Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 6. december 2018

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
6. december 2018 kl. 16:15
Tilstede:
Steffen Daugaard
Johs Jacobsen
Karl Kr. Hansen
Esben Erichsen
Flemming Justesen
Bitten B. S. Andersen
Kjeld Refsgaard
Jan Knudsen
Pia Beker Andersen
Fraværende:
Hans Winkel
Lars Vigsø
Birgitte Ryberg
Anne K. Paulsen

ÅBNE SAGER

36. Orientering fra Ekstra puljen pr december 2018
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger, hvad der er indkommet til puljerne og status på puljerne siden sidst

Forvaltningen foreslår:

 • At punktet tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Ekstra puljen 2018 består at 3 puljer. Status på puljerne pr. december 2018

Fripas:
Der er søgt for 122 børn, og der er brugt kr. 123,950,50. Puljen er blevet lagt sammen med puljen for tema og infomøder.
Budget kr. 100.000

Tema og informationsmøder:
Evaluering fra Schæfterhundeklubben, modtaget, accepteret og tilbagebetalt kr. 750 "den rette motivation"
Evaluering Golfklubben, modtaget og accepteret, "Nye regler pr. 01.01.19. 
Der er anvist kr. 17.850
Budget kr. 84.000

Synliggørelse af foreningslivet:
Ansøgning fra FDF Middelfart, selvstændigt punkt.
Ansøgning fra Nørre Aaby Båring Håndbold, selvstændigt punkt.
Anvist kr. 51.101
Budget kr. 112.000

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Taget til efterretning

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

37. Ansøgning om tilskud til synliggørelse af foreningslivet
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Nørre Aaby Båring Håndbold søger om tilskud til afholdelse af håndboldens dag d. 05.01.19

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Foreningen vil afholde Håndboldens Dag som er et udviklet koncept af DGI og DHF med henblik på Bevæg Dig For Livet.

En dag hvor foreningen åbner dørerne op for "håndboldenverdenen" ALLE er mere end velkommen til at besøge Vestfyn Kultur- og Idrætscenter d. 05.01.2019 fra kl. 10-13 hvor der vil være håndboldsaktiviter for alle.

Målet med dagen er at vise hvad foreningen laver til dagligt og vigtigheden i Team Vestfyn " Fælleskab . Udvikling - Glæde". 

Foreningen vil bruge egne spillere som ambassadører på dagen - De ønsker at få lavet t-shirt til disse. Forventning om at der vil deltage ca 100 personer på dagen.

Foreningen søger et tilskud på kr. 7.000, og forventer en samlet udgift på kr. 12.000

Økonomi:

Budget for puljen er kr. 112.000

Høring:

Ingen

Beslutning:

Ansøgning godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

38. Ansøgning om synliggørelse af foreningslivet
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

FDF Middelfart søger om tilskud til udgifter i forbindelse med indvielse af Skovhuset.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Foreningen har søgt puljen efter afholdelse af arrangement, og forvaltningen har derfor bedt foreningen om allerede nu at indsende en evaluering. 

Foreningen søger om et tilskud på kr. 6.109,55.

Indvielsen blev foretaget i samarbejde med Middelfart kommune, som er ejer af Skovhuset. Middelfart Kommune bidrog med kaffe, the og kage. Indvielsen var et offentligt arrangement, hvor foreningen stod for at arrangere forskellige aktiviteter i området og huset for børn og unge. F.eks. bål, popkorn, slush ice.

Tilskuddet som foreningen søger om, skal bruges til at dække udgifter til Indbydelse, hoppeborg, legetøjstraktorer, kimsleg, popcorn, sluch ice, flødebollemaskine og flødeboller. Foreningen skiver at der deltog 130 personer.

Foreningen har siden indvielsen får 10 nye deltagere.

Økonomi:

Budget for puljen er kr. 112.000

Høring:

Ingen

Beslutning:

Anøgning godkendt på kr. 5.000, ingen tilskud til fortæring.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

39. Ejby - esport søger udviklingspuljen om tilskud til afholdelse af LAN-event
Sagsnr.: 2018-015626
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Ejby-esport søger udviklingspuljen om tilskud til afholdelse af LAN Event i Ejby

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Ejby-Esport vil afholde et LAN Event i Ejby hallerne lørdag-søndag d. 09-10.02.19 for alle børn og unge mellem 10 år og 25 år. Vi vil gerne vise at E-sport er en social sport, hvor man i samspil med andre kan nå sine mål. Vi vil arrangere turneringer og invitere andre hold med, så man kan opleve kampe på højt niveau.
Alt i alt handler det om at tilbyde alle unge mennesker en mulighed for at spille i et fællesskab og få dem samlet og hevet op fra stolene derhjemme.

Foreningen søger kr. 15.000.
Tildækning af kr. 5.000 honorar, lokaleleje kr. 7.500, Udstyr kr. 7.500, markedsføring kr. 5.000, andre udgifter kr. 5.000 i alt kr. 30.000.

Da det er første gang foreningen afholder sådan et arrangement, er de meget usikre på udgifterne.

Der vil være en entre på kr. 150 og man forventer 110 personer.

Økonomi:

Puljen for 2018 er brugt. Budget for 2019 kr. 50.000

Høring:

Ingen

Beslutning:

Underskudgaranti på 15.000 på budget 2019

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

40. Lillebælthallerne søger udviklingspuljen om tilskud til afholdelse af foredrag
Sagsnr.: 2018-018583
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Lillebæltshallerne søger udviklingspuljen om tilskud til afholdelse af foredrag med leder af center for ungdomsstudier Søren Østergaard.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Lillebæltshallen vil afholde et foredrag for alle foreninger i Middelfart. Titlen på foredraget er Udvikling af idrætsforeningenerne, og er en foredragsaften med Søren Østergaard med fokus på de udfordringer foreningerne har med at holde på børn og unge, og hvad det vil sige at være medlem af en forening, og  ikke mindst hvordan sikrer foreningerne et godt klubliv.

Hallen lægger selv lokaler til, og søger om tilskud på kr. 10.000.
Til dækning af et honorar på 10.000 og markedsføring på kr. 2.000. Arrangementet er i hallens egne lokaler d. 22.01.19 

Forventer en deltagelse på ca. 100 personer

 

 

Økonomi:

Puljen er brugt for 2018. Budget 2019 kr. 50.000

Høring:

Ingen

Beslutning:

Bevilget Kr. 5.000 fra udviklingspuljen budget 2019. Udvalget vil bevilge yderligere kr. 5.000 til arrangementet hvis de kan være merarrangører af arrangementet. 

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

41. Ekstra puljen 2019 til folkeoplysende arbejde
Sagsnr.: 2018-018624
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget skal indstille til Børn Kultur og Fritidsudvalget, hvordan ekstra puljen 2019 ønskes anvendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter anvendelse af ekstra puljen 2019

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med budgetforlig 2019 fået bevilget ca. 465.000 til forsat arbejde med frivillige aktiviteter.

I 2018 er ekstra puljen anvendt til:

100.000,- fripas, (foreninger kan søge om kontingentbetaling).
172.000,- forhøjelse til kursuspuljen 2018 
84.000,- til infomøder/temamøder
112.000,- synliggørelse af foreningslivet

Der har været nedsat en arbejdsgruppe for har følgende forslag til fordeling i 2019:

115.000 - fripas (max 1000 for alle også musikskolen) evt en form for modydelse i form af timer til foreningen.
220.000 - forhøjelse af kursuspuljen
50.000 - til egne tema og infomøder
50.000 - synliggørelse af foreningslivet
30.000 - forhøjelse af udviklingspuljen

Gode råd til ansøgning

 1. Vær realistisk og mådeholdende – puljen skal komme mange til gode

 2. Søg kun til ét projekt/initiativ

 3. Vær konkret og detaljeret i beskrivelsen af budgettet

 4. Beskriv foreningens egeninvestering og hvordan det kan gøre en positiv forskel

 5. Skriv om der er samarbejdspartnere, eller hvordan projektet kan komme andre til gode.

 6. Send billedmateriale og et kort resume af begivenheden til brug på kommunens hjemmeside og evt. til en artikel i den lokale avis.

Økonomi:

Puljen er på kr. 465.000

Høring:

Ingen

Beslutning:

Beløb til fripas kr. 115.000, Udvalget opfordre til at der ikke ydes tilskud til kommunale institutioners tilbud. (musikskolen mm) Hvis der skal ydes tilskud, så max kr. 1.000, som i lighed med de folkeoplysende foreningers tilbud.

Beløb til kursuspuljen kr. 220.000, forhøjelse af kursustilskud. (Hvis beløbet ikke udnyttes helt, sættes midlerne i en buffer, som udvalget ville kunne flytte til en af de andre puljer, hvis de bliver opbrugt i løbet af året.

Beløb til puljen "Egne tema og infomøder" kr. 50.000, til afholdelse af møder for foreningernes medlemmer.

Beløb til puljen "Synliggørelse af foreningslivet" kr. 50.000, til afholdelse af f.eks. samarbejdsprojekter, nye aktiviteter, åbent hus.

Beløb til "Udviklingspuljen" kr. 30.000, puljen er så samlet på kr. 80.000. Puljen kan søges af andre end folkeoplysende foreninger til f.eks. nye aktivitetsformer.

Udvalget vil overgå til også at yde underskudsgarantier.

 

 

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. december 2018 kl. 14:00

42. Opfølgning på kurser til foreninger udbudt af aftenskolen
Sagsnr.: 2018-018646
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Aftenskolen DOF Lillebælt og AOF har tilbudt at udbyde en ny runde af kurser til foreninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter, om der skal udbydes kurser i en ny runde.

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolerne fik tilbage i 2015 kr. 200.000 til afvikling af gratis kurser for folkeoplysende foreninger. Aftenskolerne fik udgivet et katalog med kurser til foreningerne, og der blev afholdt
enkelte kurser.

Aftenskolerne har  resterende midler fra tilskuddet, og er villige til at udbyde en nye runde af gratis kurser til foreningerne.

Aftenskolens udbud til foreninger udleveres senest som bilag på mødet. Kurserne forventes afholdt efter uge 7 og over 2 -3 gange.

Aftenskolernes opgørelse over brugte og udbrugte midler udleveres på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udsat til næste møde, hvor opgørelse over brugte og ubrugte midler vil forelægge.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

43. Evaluering på opsamlingsmødet d. 25.10.18
Sagsnr.: 2018-006819
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Evaluering af opsamlingsmødet d. 25.10.18 med Hanne Marie Knudsen

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget evaluerer mødet.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget havde besøg af Hanne Marie første gang d. 07.06.18 med fokus på udvalgets arbejde, efterfølgende har udvalget haft et opsamlingsmøde d. 25.10.18.

På opsamlingsmødet blev følgende drøftet.

 • Forslag om formandsmøde i januar hvor den nye konsulent introduceres

 • Markedsføring af alle de arrangementer vi støtter i FoU

 • Nyt navn

 • Vigtigt at de ting der drøftes på møderne og foreslås på næste dagsorden – også kommer på dagsordenen!

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Ny konsulent kan blive præsenteret på mødet d. 22.1.19. Afholdelse af formandsmøde slut februar eller start marts.
Opfordring til foreninger der får midler fra udvalget, om at sende billede ind sammen med evaluering.
Efter mødet i januar besøg af journalist
Nyt navn indarbejdes i politik for folkeoplysningsudvalgt. Navne ændring til Fritidsrådet
Godt møde med Hanne Marie

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

Bilag:

44. Afregning af lokaletilskud 2017
Sagsnr.: 2016-022013
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Afregning af foreningernes endelige lokaletilskud 2017

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender at forvaltningen har kompetence til gennemgå og afregne lokaletilskud vedr. foreningens regnskaber for 2017

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke gennemgået alle regskaber fra foreningerne.

Forvaltningen anmoder derfor om, at udvalget accepterer, at forvaltningen gør regnskaberne færdige så hurtigt som muligt 2018.

De foreninger, der ikke allerede har indsendt regnskab, og hvor forvaltningen ikke vil kunne nå at får dem gennemgået inden udgangen af 2018, vil ikke kunne modtage en merudbetaling, men foreningen vil max. kunne få tidligere aconto beløbe udbetalt.

Lokaletilskud for 2017 er opdelt i nedenstående 3 grupperinger, som der skal ske afregning i:

Lokaletilskud til benyttelse af egne og lejede lokaler
Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller
Lokaletilskud til benyttelse af selvejende idrætshaller

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

45. Golfklubben Lillebælt tildelts et fast årligt lokaletilskudsbeløb
Sagsnr.: 2016-022013
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Golfklubben Lillebælt ønskes tildelt et fast årligt lokaletilskudsbeløb i stedet for at være med i den almindelige lokaletilskudsberegning.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget accepterer forslaget, og at forvaltningen får indarbejdet et fast beløb på kr. 66.000 i retningslinjerne for lokaletilskud.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen og Golfklubben Lillebælt har i samarbejde drøftet muligheden for, at Golfklubben kunne tildeles et fast årligt lokaletilskud. Foreningen vil således ikke længere være en del af den faste procedure med ansøgning om et a conto lokaletilskud og en endelig afregning efter faktiske udgifter efter regnskabsafslutning.

Der må gerne indarbejdes fast lokaletilskud til foreninger, sålænge samme slags foreninger behandles ens. Pt har Middelfart kommune kun én golfklub.

Forvaltningen har gennemgået Golfklubben Lillebælts regnskaber for 2014-2015-2016

Foreningen har i gennemsnit en tilskudsberettiget lokaleudgift på kr. 255.568, en fradragsprocent på 92%, og der er i gennemsnit udbetalt kr. 66.066 pr år.

Foreningen og forvaltningen er derfor blevet enige om, at en sats på kr. 66.000 vil være et passende tilskud.

Foreningen og forvaltningen vil fremover spare en masse tidskrævende og besværlig arbejdsproces, som mange gange også har givet store udsving i det samlede lokaletilskudsregnskab.

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Udvalget vil forsætte i 2019, med alm lokaletilskuds beregning. Man vil i løbet af 2019 kigge foreningens regnskab for 2018 igennem og derefter vurdere på tilskuddet.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

46. Afregning af undervisningstilskud aftenskoler 2017
Sagsnr.: 2018-005657
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger det samlede resultat af aftenskolernes regnskab for 2017 samt fordeling af tilbageførtemidler.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender afregningsskemaet

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har gennemgået aftenskolernes regnskaber og der er en tilbagebetaling på kr. 54.682,08.
Forvaltningen har lavet en procentvis ekstra fordeling i henhold til retningenslinjerne, så midlerne bliver procentvis tilført de aftenskoler, der har haft merudgifter.

Økonomi:

Der vil blive tilført kr. 25.328,31 tilbage til området.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

Bilag:

47. Folkeoplysningsudvalgets møderække for 2019
Sagsnr.: 2017-021813
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalgets møderække for 2019

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget godkender møderækken

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremsender forslag til møderække i Folkeoplysningsudvalget for 2019:

Torsdag d. 17. januar 2019       kl. 16.15-18.15
Torsdag d. 04. april 2019          kl. 16.15 -18.15
Torsdag d. 13. juni 2019           kl. 16.15 -18.15
Torsdag d. 29. august 2019       kl. 16.15 -18.15
Torsdag d. 10. oktober 2019      kl. 16.15 -18.15
Torsdag d. 05. december 2019   kl. 16.15 -18.15

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 6. december 2018 kl. 16:15

LUKKEDE SAGER