Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 8. september 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
8. september 2020 kl. 16:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Karin Riishede
Regitze Tilma
Kaj Johansen
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

443. 1. behandling af budget 2021-2024
Sagsnr.: 2020-001391
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til budget for 2021-2024, og videresende forslaget til Byrådets behandling. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2020-2023 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:

  - Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
  - Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
  - Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
  - At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.

Sagsbeskrivelse:

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

 • Udskrivningsprocent: 25,8%.
 • Grundskyldspromille: 21,29‰
 • Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰
 • Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰
 • Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰
 • Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 91,3 mio. kr. i 2021.

Der er indbygget 28,2 mio. kr. til afdrag på kommunens gæld i 2021.

For en nærmere beskrivelse af budgetforslaget henvises til vedlagte bilag med direktionens budgetforslag.

Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt i overensstemmelse med direktionens budgetforslag foreligger som bilag til sagen.

Endvidere foreligger takstoversigten og budgetdokumentet i ovensstemmelse med direktionens budgetforslag som bilag.

Høring:

Alle indkomne høringssvar fremgår som bilag. Dette gælder også for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Beslutning:

Økonomiudvalget oversendte budgetforliget indgået den 8. september 2020 mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Konservative og Dansk Folkeparti som Økonomiudvalgets forslag til budget for 2021 med overslagsårene 2022-2024 til Byrådets første behandling.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af: 

- Uændret udskrivningsprocent på 25,8%, 
- Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo. 
- Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
- At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.


Behandlingsplan

Økonomiudvalget 8. september 2020 kl. 16:00
Byrådet 14. september 2020 kl. 17:00

Økonomiudvalget 8. september 2020 kl. 16:00

Økonomiudvalget oversendte budgetforliget indgået den 8. september 2020 mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Konservative og Dansk Folkeparti som Økonomiudvalgets forslag til budget for 2021 med overslagsårene 2022-2024 til Byrådets første behandling.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af: 

- Uændret udskrivningsprocent på 25,8%, 
- Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo. 
- Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
- At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.
Bilag:

LUKKEDE SAGER