Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 5. februar 2019

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
5. februar 2019 kl. 14:00
Tilstede:
Kim Lund
Esben Erichsen
Steffen Daugaard
Peter Storm
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

53. Med Skolen i Biografen
Sagsnr.: 2018-006923
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Det Danske Filminstitut ansøger Middelfart Kommune om deltagelse i "Med Skolen i Biograften" for sæsonen 2019/2020.

Udvalget skal træffe beslutning om fremtidig deltagelse i 'Med Skolen i Biografen' samt finansiering heraf.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget godkender fortsat deltagelse i 'Med Skolen i Biografen'.
  • At udvalget godkender, at finansieringen sker gennem 'overnatningspuljen'.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har fået en henvendelse fra Det Danske Filminstitut, om kommunen ønsker at være med i 'Med Skolen i Biografen'.

Middelfart Kommune har deltaget i ordningen fra før kommunesammenlægning. Først gennem 'Kulturaftale Fyn' som kommunen tidligere har været en del af og siden udtrædelse af denne, er der fundet finansieret via forskellige puljer fra bl.a. Folkeoplysningsudvalget.

Tilbage i 2016 blev skolerne forelagt, om de ville være med i ordningen med egenbetaling. Dette afslog skolerne og tanken var således, at kommunen ikke længere skulle deltage i 'Med Skolen i Biografen.

Det har dog vist sig, at have utilsigtede konsekvenser for de biografer, som viser film Panorama og Nørre Aaby Bio. Omkring 2300 elever og lærere i Middelfart Kommune har gennem tiden benyttet sig af undervisningsmateriale og set film i biografen gennem ordningen. Dette har således både været en indtægtskilde og  været med til at skabe opmærksomhed for biograferne.

Forvaltningen foreslår derfor, at ordningen fortsættes og den finansieres af Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets 'overnatningspulje'. Således, at det fortsat bliver muligt for skolerne at benytte sig af ordningen samt at biograferne fastholder en indtægtskilde.

Ordningen koster  ca. 23.100 kr. som dækker udgifter til filmleje og forsendelse til kommunenes to biografer.

Økonomi:

Ordningen koster ca. 23.100kr. pr. og finansiering forslås via 'overnatningspuljen'.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt for sæson 2019/2020.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. februar 2019 kl. 14:00

54. Forberedelse af kulturaftale mellem Trekantområdet og staten 2020-2023 med besøg af formanden for den politiske styregruppe
Sagsnr.: 2019-001545
Sagsbehandler: Charlotte Pedersen

Præsentation:

Hvert fjerde år indgår Trekantområdets kommuner en kulturaftale med Kulturministeren. Kulturaftalen fastlægger en række indsatsområder og initiativer, der skal fremme kultursamarbejdet mellem de syv kommuner. Som led i forberedelsen af kulturaftalen 2020-2023 vil Jesper Elkjær, formand for Kulturregion Trekantområdet, gerne i dialog med kulturudvalgene i de syv kommuner. Jesper Elkjær besøger i den anledning BKF-udvalget i Middelfart kommune.

Forvaltningen foreslår:

  • At BKF-udvalget drøfter proces og idéer til den kommende kulturaftale med formanden for kulturregionen.

Sagsbeskrivelse:

Trekantområdets kultursamarbejde har eksisteret siden 2007. Kulturregion Trekantområdet har en politisk styregruppe bestående af én repræsentant fra hver af de syv kommuners kulturudvalg. Hvert fjerde år indgår Trekantområdets kommuner en kulturaftale med Kulturministeren. Kulturaftalen fastlægger en række indsatsområder og initiativer, der skal fremme kultursamarbejdet mellem de syv kommuner i Trekantområdet. I 2020 skal der indgås en ny fireårig aftale. Der er derfor i 2019 planlagt en proces for udformningen af en ny kulturaftale. Som et led i denne proces vil Jesper Elkjær, formand for Kulturregion Trekantområdet, gerne i dialog med alle kulturudvalgene i Trekantområdet. På møderne vil Jesper Elkjær give en status på kultursamarbejdet og invitere til dialog om, hvordan kultursamarbejdet kan udvikles i fremtiden.

Som eksempel vedhæftes kulturaftalen 2016-2019.

Økonomi:

Aftaler om økonomi indgår i forhandlingen om kulturaftalen mellem Trekantområdet og Kulturministeriet.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. februar 2019 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER