Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 17. juni 2020

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
17. juni 2020 kl. 16:15
Tilstede:
Johs Jacobsen
Lars Vigsø
Kjeld Refsgaard
Esben Erichsen
Jan Knudsen
Anne K. Paulsen
Steffen Daugaard
Fraværende:
Karl Kr. Hansen
Pia Beker Andersen
Anne Marie Rosager
Bjarne Veber
Birgitte Ryberg
Bitten B. S. Andersen

ÅBNE SAGER

88. AOF Center Odense ansøgning til udviklingspuljen
Sagsnr.: 2020-001345
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

AOF Center Odense søger udviklingspuljen til projektet "Mand dig op"

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

AOF Center Odense søger 10.000 kr. i tilskud til udviklingsprojektet Mand dig op. Projektet vil med baggrund i undersøgelser om mænds fritidsvaner udvikle aftenskoletilbud, der kan lokke mændene til at deltage. Målet er, at øge ’mandedeltagelse’ til mindst 1/3 af deltagerne. Undersøgelser skal laves i samarbejde med Syddansk Universitet.

Projektet skal derfor:

 • Sikre, at flere mænd deltager i aftenskoleaktiviteter
 • Flytte aftenskolen til nye lokationer – fx i skoven eller hen på autoværkstedet
 • Understøtte og hjælpe til med at facilitere positive mande-fællesskaber, der også skal demonstrere muligheder med ’aftenskolen’
 • Sikre den demokratiske samtale

Ansøgningen er sendt til 6 kommuner: Assens, Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg.

AOF Center Odense fik 13-06-2019 bevilliget 15.000 kroner til projektet ”Grobund”.

Økonomi:

Udviklingspuljen har et budget på 50.000 kr. Der resterer 11.000 kr. i udviklingspuljen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Ansøgningen imødekommet. Pengene – 10.000 kr. - tages fra Verdensmålspuljen. FOU ønsker opfølgning på projektet.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2020 kl. 16:15

Bilag:

89. Middelfart Squash ansøgning til udviklingspuljen
Sagsnr.: 2020-001345
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Middelfart Squash søger udviklingspuljen til 2 projekter, henholdsvis Squash Festival og Squash Sommercamp 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Squash søger 15.000 kr. til projektet "Squash Festival" samt 21.500 kr. til projektet "Squash Summer camp"

 • Squash festivallen skal afholdes i uge 35. Festivallen skal være springbræt til i gangsætning af Squash for borgerne i Middelfart, samt sætte grøntsagen squash i spil på flere forskellige måder. Middelfart Squash har skabt et samarbejde med brobyggerne og Melfar Posten om at skabe denne event.
 • Squash sommer camp skal afholdes i uge 32, hvor målgruppen er børn og unge i Middelfart. Til Squash summer camp er planen at spille squash samt benytte sig af nogle af Middelfarts andre attraktioner.

Middelfart Squash fik i januar 2020 bevilget 20.000 kr. til leje af squashbaner, køb af ketcher, bolde og oprettelse af foreningskonto.

Økonomi:

Udviklingspuljen har et budget på 50.000 kr. Der resterer 11.000 kr. i udviklingspuljen

Høring:

ingen

Beslutning:

Ansøgning afvist. Mulighed for Sommerferiepuljen undersøges

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2020 kl. 16:15

Bilag:

90. Ansøgning om lokaletilskud til videoovervågning FDF Brenderup-Harndrup
Sagsnr.: 2019-014178
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

FDF Brenderup-Harndrup søger om lokaletilskud til videoovervågning

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

FDF Brenderup-Harndrup har oplevet en stigning af hærværk i deres kredshus Hytten og ønsker derfor at søge lokaltilskud til videoovervågning.

Anlægget koster kr. 25.812,50

FDF Brederup-Handrup har 100% medlemmer under 25 år, og vil derfor få 95% tilskud til anlægget.

