Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 29. oktober 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
29. oktober 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Karin Riishede
Morten Weiss-Pedersen
Kaj Johansen
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Fraværende:
John Kruse

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

284. 2. behandling af budget 2020-2023
Sagsnr.: 2019-000409
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til budget for 2020-2023, og videresende forslaget til Byrådets behandling. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 5. november 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetforliget for budget 2020-2023 der indgået d. 4. oktober 2019 godkendes som budget for perioden 2020 - 2023.

  Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:
  - Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
  - Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
  - Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
 • At der vælges statsgaranti for skatteindtægterne for 2020.
 • At taksterne fastsættes som beskrevet i takstoversigten.
 • At der gives anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb for 2020 frigives, som
  beskrevet i bilaget.
 • At der indarbejdes et kassefinansieret budgetværn på op til servicerammen dvs. 13,5 mio. kr.
 • At der afskrives 10 mio. kr. i gæld for Social og Velfærdsområdet i 2019.

Sagsbeskrivelse:

Der blev den 4. oktober 2019 indgået budgetforlig vedr. budget 2020-2023.

Det har med budgetforliget været vigtigt for parterne:

 • At få flere ressourcer til folkeskolerne, de ældre og daginstitutionerne

 • At sikre gode fysiske rammer for kommunens børn og unge

 • At skabe rum til at gå nye veje på sundhedsområdet

 • At skabe rammer for fortsat vækst via bosætning og erhvervsudvikling – og dermed sikre grundlaget for fremtidens velfærd

 • At videreføre Middelfart Kommunes stærke profil inden for klima og natur

Når forligsparterne igen i dette års budgetforlig har fokus på fortsat vækst og tilflytning, så handler det netop om at skabe fundamentet for fremtidens velfærd. Når flere flytter til kommunen, betyder det flere børn i skolerne, mere liv i foreningerne og flere til at løfte de mange gode initiativer, der blomstrer over alt i kommunen. Men det betyder også øgede skatteindtægter og et bedre rekrutteringsgrundlag for virksomhederne.

Hele forligsteksten og inklusiv konsekvenserne for den skattefinansierede drift og de aftalte skattefinansierede anlæg kan ses af vedlagte bilag.

Budgetforliget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter: 

 • Udskrivningsprocent: 25,8%.
 • Grundskyldspromille: 21,29‰
 • Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰
 • Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰
 • Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%.

Der er i budgetforliget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 80 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 25,1 mio. kr. i 2020 og over 26 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.

For at imødegå overskridelser af servicerammen, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2020 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der et kassefinansieret budgetværn på 13,5 mio. kr. op til servicerammen.

Til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2020 vedlægges der i bilag en beskrivelse af fordele og ulemper.

Økonomi:

Konsekvenserne af budgetforliget kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigivelser af anlægsbudgetter for 2020 samt takstoversigter.

Høring:

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar til direktionens budgetforslag, herunder Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Beslutning:

Venstre og Enhedslisten har fremsendt ændringsforslag til budgetforliget.

Der er enighed i økonomiudvalget om at anbefale, at vælge statsgaranti, indarbejde et kassefinansieret budgetværn på 15 mio. kr. op til servicerammen og at afskrive 10 mio. kr. i gæld for Social- og velfærdsområdet i 2019.

Et flertal i udvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservativ og Anni Tyrstrup stemte imod Venstre`s ændringsforslag. Venstre stemte for forslaget.

Et enigt økonomiudvalg stemte imod Enhedslistens ændringsforslag til budforliget.

For budgetforliget med ovenstående anbefalede ændringer stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservativ og Anni Tyrstrup.

John Kruse deltog ikke i sagen behandling.


Behandlingsplan

Økonomiudvalget 3. oktober 2019 kl. 18:30
Byrådet 7. oktober 2019 kl. 20:00
Økonomiudvalget 29. oktober 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. november 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 3. oktober 2019 kl. 18:30

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget til Byrådets 1. behandling.
Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet 7. oktober 2019 kl. 20:00

Budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling den 4. november.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.Økonomiudvalget 29. oktober 2019 kl. 15:00

Venstre og Enhedslisten har fremsendt ændringsforslag til budgetforliget.

Der er enighed i økonomiudvalget om at anbefale, at vælge statsgaranti, indarbejde et kassefinansieret budgetværn på 15 mio. kr. op til servicerammen og at afskrive 10 mio. kr. i gæld for Social- og velfærdsområdet i 2019.

Et flertal i udvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservativ og Anni Tyrstrup stemte imod Venstre`s ændringsforslag. Venstre stemte for forslaget.

Et enigt økonomiudvalg stemte imod Enhedslistens ændringsforslag til budforliget.

For budgetforliget med ovenstående anbefalede ændringer stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservativ og Anni Tyrstrup.

John Kruse deltog ikke i sagen behandling.
Bilag:

LUKKEDE SAGER