Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Tillægsdagsorden for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 9. april 2019 - Referat

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
9. april 2019 kl. 14:00
Tilstede:
Kim Lund
Esben Erichsen
Lars Vigsø
Steffen Daugaard
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

72. Omflytning af bevillinger i forbindelse med ændret organisering i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
Sagsnr.: 2019-006271
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har indført en ny og mere enkel administrativ organisering af forvaltningens arbejde.

Det betyder, at det er nødvendigt at foretage nogle mindre justeringer mellem politikområder og udvalgsområder.

Samlet set er der tale om en nulbevilling, hvor der alene flyttes midler mellem styringsniveauer.

Organisationsomlægningen indebærer endvidere en decentralisering af medarbejdere, idet størstedelen af specialpædagogkorpset flyttes ud i daginstitutionerne.

Denne sag forholder sig alene til de bevillingsmæssige konsekvenser af den ændrede organisering.

Forvaltningen foreslår:

  • At PPR i den politiske organisation flyttes fra politikområdet "Kultur, Fritid og Læring" under BKF-udvalget til "Familie og Forebyggelse" under BKF udvalget.
  • At læringskonsulenterne (som består af 5 AKT-lærere) flyttes fra PPR under BKF-udvalget til politikområdet "Undervisning" under Skoleudvalgets område.
  • At der i forlængelse af ovenstående gives en negativ tillægsbevilling på 9,924 mio. kr. til PPR under politikområdet "Kultur, Fritid og Læring". Samtidig gives en tillægsbevilling til PPR under politikområdet "Børn, Familie og Sundhed" på BKF-udvalgets område på 7,845 mio. kr., og en tillægsbevilling til læringskonsulenter under politikområdet "Undervisning" på 2,079 mio. kr. under Skoleudvalget.
  • At Specialpædagogkorpset i højere grad forankres decentralt i institutionerne, således at kun 3 specialpædagoger placeres under PPR, mens de resterende flyttes ud i institutionerne.
  • At der i forlængelse af ovenstående gives en negativ tillægsbevilling på 4,587 mio. kr. til Specialpædagoger under politikområdet "Kultur, Fritid og Læring". Samtidig gives der en tillægsbevilling på 1,373 mio. kr. til specialpædagoger under politikområdet "Børn, Familie og Sundhed" på BKF-udvalgets område og en tillægsbevilling på 3,214 mio. kr. til specialpædagoger under politikområdet "Dagtilbud" på BKF-udvalgets område.
  • At skolekonsulentteamet opdeles i skolekonsulenter og dagtilbudskonsulenter, som i den politiske organisation placeres på politikområdet "Undervisning" på Skoleudvalgets område og "Dagtilbud" under BKF-udvalget.
  • At der i forlængelse af ovenstående gives en negativ tillægsbevilling på 3,557 mio. kr. til konsulentteam under politikområdet "Kultur, Fritid og Læring", mens der samtidig gives en tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. til "Undervisning" under Skoleudvalget og 1,557 mio. kr. til politikområdet "Dagtilbud" under BKF-udvalgets område.
  • At alle bevillinger gives med overslagsårseffekt, dvs. de indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023.

Sagsbeskrivelse:

For at få en mere enkel og mere sammenhængende organisering, som kobler den politiske og bevillingsmæssige opdeling bedre sammen med den administrative organisering, foreslås det, at "læringsområdet" nedlægges og flyttes ind under de øvrige områder på henholdsvis BKF-udvalget og Skoleudvalget.

PPR forbliver under BKF-udvalget, men flyttes ind under politikområdet "Børn, Familie og Sundhed". Dog flyttes AKT-lærerne, som arbejder mere direkte ind i specialundervisningsopgaverne og de særlige læringsmæssige støtteforanstaltninger omkring eleverne til Skoleudvalgets område.

Skolekonsulentteamet opdeles, så skolekonsulenterne og dagtilbudskonsulenterne igen refererer direkte til skole- og dagtilbudschefen. Derfor giver det god mening, at konsulenterne også politisk  og bevillingsmæssigt forankres under henholdsvis Skoleudvalget og Dagtilbud under BKF-udvalget.

Den ændrede organisering indebærer endvidere, at speialpædagogkorpset skal være mere direkte forankret i de enkelte institutioner.Fremover vil hovedparten af specialpædagoger blive overført til de decentrale institutioners styring og ledelse, hvilket giver en mere effektiv måde at udnytte de nuværende ressourcer på.

Økonomi:

Organisationsændringen medfører, at der samlet set flyttes 4,079 mio. kr. fra Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område til Skoleudvalgets område.

Samtidig flyttes der 9,218 mio. kr. til Familie og Forebyggelse samt 4,771 mio. kr. til Dagtilbud.

De budgetmæssige omflytninger fremgår af nedenstående tabel.

 

 

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00
Skoleudvalget 9. april 2019 kl. 16:00
Økonomiudvalget 30. april 2019 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. april 2019 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Skoleudvalget 9. april 2019 kl. 16:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling.LUKKEDE SAGER