Hvis der er midler efter gennemgang af forenings regnskaber 2019, kan foreningen få en aconto udbetaling allerede i år, ellers vil tilskuddet blive beregning og udbetalt ved gennemgang af foreningsregnskaber 2020.

Økonomi:

Høring:

ingen

Beslutning:

Ansøgning imødekommet. Opfordring til at kontakte SSP.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2020 kl. 16:15

Bilag:

91. Lokaletilskudsmidler til selvejende haller i coronaperioden
Sagsnr.: 2019-014178
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til procedure for betaling af lokaletilskud til selvejende haller i coronaperioden

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender forvaltningens forslag

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Covid-19 har alle aktiviteter i de selvejende haller være lukket fra 13/03-2020 til 07/06-2020 og Strib Svømmehal har været lukket fra 12/03-2020 til 15/06-2020. I den forbindelse har de ikke har modtaget nogen betaling fra deres brugere i ca. 3 måneder. På trods af nedlukningen og det mindre forbrug af el, vand og rengøring, har hallerne stadig nogle faste udgifter og det forslås derfor at understøtte hallerne økonomisk.

Forvaltningen forslår at de tidligere A conto udbetalte lokaletilskud til foreningernes benyttelse i nedenstående lokaler, tilbagebetales og overføres til de selvejende haller.

 • Almindelig halgulv i selvejende haller
 • Billard
 • Skydebaner
 • Lille sal strib
 • Multisalen Ejby
 • Springsal i Brenderup
 • Bowlingcenteret
 • Svømmehallen
 • Hal 3 i Vestfyns Kultur og Idrætscenter

De selvejende haller har indsendt et  timeforbrug over de timer der har været aflyst siden nedlukningen. På baggrund af de timetal tilbagebetales lokaletilskuddet.

Med den løsning vil hallerne få den betaling de ville have fået under normale omstændigheder, minus foreningernes egenbetaling. I alt skulle de selvejende haller (uden Vestfyns Kultur og Idrætscenter) have udbetalt 948.056 kr. men uden foreningernes egenbetaling vil de få udbetalt 834.560 kr. i alt.

Vestfyns Kultur og Idrætscenter har en anden procedurer for betaling af aktivitetstimer, da Middelfart Kommune betaler timetaksten, hvorefter kommunen opkræver et gebyr fra foreningerne. For at ligestille alle de selvejende haller, forslås det at beløbet der udbetales til Vestfyns kultur og Idrætscenter, modregnes gebyret. Dermed får de udbetalt 169.082 kr.

Foreninger der har benyttet kommunale haller er ikke blevet opkrævet gebyr i samme periode.

Forvaltningen opfordrer de selvejende haller til at opkræve betaling fra brugere der ikke har søgt lokaletilskud til ovenstående lokaler. Ligeledes skal de selvejende haller opkræve betaling fra de brugere der benytter sig af andre lokaler end ovenstående.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2020 kl. 16:15

Bilag:

92. Status på på coronas betydning for folkeoplysningsområdet
Sagsnr.: 2020-008267
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Udvalget skal evaluere Covid-19 betydning for folkeoplysningsområdet

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget foretager en evaluering

Sagsbeskrivelse:

Foreningslivets aktiviteter blev lukket ned medio marts pga. Covid-19. Sidenhen er området gradvist blevet åbnet igen, først med udendørs aktiviteter og derefter indendørs aktiviteter.

Situationen har haft nogle konsekvenser, både for foreningslivet og fritidsfaciliteter. DGI og DIF har fx lavet en undersøgelse omhandlende Covid-19´s indvirkning på idrætsforeninger der viser at et tab pr. forening på 54.355 kr.

Undersøgelsen og andre resultater bliver præsenteret til folkeoplysningsudvalgsmødet den 17 juni.

Økonomi:

ingen

Høring:

ingen

Beslutning:

Drøftet.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2020 kl. 16:15

LUKKEDE SAGER