Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 3. oktober 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
3. oktober 2019 kl. 18:30
Tilstede:
Karin Riishede
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Morten Weiss-Pedersen
Kaj Johansen
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Anni B. Tyrrestrup
Fraværende:
Steen Dahlstrøm

Lukkede sager

280. Udvikling af erhvervsarealer

ÅBNE SAGER

279. 1. behandling af budget 2020-2023
Sagsnr.: 2019-000409
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til budget for 2020-2023, og videresende forslaget til Byrådets behandling. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 5. november 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2020-2023 til 1. behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:

  - Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
  - Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
  - Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
  - At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.

Sagsbeskrivelse:

Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:

 • Udskrivningsprocent: 25,8%.
 • Grundskyldspromille: 21,29‰
 • Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰
 • Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰
 • Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰
 • Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 80,0 mio. kr.

Der er i direktionens forslag til budget indarbejdet låneoptagelse til køb af Middelfart industrihavn og dele af forsyningsområdets anlægsprojekter. Der er indbygget 25,1 mio. kr. til afdrag på kommunens gæld i 2020.

Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt i overensstemmelse direktionens budgetforslag foreligger som bilag til sagen.

Takstoversigten og budgetdokumentet i ovensstemmelse med direktionens budgetforslag vil foreligge som bilag til byrådets 1. behandling d. 7. oktober 2019.

Høring:

Indkomne høringssvar vil blive lagt som bilag til sagen efter høringsfristens udløb d. 2. oktober 2019 kl. 12.

Der henvises til bilag for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Beslutning:

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget til Byrådets 1. behandling.
Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 3. oktober 2019 kl. 18:30
Byrådet 7. oktober 2019 kl. 20:00
Økonomiudvalget 29. oktober 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. november 2019 kl. 17:00

Økonomiudvalget 3. oktober 2019 kl. 18:30

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetforliget til Byrådets 1. behandling.
Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

280. Udvikling af erhvervsarealer