Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tillægsdagsorden for Økonomiudvalget møde den 26. marts 2019 - Referat

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. marts 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Regitze Tilma
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Karin Riishede
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Morten Weiss-Pedersen
Kaj Johansen
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

190. Budgetstrategi 2020-2023
Sagsnr.: 2019-000409
Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation:

Økonomiudvalget skal tage stilling til budgetstrategien for budget 2020-2023.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til budgetstrategi for budget 2020-2023 bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af Byrådets drøftelser på byrådsseminaret d. 7.-8. marts 2019 foreligger nu forslag til budgetstrategien for budget 2020-2023 til Økonomiudvalgets drøftelse. 

Strategien baserer sig på målsætningerne i den økonomiske politik samt de aktuelle økonomiske udfordringer. Nedenstående prioriterede områder, særlige fokusområder og forslag til analyser til udarbejdelse frem til den politiske budgetlægning foreslås indarbejdet i budgetstrategien. Den samlede budgetstrategi fremgår af vedlagte bilag.

Prioriterede områder i budget 2020-2023

 • Skoleområdet generelt
 • Investeringsstrategier på områderne:
  • Social og velfærd (voksen handicap området
  • Sundhedsområde
  • Beskæftigelsesområdet

Særlige fokusområder i budget 2020-2023

 • Turisme
 • Attraktivitet
 • Investeringer i sundhed

Emner udvalgt af byrådet til analyse

 • En analyse af om der kan optimeres på de kommunale kørselsordninger
 • En analyse af kapaciteten på dagtilbudsområdet set i lyset af befolkningsvæksten af 0-6 årige
 • En analyse af hvad de økonomiske nettogevinster er ved øget bosætning
 • En vurdering af fordele og ulemper ved de eksisterende demografimodeller

Analyserne forventes udarbejdes i foråret og forsommeren, således at de ligger klar til den politiske budgetproces.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. marts 2019 kl. 15:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER