Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 11. marts 2020

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
11. marts 2020 kl. 14:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Karin Riishede
Kaj Johansen
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Anni B. Tyrrestrup
Fraværende:
John Kruse
Morten Weiss-Pedersen

ÅBNE SAGER

353. Middelfart Kommunes håndtering af Coronavirus Covid-19
Sagsbehandler: Monika Hedelund

Præsentation:

Det kommunale sundhedsberedskab har været etableret siden 24. februar 2020 og fulgt sundhedsstyrelsens anbefalinger til inddæmning af smittefaren.

Økonomiudvalget blev første gang orienteret om beredskabet den 24. februar 2020 og Byrådet er løbende efterfølgende blevet orienteret om indsatsen.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning, og
  • At borgmesteren bemyndiges til at træffe de nødvendige beslutninger for at medvirke til inddæmning af smittefaren og etableringen af nødvendige afhjælpeforanstaltninger.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen giver på mødet en orientering om iværksatte initiativer og samspillet med det regionale sundhedsberedskab.

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og bemyndigede borgmesteren til at træffe de nødvendige beslutninger for inddæmning af smittefare og etablering af nødvendige afhjælpeforanstaltninger.

Økonomiudvalg og Byråd holdes løbende orienteret lige som Økonomiudvalget indkaldes ekstraordinært i fornødent omfang.


Behandlingsplan

Økonomiudvalget 11. marts 2020 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER