Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tillægsdagsorden for Økonomiudvalget møde den 28. april 2020 - Referat

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
28. april 2020 kl. 15:00
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Karin Riishede
John Kruse
Regitze Tilma
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Kaj Johansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

393. En styrket indsats for turisme og oplevelsesøkonomi
Sagsbehandler: Monika Hedelund

Præsentation:

Inden udgangen af 2020 skal den kommunale turismefremme konsolideres (samordnes) i 15 – 25 destinationsselskaber. Turisme og oplevelsesøkonomi er et hovederhverv i Middelfart Kommune, og en konsolidering giver sammen med den igangværende corona-krise anledning til samtidigt at samordne indsatsen lokalt.

Forvaltningen foreslår:

 • At den lokale turisme fremme konsolideres / samordnes i én organisation,
 • At Middelfart Kommune indmeldes i Destination Fyn,
 • At samarbejdet omkring Lillebælt med Fredericia Kommune og Kolding Kommune udvikles,
 • At der sker en gentænkning af konference og kursus indsatsen / Meeting Lillebælt,
 • At der gennemføres en kampagne og indsats for ferie, oplevelser og attraktivitet i sommeren 2020, og
 • At der formuleres en Udviklingsstrategi for turismeerhvervet 2020 – 2023 inden for rammerne af den nye og konsoliderede organisering.

Sagsbeskrivelse:

Turisme, konferencer, ferieovernatninger, små og store oplevelser, events og oplevelsesøkonomi i bredeste forstand er et hovederhverv i Middelfart Kommune. Erhvervet skaber et stort antal arbejdspladser – både direkte og indirekte – og udgør dermed også en væsentlig økonomi for samfund og kommune. Erhvervet består af små såvel som store aktører. Alle aktører udgør som samlet erhverv et væsentligt udstillingsvindue for Middelfart Kommune som lokalsamfund. Gæster og besøgende mærker samfundets attraktivitet, og erhvervet bidrager dermed også i væsentlig grad til væksten i borgere, virksomheder  og arbejdspladser, som har kendetegnet de senere år.

Corona-epidemien har siden den 11. marts, hvor samfundet blev sat på nødblus af regeringen, udviklet sig til en alvorlig økonomisk krise for hele turisme- og oplevelsessektoren. Gæster, kunder og  besøgende forsvandt fra den ene dag til den anden. Lige nu (medio april 2020) kigger branchen ind i en ”tabt sæson” og en genopbygning af erhvervet, der vil kræve en kæmpe indsats i de kommende år.

På baggrund af coronakrisens alvorlige konsekvenser og i lyset af aftalen mellem KL og regeringen om konsolidering af den kommunale turismefremme i 15 – 25 destinationsselskaber, har turismeerhvervene og Middelfart Kommune aftalt, at foretage en markant indsats og investering i genopbygningen og ikke mindst udviklingen af turismeerhvervene i de kommende år.

Indsatsen og investeringen består af følgende:

 1. Konsolidering af den lokale turisme fremme,

 2. Indmelding og deltagelse i Destination Fyn

 3. Udvikling af samarbejdet omkring Lillebælt med Fredericia Kommune og Kolding Kommune

 4. Fornyelse af konference og kursus indsatsen / gentænkning af Meeting Lillebælt

 5. Genstartsindsats for ferie, oplevelser og attraktivitet i sommeren 2020 – lokalt og regionalt i samarbejde med turisme, handel, oplevelser m.fl.

 6. Udviklingsstrategi for turismeerhvervet 2020 – 2023

Ad 1 Konsolidering af den lokale turismefremme

Turismeerhvervet er i Middelfart Kommune kendetegnet ved at have flere selvstændigt ansvarlige aktører. Der er Visit Middelfart, Destination Lillebælt og Meeting Lillebælt.

Erhverv og kommune er enige om at konsolidere indsatsen i én samlet turisme organisation med en administrativ ledelse, der får ansvaret for de aktiviteter, der i dag ligger i de tre foreninger. Organisationen får arbejdstitlen ”Middelfart Turisme Udvikling” og får egen bestyrelse sammensat af repræsentanter fra erhverv, særligt kyndige og Middelfart kommune.

Den konsoliderede turismeorganisation får ansvaret for samarbejdet med attraktioner, hotel- og konference steder, overnatningssteder,  andre destinationer og attraktioner uden for kommunen.

Som led i konsolideringen gennemføres en reorganisering af de nuværende aktører.

Ad 2 Indmelding og deltagelse i Destination Fyn

Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi, at den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15 – 25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Som led i den styrkede indsats på turismeområdet melder Middelfart Kommune sig ind i Destination Fyn med virkning fra 1. juli 2020 (eller hurtigst muligt). Det er en forudsætning, at Lillebælt prioriteres som indsatsområde i Destination Fyn.

Middelfart Kommune investerer 0,8 mio.kr. årligt i medlemsskabet.

Medlemskabet af Destination Fyn giver turismeerhvervet i Middelfart Kommune adgang til en stor og professionel destinationsaktør med specialiserede kompetencer, stærke markedsføringskræfter i ind- og udland, og adgang til puljer til fremme af turismeerhvervet, som bevilges af  Danmarks Erhvervsfremme til destinationsselskaberne.

Ad 3 Udvikling af samarbejdet omkring Lillebælt med Fredericia Kommune og Kolding Kommune.

Uagtet det nye medlemskab af Destination Fyn vil turismeerhvervet i Middelfart Kommune fortsat udvikle samarbejdet  omkring Lillebælt med Fredericia Kommune og Kolding Kommune.  Lillebælt og naturen omkring bæltet hører til Middelfart Kommunes varemærke, hvor omdrejningspunkterne er Naturparken, attraktionerne, oplevelser og kursus- og konference hoteller.

Ad 4 Fornyelse af konference og kursus indsatsen / gentænkning af Meeting Lillebælt.

Middelfart Kommune vil som led i den styrkede indsats gentænke ”Meeting Lillebælt” sammen med Fredericia Kommune og erhvervene. Konference hotellerne ved Lillebælt skal også i fremtiden være det oplagte valg, når virksomheder, forsknings- og uddannelsesaktører m.fl. skal placere deres kurser, konferencer og messeaktiviteter.

Erhvervsturisterne efterspørger attraktive byer, autentiske oplevelser og stærke lokalmiljøer, og det er her Meeting Lillebælt for alvor kan skille sig ud – især hvis det understøttes af et stærkt samspil med kommunerne. Hvis vi for alvor skal lykkes med at løfte Meeting Lillebælt, er det afgørende, at indsatsen spiller sammen med Fredericia og Middelfarts styrkepositioner og eksisterende satsninger på byudvikling og på at øge attraktiviteten i byerne. Dette samspil bliver afgørende for, hvilke konferencer vi kan tiltrække i fremtiden.

Ad 5 Genstartsindsats for ferie, oplevelser og attraktivitet i sommeren 2020
– lokalt og regionalt i samarbejde med turisme, handel, oplevelser m.fl.

Som indledningsvis nævnt er hele turismebranchen hårdt ramt af coronakrisen og lige nu har mange danskere øjnene  på mulighederne  for sommerferien, som sandsynligvis ikke går udenlands. I lighed med indsatsen og genstarten for handlen skal der laves en fokuseret indsats, der tiltrækker danske turister. Indsatsen kan passende tilrettelægges i samarbejde med nabokommuner, Fyn og vigtige attraktioner.

Ad 6 Udviklingsstrategi for turismeerhvervet 2020 – 2023.

Som nævnt indledningsvis er turismeerhvervet særligt hårdt ramt af corona-epidemien og der forestår en kæmpe opgave i forbindelse med genstarten af erhvervet på den anden side af epidemien. Som den absolut første opgave for den konsoliderede turisme organisering, skal der udarbejdes en udviklingsstrategi for årene 2020 – 2023. Strategien skal være handlingsorienteret og langt hen ad vejen udføres samtidig med udformningen.

Efter vedtagelse af indstillingerne i denne sag gennemføres konsolideringen i samarbejde med alle relevante parter i kommunen og de forskellige samarbejder, som Middelfart Kommune indgår.


Økonomi:

Konsolideringen sker inden for den økonomiske ramme, der i dag er til VisitMiddelfart, Destination Lillebælt,  Meeting Lillebælt og Legoland Billund Ressort i alt kr. 2,869 mio.kr. fordelt således:

Visit Middelfart

1.529.000

 

Destination Lillebælt

540.000

 

Legoland Billund

500.000

 

Meeting Lillebælt

300.000

 

I alt

2.869.000

 

Hertil kommer hensatte midler til deltagelse i destinationssamarbejde.

Genstartsindsatsen kan finansieres af ”Vækst og genstartspuljen til turisme, handel, oplevelser o.lign.”


Høring:

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2020 kl. 15:00

LUKKEDE SAGER