Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 26. februar 2020

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
26. februar 2020 kl. 16:15
Tilstede:
Johs Jacobsen
Karl Kr. Hansen
Steffen Daugaard
Flemming Justesen
Jan Knudsen
Esben Erichsen
Fraværende:
Birgitte Ryberg
Anne K. Paulsen
Pia Beker Andersen
Kjeld Refsgaard
Bjarne Veber
Bitten B. S. Andersen
Lars Vigsø

ÅBNE SAGER

86. Ændringer i vedtægter for folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2019-005143
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Udvalget skal godkende nye vedtægter for folkeoplysningsudvalget.    

Forvaltningen foreslår:

At udvalget drøfter vedtægtsændringerne.

Sagsbeskrivelse:

De gældende vedtægter trådte i kraft marts 2014. Siden da har folkeoplysningsudvalget ønsket et navneskifte, hvilket betyder at vedtægterne skal ændres. Det forslås derfor at drøfte om der skal laves yderligere ændringer i vedtægterne.

Forvaltningen har opstillet en række mulige ændringer:

  • Navneændring

  • Ændringer i sammensætning

  • Ændring i Suppleant metoden

  • Udpegning af medlem fra forsamlingshuse

  • Tidspunkt til afholdelse af valg

Bilag 1 er et notat, hvor der er en beskrivelse af de ovenstående ændringer, samt fordele/ulemper ved ændringerne.

Bilag 2 viser et udkast til vedtægter. Der er lavet fodnoter, der henviser til ændringerne beskrevet i notatet.

 

Økonomi:

ingen

Høring:

ingen

Beslutning:

Ændringerne drøftet og indarbejdes. Revideret vedtægter behandles på kommende møde.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 26. februar 2020 kl. 16:15

Bilag:

87. Udarbejdelse af folkeoplysningspolitik
Sagsnr.: 2019-009487
Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen

Præsentation:

Efter ønske fra folkeoplysningsudvalget, skal folkeoplysningspolitkken revideres.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter udkast til en ny folkeoplysningspolitik.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget gennemgik i 2012 en proces, der resulterede i et udkast til en folkeoplysningspolitik. Den blev dog ikke endelig godkendt, hvilket har resulteret i at udvalget den 13. Juni 2019 besluttede at drøfte en ny politik i samme omgang som revideringen af vedtægter, på et særskilt møde.

Ifølge folkeoplysningsloven §35 skal Middelfart Kommune have en folkeoplysningspolitik. Desuden er der en række krav til, hvilke emner politikken skal indeholde. De krav er beskrevet i vedlagte bilag.

Formålet med en folkeoplysningspolitik er at hjælpe med at skabe en fælles forståelse, for de rammer folkeoplysningsudvalget arbejder under.

Bilaget "Ny folkeoplysningspolitik UDKAST", viser forslag til hvilke elementer der kan indgå i en ny folkeoplysningspolitik.

Økonomi:

ingen

Høring:

ingen

Beslutning:

Udkastet drøftet og ændringer indarbejdes. Revideret politik behandles på kommende møde.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 26. februar 2020 kl. 16:15

Bilag:

LUKKEDE SAGER