Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tillægsdagsorden for Økonomiudvalget møde den 26. februar 2019 - Referat

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. februar 2019 kl. 15:00
Tilstede:
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Kaj Johansen
Karin Riishede
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Fraværende:

ÅBNE SAGER

175. Udtalelse til Ankestyrelsen over Middelfart Kommunes parkeringsvedtægt.
Sagsnr.: 2018-019723
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Ankestyrelsen har i brev af den 18. februar 2019 bedt om Middelfart Byråds udtalelse til Middelfart Kommunes parkeringsbekendtgørelse. Brevet er vedlagt som bilag 4.

Forvaltningen foreslår:

At økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de godkender den udtalelse, som Trafik- og Vejafdelingen den 18. december 2018 fremsendte til Ankestyrelsen med den tilføjelse, at vi forventer at ændringen til Middelfart Kommunens parkeringsbekendtgørelse bliver behandlet på byrådsmødet den 6. maj 2019.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen modtog den 26. november 2018 en forespørgelse fra Ankestyrelsen om at fremsende en udtalelse til kommunens parkeringsbekendtgørelse, som Trafikministeriet mener strider mod Færdselslovens bestemmelser i § 92 c, stk. 4, 2. pkt.

Det drejer sig om ministeriets fortolkning af, at autocampere ikke skal omfattes af bestemmelser i kommunernes parkeringsbekendtgørelser om overnatning.

Middelfart Kommunes parkeringsbekendtgørelse, som den sidst er vedtaget, er vedlagt som bilag 1, og henvendelsen fra Ankestyrelsen af den 26. november 2018 er vedlagt som bilag 2.

Den 18. december 2018 fremsendte Trafik- og Vejafdelingen en udtalelse til Ankestyrelsen, hvoraf det fremgår, at parkeringsbekendtgørelsen vil blive ændret i løbet af 4 måneder. Udtalelsen er vedlagt som bilag 3.

Økonomi:

Der er ingen økonomi i sagen

Høring:

Der skal ikke foretages høring af handicapråd eller ældreråd i denne omgang.

Når den foreslåede ændring af parkeringsbekendtgørelsen skal behandles, skal dette sendes i høring ved de to udvalg.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. februar 2019 kl. 15:00
Byrådet 4. marts 2019 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER