Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Teknisk Udvalg møde den 13. marts 2019

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
13. marts 2019 kl. 08:30
Tilstede:
Allan Buch
Kaj Piilgaard Nielsen
Regitze Tilma
Per Vismark
Steen Dahlstrøm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

67. Temadrøftelse af transportmuligheder i kommunen
Sagsnr.: 2019-003741
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

På baggrund af de temadrøftelser der er besluttet, vil der på mødet blive givet en orientering om de forskellige kollektive transportmuligheder der findes i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At punktet drøftes.

Sagsbeskrivelse:

På mødet gives en orientering om de forskellige kollektive transportmuligheder der findes i Middelfart Kommune.

Punktet vil omhandle transport med tog, bus, og telekørsel, og der vil blive en gennemgang af de enkelte ordninger.

På mødet deltager FynBus også.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Udvalget drøftede de forskellige kollektive transportmuligheder.
der er overvejelse omkring justering af telekørsel.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget drøftede de forskellige kollektive transportmuligheder.
der er overvejelse omkring justering af telekørsel.

68. Anlægsregnskab - Sti fra Odensevej til Strandvejen
Sagsnr.: 2019-003088
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende Sti fra Odensvej til Strandvejen er afsluttet ved udgangen af 2018 og der skal jf. Principper for økonomistyring aflægges et særskilt regnskab, i det at bevillingen er over 2. mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for bevillingsprogram nr. 102: Sti fra Odensevej til Strandvejen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet med en Sti fra Odensevej til Strandvejen er blevet gennemført i perioden 2016 - 2018.

Der har i alt været afsat et rådighedsbeløb på 2,16 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2,61 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2018 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se informationer i sagsbeskrivelsen samt det vedhæftede bilag

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

69. Anlægsregnskab - Etablering af parkeringsplads bag P-huset
Sagsnr.: 2019-003088
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende etablering af parkeringsplads bag P-huset er afsluttet ved udgangen af 2018 og der skal jf. Principper for økonomistyring aflægges et særskilt regnskab i det at bevillingen er over 2. mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for bevillingsprogram nr. 81: Parkeringsplads bag P-huset godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet med etablering af parkeringspladsen bag P-huset er blevet gennemført i perioden 2017 - 2018.

Der har i alt været afsat et rådighedsbeløb på 2,59 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2,58 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2018 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se informationer i sagsbeskrivelsen samt det vedhæftede bilag

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

70. Anlægsregnskab - Energioptimering i kommunale bygninger
Sagsnr.: 2019-003088
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende energioptimering i kommunale bygninger er afsluttet ved udgangen af 2018 og der skal jf. Principper for Økonomistyring aflægges et særskilt regnskab i det at bevillingen er over 2. mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for bevillingsprogram nr. 142: Energioptimering af kommunale bygninger godkendes

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet med energioptimering i kommunale bygninger er blevet gennemført i perioden 2017 - 2018.

Der har i alt været afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2018 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se informationer i sagsbeskrivelsen samt det vedhæftede bilag

Høring:

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

71. Anlægsregnskab - Udbygning af cykel- og vandrestier
Sagsnr.: 2019-003088
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

Anlægsprojektet "Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplanen)" afsluttes ved udgangen af regnskabsåret 2018, og der skal i henhold til "Principper for Økonomistyring" aflægges anlægsregnskab for bevillingen, da den er over 2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for "Udbygning af cykel- og vanrestier", godkendes som forelagt.
 • At den resterende anlægsbevilling på 17,4 mio. kr. og det tilhørende frigivne rådighedsbeløb i 2019 overføres til et nyt anlægsprojekt "Udbygning af cykel- og vandrestier II" under Teknisk Udvalg.

Sagsbeskrivelse:

Den første anlægsbevilling til anlægsprojektet "Udbygning af cykel- og vandrestier (stiplan)" blev givet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015. Anlægget har nu haft en løbetid på fire år, hvorfor det er hensigtsmæssigt at afslutte anlægsregnskabet og opgøre økonomien. Anlægget afsluttes ved udgangen af regnskabsåret 2018, og der skal i henhold til "Principper for Økonomistyring" aflægges anlægsregnskab for bevillingen.

Der er i alt afsat en anlægsbevilling på 28,6 mio. kr. Heraf er 16,6 mio. kr. af anlægsbevillingen er afsat i budgettet for 2019 samt overslagsår.

Anlægsbevillingen er bl.a anvendt til:

 • Ejbyvej i Ejby

 • Gelsted cykelsti

 • Stien ved vandværksvej

 • Balsvej

 • Sti ved Idrætsvej

 • Sti ved Nørregade i Ejby

Den samlede anlægsudgift udgør 11,2 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser et samlet mindre forbrug på 17,4 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at den resterende del af anlægsbevillingen og det dertilhørende frigivne rådighedsbeløb i 2019 tilføres et nyt anlægsprojekt "Udbygning af cykel- og vandrestier II(stiplan)". Anlægsbevillingen skal anvendes til færdiggørelse af de sidste arbejde af Balsvej, sti i Ejby og de andre kommende stier, som skal indarbejdes og godkendes i stiplanen.

Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2018 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

72. Anlægsregnskab - Asfalt 2017
Sagsnr.: 2019-003088
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende anvendelse af fremrykkede midler til asfalt er afsluttet ved udgangen af 2018 og der skal jf. Principper for økonomistyring aflægges et særskilt regnskab, i det at bevillingen er over 2. mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for bevillingsprogram nr. 121: Asfalt 2017 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet med fremrykkede midler til asfalt 2017 er blevet gennemført i perioden ultimo 2017 til 2018.

Der har i alt været afsat et rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 13,5 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2018 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se informationer i sagsbeskrivelsen samt det vedhæftede bilag

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

73. Landzonesag om etablering af hardballbane på Hygindvej 74, 5592 Ejby
Sagsnr.: 2018-017003
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Hygindvej 74, 5592 Ejby ønsker at etablere en hardballbane til kommercielt brug på sin ejendom. Flere af naboerne er imod projektet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til det ansøgte med henvisning til, at en hardballbane til kommercielt brug det pågældende sted, vil medføre uhensigtsmæssgie nabogener.

Sagsbeskrivelse:

Ejeren af Hygindvej 74, 5592 Ejby har søgt om landzonetilladelse til at etablere en hardballbane på sin ejendom.

Banen bliver på ca. 8.000 m² og indrettes med forskellige småhuse og skjul. Husene bliver på under 10 m², bygges i let træ uden tage og bliver ca. 2 meter høje. Husene kamufleres og vil kunne flyttes rundt på banen. Der etableres ligeledes ca. 1 meter høje skjul i form af enten grønne sandsække, naturligt træ eller halmballer. Ansøger oplyser, at der opsættes et ca. 2,5 meter højt sikkerhedsnet mod nord i retning mod naboerne på Hygindvej 76 og 78. Sikkerhedsnettet vil kun være oppe, når der spilles på banen.

Planen er, at der skal spilles fast på banen hver søndag fra kl. 11.00 til 14.00. Derudover kan der være arrangementer som firmature, teambuilding m.m., hvilket nok primært vil finde sted i weekender og enkelte hverdags- eftermiddage/aftener. Der vil være plads til ca. 25 – 30 personer på banen ad gangen. Ansøger oplyser, at det støjmæssigt er bedst at være stille rundt på banen, så man ikke bliver opdaget.

Øst for selve banen etableres der en "safezone", hvor der kan snakkes og hygges. safezonen bliver på ca. 3.600 m² og placeres bag nogle staldbygninger og dermed væk fra naboerne. Parkering bliver ligeledes inden for dette område bag staldbygningerne.

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 2,6 ha. Ejendommens bebyggelse består af et stuehus og en del driftsbygninger. Jorden anvendes til haveareal, hobbydyrehold og bevoksning. En del af ejendommen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Den sydvestlige del af ejendommen, hvor hardballbanen etableres, er i kommuneplanen udpeget som lavbundsareal. En mindre del heraf er udpeget som beskyttet natur i form af vandhul og eng. Ejendommen er mod sydvest afgrænset af et beskyttet vandløb.

Ejendommen ligger i Hygind. Hygind er ikke afgrænset i kommuneplanen. Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af ca. 2 km fra kysten. Området er i kommuneplanen udpeget som potentiel økologisk forbindelse. Ejendommen ligger på kanten af et bevaringsværdigt landskab. Mod vest grænser ejendommen til et Natura 2000 område.

Nabobemærkninger

I forbindelse med naboorientering er der indkommet bemærkninger fra Hygindvej 72, 76, 78 og 80, der alle er bekymrede for aktiviteten. Nabobemærkningerne går primært på, at hardballbanen vil være i strid med de natur- og landskabsmæssige værdier i området, og at naboerne er bekymrede for de støjmæssige gener. Naboerne er bekymrede for, at aktiviteten vil forstyrre den ro og landlige stilhed, der netop er af stor værdi for området. Det gælder både den øgede trafik og den støj, der uvilkårligt vil opstå, når voksne leger krig.

Ansøger har her til bl.a. bemærket, at den lille mængde mere trafik kun vil være lige før og lige efter et arrangement. Det vil ikke være løbende over weekenderne, som hvis der var tale om en gårdbutik eller en vejbod. Ansøger vurderer samtidig, at dyr og natur ikke får nogen gener, og at aktiviteten vil blive et aktiv for både lokalområdet og kommunen.

Regelsættet

Etablering af en hardballbane til kommercielt brug er en ændret anvendelse, der forudsætter landzonetilladelse efter planlovens § 35. Den konkrete afgørelse træffes navnlig på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn. Ved afgørelsen kan der endvidere tages hensyn til, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener, og til hvilken betydning afgørelsen kan få for lignende sager.

Natur- og Miljøklagenævnet har i en afgørelse fra 2013 om etablering af en paintballbane udtalt, at Nævnet finder det mest hensigtsmæssigt at placere anlæg som paintballbaner i hertil planlagte områder, f.eks. områder, som er udlagt til rekreative formål i kommuneplanen, henset til den ændrede anvendelse af ejendommen, herunder den øgede støj og trafik.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har besigtiget ejendommen med henblik på at vurdere aktivitetens indvirkning på det beskyttede naturområde. Det er forvaltningens vurdering, at tilstanden af engarealet er så ringe, at det ansøgte anlæg ikke vil medføre en tilstandsændring af det beskyttede areal.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at hardballbanen er et så begrænset anlæg, at den ikke vil få nævneværdig indvirkning på natur- og landskabsinteresserne i området.

Derimod finder forvaltningen, at placeringen af banen under 100 meter fra boligerne på de 3 nærmeste naboejendomme vil indebære, at naboerne ikke kan undgå  at blive påvirket af aktiviteten. Dette forstærkes af, at der sandsynligvis primært vil blive spillet på banen i de tidsrum, hvor de fleste har fri. Forvaltningen kan således ikke anbefale det ansøgte med henvisning til, at aktiviteten vil medføre uhensigtsmæssige nabogener.

Forvaltningen skal bemærke, at det ikke forudsætter landzonetilladelse, at ansøger benytter sin ejendom til hardballbane til privat brug. Det er først, når aktiviteten bliver kommerciel, at der er tale om en ændret anvendelse, der forudsætter landzonetilladelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

74. Anlægsregnskab - Genopretning af grusstier i bynæreområder
Sagsnr.: 2019-003088
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

Anlægsprojektet vedrørende genopretning af grusstier i bynæreområder er afsluttet ved udgangen af 2018 og der skal jf. Principper for Økonomistyring aflægges et særskilt regnskab i det at bevillingen er over 2. mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet for bevillingsprogram nr. 25: Genopretning af grusstier i bynæreområder godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Anlægsarbejdet med genopretning af grusstier er blevet gennemført i perioden 2016 - 2018.

Der har i alt været afsat et rådighedsbeløb på 3,53 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 3,52 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab for 2018 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se informationer i sagsbeskrivelsen samt det vedhæftede bilag

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

75. 1. Budgetopfølgning pr. 28.02.2019 - Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2019-003115
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 for områderne under Teknisk Udvalg

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Drift:

Det oprindelige 2019 budget for Teknisk Udvalg er på 72,8 mio. kr.

Det forventes at forbruget for 2019 bliver lig med det oprindelige budget. Det vil sige at udvalget holder sig inden for budgetrammen. Underliggende forventes der at være et par ubalancer som udligner hinanden.

 

 • Middelfart Marina – Driften af marinaen forventer foreløbigt i 2019 at ende med et merforbrug på 1,1 mio. kr. på grund af både færre indtægter fra en genetablering af bro 9 samt større udgifter til vedligehold

 • Slidlag – Foreløbigt tilbageholdes der 1,1 mio. kr. på slidlag, så udvalget går i 0 og overholder servicerammen og budgettet.

   

Anlæg:

Det oprindelige anlægsbudget for 2019 er på 13,5 mio. kr.

For 2018 forventes der at blive brugt 38 mio. kr. på anlæg, hvilket er et merforbrug på 24,5 mio. kr.. Dette skyldes primært er anvendelse af ubrugte bevillinger fra tidligere budget år. De største anlægsprojekter bliver gennemgået i afsnit 3.2.

Økonomi:

Se bilag

Høring:

Ingen høring

Beslutning:

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag:

76. Regnskabsberetning 2018 - Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2019-003088
Sagsbehandler: Malene Kovaltsenko Ludvigsen

Præsentation:

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdet regnskabsberetning for 2018 for Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsberetningen godkendes

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg realiserede i 2018 et samlet forbrug på 71,9 mio. kr. Resultatet er betyder et overskud på 5,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige. 

Fordelt på de fire politikområder er resultatet således:
 • Vej og Trafik: overskud. 6 kr. mio kr. primært som følge en prioritering af anvendelse af fremrykkedemidler i 2017 og 2018 til slidlag, som begge har været placeret på anlæg. 
 • Rekreative områder: Et lille overskud på  0,2 mio. kr. som 

  skyldes færre udgifter til drift af Marianen end budgetteret. Der er blandt andet tale om færre udgifter til vedligehold af udenoms arealer samt drift af biler.

 • Bygningsvedligeholdelse: Ender med et underskud på 0,3 mio. kr. området mangler de sidste ændringer for at have inkorporeret tidligere effektiviseringer på (5 mio. kr.).  
 • Jordforsyning: Går stort set i balance på driften, området ender med et lille merforbrug på 0,04 mio. kr. som skyldes færre indtægter fra antenneleje.

Økonomi:

Se under sagsbeskrivelsen og i vedlagte regnskabsberetning

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

77. Landzonesag om opsætning af TDC-antennemast ved Vejlby Fed
Sagsnr.: 2018-000701
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

TDC ønsker at opsætte en 30 meter høj gittermast til mobiltransmission på Hovkrogvej 58, 5500 Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler landzonetilladelse til opsætning af en 30 meter høj gittermast med tilhørende antennesystemer og teknikskabe på Hovkrogvej 58, 5500 Middelfart som ansøgt under forudsætning af,
  • at anlægget stilles til rådighed for andre operatører,
  • at anlægget fjerens senest 1 år efter endt brug til telekommunikationsformål, og
  • at der etableres/opretholdes en høj afskærmende og tæt beplantning bestående af egnstypiske arter rundt om anlægget.

Sagsbeskrivelse:

TDC ønsker at opsætte en 30 meter høj gittermast med tilhørende antennesystemer og teknikskabe vest for sommerhusområdet ved Vejlby Fed. Antenneanlægget skal primært sørge for 4G dækning i sommerhusområdet. Placeringen vil samtidig blive aktuel i forbindelse med udrulningen af 5. generations mobilnettet (5G).

Den ansøgte mast dimensioneres således, at den også vil kunne bære andre operatørers antenneanlæg af tilsvarende omfang. Der er p.t. ikke andre operatører, som har bedt om mastefællesskab.

Anlægget placeres på et græsningsareal umiddelbart vest for Hovkrogvej. Mod syd grænser arealet til en beboelsesejendom og mod nord grænser arealet til en ubebygget parcel, der er præget af nåletræsbevoksning. Arealet grænser mod vest til et større lavbundsareal i form af Aulby Møllemade. Her foretages der i øjeblikket forundersøgelser med henblik på evt. etablering af vådområde.

Den ansøgte placering er valgt på baggrund af, at masten placeres i forbindelse med eksisterende høj bevoksning, således at den nedre del af masten med tilhørende teknikskabe vil blive mindre synlig i forhold til omgivelserne. I forbindelse med etablering af masten er det dog nødvendigt at fjerne noget af den eksisterende beplantning ligesom der vil blive etableret et 3 meter bredt kørespor ind til masten. Ansøger har ved den specifikke placering på matriklen taget hensyn til, at masten placeres så langt væk fra nærmeste beboelse som muligt. Antennemasten placeres i en afstand af ca. 80 meter fra nærmeste bolig.

Området ligger inden for kystnærhedszonen, og antenneanlægget placeres i en afstand af ca. 600 meter fra kysten. Området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Baggrund

Forvaltningen blev i januar 2018 kontaktet af ansøger, der ønskede en forhåndsdialog om placering af en TDC-antennemast ved Vejlby Fed. Forvaltningen besigtigede i den forbindelse området og tilkendegav at være positivt indstillet over for en placering i tilknytning til det bevoksede område vest for Hovkrogvej. Forvaltningen lagde i den forbindelse vægt på, at der ikke er nogen egnede høje strukturer i området, som antennerne kan placeres på.

Det har længe været en udfordring for teleselskaberne at skabe tilstrækkelig mobildækning ved Vejlby Fed, da området ligger meget lavt samt forholdsvist åbent og kystnært.

Telenor ansøgte i 2011 om at opstille en 30 meter høj antennemast umiddelbart nord for den nu ansøgte placering ved Vejlby Fed. Teknisk Udvalg meddelte dengang afslag på ansøgningen, da en 30 m høj mast det pågældende sted i høj grad vil skæmme oplevelsen af det kystnære landskab, og da masten på grund af den meget flade Aulby Møllemade vil blive ganske synlig over store afstande.

TDC har i forvejen antennepositioner dels på en silo på Klintholmvej 10 ca. 1,7 km nord/nordvest for den nu ansøgte placering og dels på en mast på Munkegårdvej knap 2 km vest for den nu ansøgte placering. Dækningskort viser imidlertid, at der fortsat mangler dækning i sommerhusområdet. Ansøger oplyser, at de eksisterende positioner ganske enkelt ligger for langt væk fra sommerhusområdet.

Regelsættet

Efter hidtidig praksis bør nye antennemaster så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til friholdelse af det åbne land for nye tekniske anlæg. I det åbne land bør nye master så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende høje bygningselementer i området. Alternativt kan antennerne integreres i eksisterende bebyggelse m.v. inden for området.

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger om placering af nye antennemaster lægges der stor vægt på, at alternative placeringsmuligheder er undersøgt, og at der foreligger dokumentation for mastens nødvendighed, herunder at der er tale om det eneste brugbare alternativ. I hvert enkelt tilfælde må de landskabelige hensyn afvejes i forhold til den samfundsmæssige interesse i, at der etableres dækning for mobiltelefoni i alle egne af landet.

Forvaltningens bemærkninger

Uanset, at forvaltningen i 2011 indstillede til Teknisk Udvalg, at der meddeltes afslag på opstilling af en 30 meter høj antennemast på naboejendommen, er det forvaltningens vurdering, at hensynet til den samfundsmæssige interesse i, at der etableres hurtig mobil- og datadækning i området i dag vejer tungere end de landskabelige hensyn ved den meget kystnære placering.

Nabobemærkninger 

I forbindelse med ansøgningen er der indkommet nabobemærkninger fra 2 naboer. Ejeren af den ubebyggede parcel umiddelbart nord for den ansøgte placering af antenneanlægget foreslår, at placeringen lægges med god afstand til nabomatrikler, eller at erstatning til lodsejere også gøres gældende til dem, der er meget tæt på. Alternativt foreslår naboen en placering på en høj silo på Munkegårdvej ca. 1,5 km fra den planlagte placering. Ansøger har her til svaret, at den foreslåede position ligger for langt væk.

Ejeren af en af helårsboligerne på østsiden af Hovkrogvej har stillet spørgsmål ved, om placeringen af masten vil have nogen betydning for vurderingen af boligen, om der er lydgener fra masten, og om der kan være sundhedsmæssige gener fra anlægget. Naboen foreslår en placering på Aulby Møllemade, hvor der ikke er nogen boliger i nærheden.

Forvaltningen kan ikke tage stilling til, om masten vil have indflydelse på vurderingen af naboens bolig. Ansøger har svaret, at der under normale vejrforhold ikke vil være støj fra masten. Med hensyn til de eventuelle sundhedsmæssige gener skal det bemærkes, at det er Erhvervsstyrelsen, der giver mobiloperatørerne tilladelse til anvendelse af den konkrete sende- og modtagefrekevens, hovrefter det er operatørernes ansvar at sikre, at eksponeringsniveauerne overholder de fastsatte grænseværdier. Dette hører således ikke ind under kommunernes myndighedsområde. Endelig er det forvaltningens vurdering, at en placering af antenneanlægget på Aulby Møllemade vil være klart i strid med de landskabelige hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser.

Trods de indkomne nabobemærkninger fastholder forvaltningen sin anbefaling af den ansøgte antenneposition.

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.
Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.
Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Bilag:

2018-000701-32Nabobemærkninger
78. Trafiksikkerhedsplan 2019
Sagsnr.: 2019-001514
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Genoptagelse af sag nr. 60 på udvalgets møde den 5. februar 2019 - Trafiksikkerhedsplan 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter forvaltningens oplæg til Trafiksikkerhedsplan 2019

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremlægger et udkast til Trafiksikkerhedsplan 2019 for Middelfart Kommune.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udvalget drøftede forvaltningens oplæg.
Drøftelsen fortsætter på næste udvalgsmøde.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30
Teknisk Udvalg 9. april 2019 kl. 13:00

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget drøftede forvaltningens oplæg.
Drøftelsen fortsætter på næste udvalgsmøde.

79. Lokalplan 191 og kommuneplantillæg 10 for blandet bolig og erhverv i Roerslev
Sagsnr.: 2018-008673
Sagsbehandler: Keld Richard Roed

Præsentation:

Forslag til lokalplan 191 med kommuneplantillæg 10 har været sendt i offentlig høring og der er kommet 2 indsigelser og 4 kommentarer til planen. Forslaget åbner mulighed for at opføre en maskinhal, en kontorbygning, to boliger og en afskærmet oplagsplads. Der skal nu tages stilling til om lokalplanen og kommuneplantillægget skal vedtages endeligt.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget videresender forslaget  til Økonomiudvalget med anbefaling om at forslaget godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanen udlægger et areal i Roerslev til blandet bolig og erhvervsareal. Lokalplan 191 omfatter to ejendomme i den østlige udkant af Roerslev Blankegaardsvej 2 og Grønnegyden 3.

