoleafdelingen udarbejdet udkast til nyt bilag  til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune  indeholdende regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune. Tilretning i selve styrelsesvedtægten vil ske sammen tilretning i forhold til skolereformen. Baggrunden for at uddelegere beslutningen til Kommunalbestyrelsen er bl.a., at man ønsker ,at reglerne for afholdelse af valget skal forenkles således, at det er lettere for skolerne at tiltrække nye forældre til bestyrelsesarbejdet.
Bilaget  til Styrelsesvedtægten skal i følge lovgivningen sendes i høring til samtlige skolebestyrelser i kommunen.

I vedhæftet notat beskrives de nye regler set i forhold til de nuværende regler
I vedhæftet bilag er udkast til nye regler for valg til skolebestyrelserne

Økonomi:

Såfremt der er valg ved skolerne vil der være en udgift til afholdelse af valget som tages fra skoleafdelingens budget.

Forvaltningens bemærkninger:

Der foreslås en kort  høringsperiode på 14 dage, da reglerne for afholdelse af valget skal godkendes på byrådets møde den 7. april 2014. Den stramme tidsplan er affødt af, at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser først er vedtaget i januar måned.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. feb. 2014
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. marts 2014
Økonomiudvalget den 31. marts 2014
Byråd den 7. april 2014

Beslutning:

Skoleudvalget beslutter

at udkast til nyt bilag vedtægten  vedr. regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg  drøftes og sendes til høring i samtlige skolebestyrelser i Middelfart Kommune.

Bilag:

LUKKEDE SAGER