Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 21. januar 2021

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
21. januar 2021 kl. 15:30
Tilstede:
Jacob Nielsen
Ulla Sørensen
Kaj Johansen
Kim Lund
Kent Mosgård
Anni B. Tyrrestrup
Fraværende:
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

269. Status på Covid19
Sagsbehandler: Kristian Lindegaard Svendsen

Præsentation:

Sundhedschef Jeanette Rokbøl giver en mundtlig orientering om den seneste udvikling i forhold til Covid19-situationen i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 21. januar 2021 kl. 15:30

270. Opfølgning på servering af varm mad på plejehjem
Sagsnr.: 2017-011525
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Opfølgning på udvalgets temadrøftelse d. 10. december 2020, herunder dialog mellem senior- og velfærdschef og Ældrerådet.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget beslutter omlægning af det varme måltid fra aften til middag på kommunens plejehjem

Sagsbeskrivelse:

På udvalgets temadrøftelse d. 10. december blev undersøgelse om det varme måltid på kommunens plejehjem præsenteret. Undersøgelsen involverede:

  • Borgerne
  • Plejehjemsledere
  • Områdeleder for Kost & Ernæring
  • Personale fra køkken
  • Personale fra plejen

Som bilag kan ses dels rapport og dels præsentation fra udvalgets temamøde.

Efterfølgende har Senior- og Velfærdschef Vicky Kim Andersen været i dialog med Ældrerådet v. formand Flemming Enevoldsen, og her blev der orienteret om undersøgelsen, der er præsenteret for udvalget. Undersøgelsen er formidlet videre til hele Ældrerådet, og formanden har meddelt, at denne tages til efterretning.

 

Økonomi:

Høring:

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Godkendt. Indstillingen taget til efterretning.

Ønsket fokus på at cafeerne evt. åbnes op igen efter Covid-19.

Første cafe der vil genåbne er Skovgade.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 21. januar 2021 kl. 15:30

Bilag:

271. Nedbringelse af ventelister på Hjælpemiddelområdet
Sagsnr.: 2021-000524
Sagsbehandler: Herdis Povlsgaard

Præsentation:

Hjælpemiddelområdet har med god effekt arbejdet med forbedringsmetoder for at nedbringe ventelister på hjælpemidler.

Forvaltningen foreslår:

  • At præsentationen tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Hjælpemiddelområdet har arbejdet målrettet på nedbringelse af ventelister på hjælpemidler siden foråret 2020. På Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 6. februar 2020 blev det besluttet, at tilføre sagsbehandlingsressourcer for nedbringelse af ventelister til hjælpemidler. Efterspørgslen på hjælpemidler ses jævnt stigende som en generel tendens.

Det vurderes, at det stigende antal ansøgninger skyldes den demografiske udvikling, udviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, helhedsorienteret indsats og den rehabiliterende tilgang.

På trods af de tilførte ressourcer, var der den 1. september 2020,72 sager på venteliste til hjælpemidler. Som følge deraf blev der pr. 1. september implementeret en forbedringsmodel i området. Der bliver afholdt daglige måltavlemøder med afdelingens medarbejdere med det formål at sikre overblik over ventelister, initiere til fælles ansvar for at nedbringe ventelisten, samt få øje på og styre løbende forbedringer i opgaveløsningen.

Implementering af de nye forbedringsmetoder har båret frugt. I perioden 1. september til 10. december 2020, er ventelisten bragt ned fra 72 sager på venteliste til 14 ventende sager. Siden begyndelsen af december har der været stabilt flow i ventelisten, så den har ligget under 20 sager.

Arbejdet med løbende forbedringer fortsætter og den stabile lave venteliste betyder, at der i foråret 2020, vil blive udarbejdet et udkast til kortere sagsbehandlingsfrister på hjælpemidler.

Økonomi:

Høring:

Klima & bæredygtighed:

Beslutning:

Taget til orientering.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 21. januar 2021 kl. 15:30

LUKKEDE SAGER

272. Internt Arbejdsdokument
273. Orientering