Lokalplanen åbner mulighed for at Entreprenørfirmaet Roerslevgaard kan få etaberet tidssvareende kontorfaciliteter, rejst en hal så de kan få deres maskiner under tag og etableret en afskærmet lagerplads, hvor de kan samle deres eksisterende spredte oplag på ét sted.

Derudover giver planen mulighed for at opføre 1 eller 2 nye boliger ud til Timsgyden i den gl. have til Grønnegyden 3, som erstatning for det nedrevne stuehus til Grønnegyden 3. Lokalplanen sikrer også, at en del af den tunge trafik, der før var på Timsgyden til fra Roerslevgaard nu kan ledes udenom byen og udenom Grønnegyden via ny privat vej sydøst for Roerslev.

Høring

Lokalplan 191 med kommuneplantillæg har været sendt ud i en 8 ugers offentlig høring og der er indkommet indsigelser fra genbo Grønnegyden 4 som selv driver en smedevirksomhed og indsigelse fra Grønnegyden 2 der har en gård bagved smeden. Derudover er der kommentarer fra Vejdirektoratet, Fyns Stift, Ældrerådet og en nabo syd for motorvejen. Der er udarbejdet et notat med oversigt over alle høringssvar. De indkomne kommentarer og indsigelser har ikke medført ændringer i lokalplanen udover redaktionelle præciseringer.

De indkomne indsigelser og bemærkninger vedrører primært placeringen af den ny maskinhal ved siden af eksisterende lade på Grønnegyden 3. Derudover er der bekymring over eksisterende spredt oplag og frygt for forøget trafik i Roerslev. Derudover henvises der  til alternative placeringer.

I forhold til indsigelser og kommentarer rummer planen flere af de hensyn og løsninger der efterspørges, idet en kommende hal og en afskærmet lagerplads vil skabe rammerne for, at Roerslev Entreprenører kan få ryddet op på deres arealer, få maskiner under tag og få resten af oplagene bag ved afskærmet beplantning. Samtidig vil den tunge trafik i Roerslev mindskes da trafikken til oplagsplads og fjernlager i fremtiden kan foregå udenom Roerslev og direkte ud til motorvej.

Det vurderes at placeringen af den ny maskinhal i samme form og med de samme lysgule farver som eksisterende lade på Grønnegyden 3  vil være i overensstemmelse med Kommuneplanrammerne for Roerslev. Hal og oplag vil komme til at ligge i udkanten af Roerslev og nærmeste nabo til hal og oplag har selv et oplag og en smedevirksomhed, der ligger mellem den nye hal og oplag, i forhold til de andre beboere på Grønnegyden.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30
Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00
Byrådet 1. april 2019 kl. 18:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

80. Samkørselsprojektet KørMed
Sagsnr.: 2018-006104
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Samkørselsprojektet KørMed (CORA) har til formål at undersøge og fremme bedre og mere bæredygtig transport i landområder gennem digitale løsninger. Teknisk Udvalg orienteres hermed om fremdriften i KørMed.

Forvaltningen foreslår:

 • at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Pilotprojektet KørMed handler helt overordnet om, hvordan vi kan være med til at gøre livet lettere på landet – på en miljøvenlig måde. Transport mellem hjem og skole, arbejde, fritidsaktiviteter er et sted at starte, og fokus i projektet er at finde og afprøve digitale løsninger (som f.eks. app's) til at fremme bæredygtig transport/deletransportløsninger i tyndere befolkede områder.

Middelfart kommune er gået i samarbejde med i første omgang de 3 lokalområder Husby-Tanderup, Føns og Røjlehalvøen for at gøre samkørsel lettere og mere attraktivt. Gennem en styregruppe med repræsentanter fra de 3 lokalområder findes konkrete tiltag til afprøvning i lokalområderne og/eller hele kommunen.

Pt. arbejdes der med flere tiltag, som vil blive forelagt på udvalgsmødet.

Tids- og procesplan

Frem til nu:

 • Drøftelser med interesserede samarbejdspartnere, f.eks. FynBus, KL, andre kommuner, app udviklere m.fl.
 • Etablering af samarbejde med 3 lokalområder (Føns, Husby-Tanderup og Røjlehalvøen), der vil deltage i pilotprojektet
 • Oprettelse af og møder i styregruppe med repræsentanter fra de 3 lokalområder og formanden for Teknisk Udvalg
 • Afholdelse af borgermøder i 2 af lokalsamfundene med information om de nuværende muligheder for kollektiv trafik, herunder telekørsel, samt drøftelse af samkørselsordninger som f.eks. GoMore og andre idéer
 • Gennemførelse af behovsundersøgelse i samarbejde med Middelfart Gymnasium & HF

2019 - maj 2020:

 • Teste løsninger og uddanne brugere

Juli 2020:

 • Evaluering
 • Udbrede erfaringer til andre

CORA

KørMed gennemføres som en del af et internationalt projekt CORA, støttet af den Europæiske Union, Den Europæiske Udviklingsfond og North Sea Region programmet.

Middelfart Kommune fik i 2017 tilsagn om at indgå med pilotprojektet 'KørMed' i CORA (COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services). Afsættet for CORA er, at mangelfulde internetforbindelser kan være en begrænsende faktor for bosætning og erhvervsvækst i landområder. Det helt overordnede formål med CORA projektet, der løber fra 2017 - 2020, er derfor at undersøge udfordringerne og afprøve mulighederne for at forbedre digital infrastruktur, digitale tjenester og digitale færdigheder.

I CORA deltager 17 partnere - andre kommuner og universiteter - fra i alt 7 lande. De andre partnere arbejder ikke med digitale services indenfor transport, men med andre projekter indenfor rammerne af og formålet med CORA.

Økonomi:

Der er via CORA's støtte mulighed for at bruge midler på f.eks. kampagner. Middelfart Kommunes eget bidrag falder primært i form af medarbejdertimer.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

81. Lokalplan 189 for boliger ved Midtpunkt
Sagsbehandler: Monika Hedelund

Præsentation:

Udarbejdet forslag til lokalplan 189 og tilhørende kommunepalntillæg - for boliger ved Midtpunkt i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 189 godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 27. november 2017 anmodning om ny lokalplan for Middelfart Midtpunkt, således der på del af matr. nr. 90b, Middelfart Markjorder ved Middelfart Station, kunne opføres boliger.

Der er efterfølgende udarbejdet udkast til lokalplanforslag. Bebyggelsen er i 3 etager med 4 boligenheder i hver blok.

Boligerne vil have samme vejadgang, som Midtpunkt har i dag. Der er lavet støjberegning, som angiver, at boligerne ikke vil være støjramte i forhold til jernbanen. Ligesom der er lavet skyggediagrammer af byggeriet. Bebyggelsesprocent er fastlagt til  65 %. Parkering klares indenfor lokalplanområdet.

Planforslagene er vurderet i henhold til lov om miljøscreening. Det vurderes ikke at være nødvendigt at udarbejde egentlig miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.


Økonomi:

Ingen

Høring:

Lokalplan 189 med tilhørende kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i fire uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med en offentlige høring.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
Udvalget anmoder forvaltningen om, at sikre pendlerparkeringspladser ved stationen.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00
Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Indstilles til godkendelse.
Udvalget anmoder forvaltningen om, at sikre pendlerparkeringspladser ved stationen.

Bilag:

82. Indeklima i daginstitutioner
Sagsnr.: 2019-004202
Sagsbehandler: Monika Hedelund

Præsentation:

Forvaltningen har i samarbejde med Økologisk Råd fået undersøgt 5 institutioner i kommunen.

Forvaltningen foreslår:

Til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 12. marts 2019 kl. 14:00

Godkendt.
Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Teknisk Udvalg 13. marts 2019 kl. 08:30

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

2019-004202-1Hovedrapport

LUKKEDE SAGER