Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Tillægsdagsorden for Teknisk Udvalg møde den 5. februar 2019 - Referat

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
5. februar 2019 kl. 10:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Per Vismark
Steen Dahlstrøm
Allan Buch
Regitze Tilma
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

66. Lokalplan 189 for boliger ved Midtpunkt
Sagsnr.: 2017-020242
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Udarbejdet forslag til lokalplan 189 og tilhørende kommuneplantillæg - for boliger ved Midtpunkt i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til lokalplan 189 godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 27. november 2017 anmodning om ny lokalplan for Middelfart Midtpunkt, således der på del af matr. nr. 90b, Middelfart Markjorder ved Middelfart Station, kunne opføres boliger.

Der er efterfølgende udarbejdet udkast til lokalplanforslag. Bebyggelsen er i 3 etager med 4 boligenheder i hever blok.

Boligerne vil have samme vejadgang som Midtpunkt har i dag. Der er lavet støjberegning, som angver, at boligerne ikke vil være støjramte i forhold til jernbanen. Ligesom der er lavet skyggediagrammer af byggeriet. Bebyggelsesprocent er fastsat til 65%. Parkering klares indenfor lokalplanområdet.

Planforslagerne er vurderet i henhold til lov om miljøscreening. Det vurderes ikke at være nødvendigt, at udarbejde egentlig miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Lokalplan 189 med tilhørende kommuneplantillæg, sendes i offentlig høring i fire uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med offentlig høring.

Beslutning:

Sagen vedrørende lokalplan 189 for boliger ved Midtpunkt udsættes.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 5. februar 2019 kl. 10:00
Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER