Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 3. juni 2019

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
3. juni 2019 kl. 20:00
Tilstede:
John Kruse
Kaj Johansen
Mikkel Dragmose-Hansen
Karin Riishede
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

229. Forslag til effektiviseringer valgperioden 2018-2021
Sagsnr.: 2019-008978
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

I den økonomiske politik for valgperioden 2018-2021 har Byrådet sat retning for økonomistyringen i Middelfart Kommune.

God økonomisk styring er midlet til at opnå Byrådets mål om en stabil udvikling af velfærden - til gavn for fællesskabet.

Byrådet har i indeværende økonomiske politik ønsket, at der i valgperioden gennemføres effektiviseringer på i alt 25-30 mio. kr. i helårsvirkning.

Forvaltningen foreslår:

  • At Økonomiudvalget sender forslagene til effektiviseringer i høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomien i de danske kommuner – herunder Middelfart Kommune – vil i de kommende år blive presset af den demografiske udvikling. Der kommer flere af de yngste borgere og flere ældre, og det lægger et pres på vores velfærd. Behovet – og mulighederne – er ganske enkelt større end økonomien.

Der er derfor behov for at gentænke og udvikle måden, vi løser opgaver på, hvis vi skal opretholde den gode velfærd for borgerne i Middelfart Kommune. Vi har mulighed for at imødegå udfordringerne og sikre en stærk velfærd. Men skal vi undgå merudgifter og deciderede besparelser på velfærden i de kommende år, er det nødvendigt at handle med rettidig omhu og sætte ind nu med nye måder at løse vores opgaver på. Kun sådan kan vi sikre, at der også i fremtiden er mulighed for at sikre den gode velfærd for alle borgere i Middelfart Kommune.

Derfor er arbejdet med løbende effektiviseringer afgørende. Vi skal finde ud af, hvordan vi opnår den samme høje eller bedre service for de samme penge. Vi skal se på, hvordan vi kan gøre tingene smartere. Blandt andet ved at udnytte den teknologiske udvikling.

Men vi skal også se på, hvordan vi med målrettede investeringer kan løfte indtægtsgrundlaget i kommunen. Altså hvad vi kan gøre for at få flere penge at gøre godt med.

Vi kan lægge pres på regeringen og håbe på et større udbytte af de statslige udligninger eller at staten giver flere penge til at løse opgaverne. Men det er i høj grad ude af vores hænder. Der, hvor vi kan gøre noget, er ved at målrette vores investeringer på områder, som giver en langsigtet og vedblivende gevinst – både menneskeligt og økonomisk. Som vi for eksempel har gjort det på beskæftigelsesområdet, hvor vi er rigtig dygtige til at støtte f.eks. kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

Vi har investeret i bosætning. Og det kaster allerede gevinster af os. Vi fik mange nye borgere sidste år. Og i år ser det ud til, at vi får endnu flere. Det er alt sammen på grund af investeringer – blandt andet i nye boliger, udstykning af byggegrund mm. Og det er vigtigt, for tilflyttere er grundlaget for flere indtægter og en sund økonomi.

Investeringerne kan ikke stå alene. Og det kan effektiviseringerne heller ikke. Men sammen kan de to ting sikre, at vi også i fremtiden kan levere en stærk velfærd til alle borgere i Middelfart Kommune.

Derfor har Byrådet bedt forvaltningen om at finde effektiviseringer for mellem 25 og 30 mio. kr. i denne valgperiode.

Forvaltningen har siden nytår haft en lang række arbejdsgrupper i gang med at finde på nye og mere effektive måder at drive kommunen på. Arbejdsgrupperne har i først omgang fundet effektiviseringer for 22,6 mio. kr. i 2022. Forslagene kræver omlægning af måden vi gør tingene og nogle kræver også investeringer for at komme i land. Investeringerne er oftest i form af uddannelse og en ekstraordinær indsats i en periode for at få de nye måder at arbejde på sat godt i gang.

For at komme helt i land med den opgave som Byrådet bestilte, så sættes der yderligere 5 projekter, som frem mod februar 2020 komme med yderligere forslag for 7,4 mio. kr. 

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen.

Høring:

Det foreslås at effektiviseringsforslagene sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

Beslutning:

Godkendt.
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 3. juni 2019 kl. 20:00

Økonomiudvalget 3. juni 2019 kl. 20:00

Godkendt.
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

LUKKEDE SAGER