Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 25. oktober 2018

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
25. oktober 2018 kl. 16:00
Tilstede:
Karl Kr. Hansen
Hans Winkel
Johs Jacobsen
Lars Vigsø
Steffen Daugaard
Kjeld Refsgaard
Esben Erichsen
Jan Knudsen
Flemming Justesen
Pia Beker Andersen
Birgitte Ryberg
Bitten B. S. Andersen
Fraværende:
Anne K. Paulsen

ÅBNE SAGER

30. Orientering fra Ekstra puljen pr. oktober 2018
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger, hvad der er indkommet til puljerne og status på puljerne siden sidst

Forvaltningen foreslår:

 • At punktet tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Ekstra puljen 2018 består at 3 puljer. Status på puljerne pr. oktober 2018

Fripas:
Der er søgt for 107 børn, og der er brugt kr. 114.775. Puljen er blevet lagt sammen med puljen for tema og infomøder.
Budget kr. 100.000

Tema og informationsmøder:
Ansøgning fra KIF Middelfart fodbold esport, selvstændigt punkt. 
Ansøgning fra spillopperne "fordybelse" på kr. 3500, afslag fra forvaltning, løn til egen lærer.
Ansøgning fra Nr. Åby Cykelklub "kursus", afslag for forvaltningen, henvisning til kursuspuljen.
Der er anvist kr. 13.850
Budget kr. 84.000

Synliggørelse af foreningslivet:
Ansøgning fra Middelfart Billedskole, selvstændigt punkt.
KFUM spejderne i Nr Aaby "Middelaldertema" kr. 4.999. Evaluering modtaget og accepteret.
Brenderup IF "Jumping Fitness" kr. 3.500. Evaluering modtaget og accepteret.
Brenderup IF "Meover Event" kr. 3.300. Evaluering modtaget og accepteret.
Viscafe "spil og syng dansk" kr. 2.000. Bevilget af forvaltningen.
Anvist kr. 48.902
Budget kr. 112.000

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 25. oktober 2018 kl. 16:00

31. Ansøgning til synliggørelse af foreningslivet
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Middelfart Billedskole søger om tilskud til afholdelse af 20 års jubilæum

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Foreningen har søgt puljen inden afholdelse af arrangement, og arrangementet ville være afholdt inden næste udvalgsbehandling.

Forvaltningen aftalte derfor med foreningen, at der efter arrangement skulle fremsendes ansøgning og evaluering til udvalget. Foreningen søger om tilskud på kr. 6.000.

Foreningen var et offentligt arrangement med workshops og udstilling fra kl. 11-15. Man kunne lave egne skulpturer, hvor der bl.a. ville være stande med lim og maling, papir og genbrugsting. Man kunne prøve drejeskiver til ler.

Foreningen have omtale og annonce i Melfarposten, der var lavet mails, plakat, flyers og hjemmesiden blev brugt.

Tilskuddet vil bliver brugt til Annonce, Plakater, flyers, materialer: Ler, lim, papir, silkepapir, ståltråd og leje af telt.

Foreningen har fået mange positive tilkendegivelser fra både børn, unge og voksne på dagen. Der blev skabt opmærksomhed på foreningens drejeskiver til ler og ytret ønske om mere af det. Avisens omtale har øget kendskabet til Billedskolen og omtale og video har været delt på facebook og youtube.

Foreningen har haft udgifter på kr. 6.000.

Økonomi:

Budget for puljen er kr. 112.000

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt tilskud på kr. 6000

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 25. oktober 2018 kl. 16:00

32. Ansøgning til tema og informøder
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

KIF Middelfart Fodbold e-sport søger puljen til afholdelse af tema og info møde "Skal vi være bange for e-sport" 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Foreningen vil i samarbejde med VUC Middelfart udbyde dette tilbud til alle i Middelfart. Infomødet vil være gratis og vil blive afholdt hos VUC i Middelfart.
E-sporten vokser eksplosivt og foreningen vil gerne informere forældre til eSports-spillere om hvad e-sport er og hvordan man skal forholde sig. 

Foreningen forventer mere end 20 personer og søger om kr. 5.000. Dato for mødet d. 19.11.18

Økonomi:

Budget for puljen er kr. 112.000

Høring:

Ingen

Beslutning:

Godkendt tilskud på kr. 5.000, med forbehold for hvad midlerne bruges til.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 25. oktober 2018 kl. 16:00

33. KIF Middelfart Fodbold e-sport søger tilskud til maskiner
Sagsnr.: 2018-008593
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:


 KIF Middelfart Fodbold e-sport søger udviklingspuljen om tilskud til flere maskiner

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Foreningen fremsender ansøgning til indkøbt af flere gamer maskiner. Hver maskine koster ca. 10.000. Foreningen har pt 5 maskiner som foreningens støtteforening har støtte. Det er foreningens mission at få så mange unge gamere ud fra deres værelser og skabe fællesskaber mellem de unge. De unge idag har behov for at få styrket deres sociale liv og relationer. Samtidigt styrkes de unges koncentration, koordination- og reaktionsevner

KIF Middelfart eSport har været igang i lidt over et år og efter afholdelse af først eget åbent hus og efterfølgende deltagelse i LSOKs aktivitetsdag er interessen så stor, at der er behov
for ydereligere kapacitet.

Efterspørgslen har også været så stor, at foreningen har indgået samarbejde med VUC Middelfart om lån af deres udstyr. Der er også oprettet et samarbejde med Middelfart Ungdomsskole om et fastholdelsesprojekt som på sigt ville kræve flere maskiner. 

Foreningen søger om kr. 50.000 til indkøb af 5 gamer pc'er.

Udviklingspuljen kan yde tilskud med max 50% til:

 • rekvisitter til aktiviteten
 • løn 
 • honorer til undervisere/trænere /foredragsholdere/ projoktkoordinatorer
 • Økonomi:

  Budget for puljen er kr. 50.000 (pt. anvist kr. 30.750)

  Høring:

  Ingen

  Beslutning:

  Bevilliger kr. 19.250 til indkøbt af minimum 4 maskiner.

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 25. oktober 2018 kl. 16:00

  34. Adventure Gruppen søger om godkendelse af lokaleudgifter
  Sagsnr.: 2017-018375
  Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

  Præsentation:

  Adventure Gruppen søger om godkendelse af lokaleudgifter

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget godkender udgifterne under forudsætning af foreningen kan godkendes som folkeoplysende forening.

  Sagsbeskrivelse:

  Foreningen er en spejdergruppe der længe har kørt som uorganiseret. Foreningen vil søge om godkendelse som folkeoplysende foreningen i Middelfart kommune. Deres aktiviteter komme til at foregå i Spejderhytten "Hylkedam" i Gelsted.

  Pt. er foreningen 94 medlemmer i alderen 16-23 år, og de vil benytte hytten ca. 280 timer om året til en timepris til kr. 170 kr. i timen for hele hytten. Benyttelserne vil som udgangspunkt være 3 weekender. En i september, januar og maj. Der vil også kunne forekomme benyttelse i hverdage.

  Økonomi:

  Lokaleudgiften vil belaste lokaletilskuds puljen med ca. kr. 47.600.

  Høring:

  Ingen

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 25. oktober 2018 kl. 16:00

  35. FDF Brenderup-Harndrup søger om godkendelse af lokaleudgift
  Sagsnr.: 2017-018375
  Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

  Præsentation:

  FDF Brenderup-Harndrup søger renteudgifter godkendt som tilskudsberettiget lokaleudgifter.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget godkender udgifterne som tilskudsberettiget.

  Sagsbeskrivelse:

  Foreningen har været i den situationer, at de har skulle ud og købe den grund som deres hus ligger på. Foreningen skulle skaffe kr. 550.900. Foreningen havde selv kr. 200.000, de har fået kr. 200.000 fra A.P Møller fonden.

  Foreningen har så fået et særtilsagn fra Landsforbundet FDF om et lån på de sidste kr. 150.000, på følgende vilkår. Afdragsfrit og med en rente på 4% + nationalbankens diskonto som pt er 0% altså 4% p.a.

  Der ville skulle betales rente i 10 år pt svarene til en renteudgift pr år på kr. 6.000. Efter de 10 år vil lånet være i hvile rente og afdragsfrit til ejendommen eller FDF Brenderup-Harndrup nedlægges.

  Økonomi:

  Belaster pt. samlet lokaletilskuds puljen over 10 år med kr. 60.000.

  Høring:

  Ingen

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 25. oktober 2018 kl. 16:00

  LUKKEDE SAGER