Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 23. august 2018

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
23. august 2018 kl. 16:15
Tilstede:
Anne K. Paulsen
Kjeld Refsgaard
Esben Erichsen
Pia Beker Andersen
Bitten B. S. Andersen
Johs Jacobsen
Flemming Justesen
Jan Knudsen
Hans Winkel
Birgitte Ryberg
Lars Vigsø
Fraværende:
Steffen Daugaard
Karl Kr. Hansen

ÅBNE SAGER

20. Orientering fra Ekstra puljen pr. august 2018
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger, hvad der er indkommet til puljerne og status på puljerne siden sidst

Forvaltningen foreslår:

 • At punktet tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Ekstra puljen 2018 består at 3 puljer. Status på puljerne pr. august 2018

Fripas:
Der er søgt for 61 børn, og der er brugt kr. 79.575,50.
Budget kr. 100.000

Tema og informationsmøder:
Ansøgning fra Svømmeklubben Delfinen kr. 4.000. Bevilget af forvaltningen. Info om nye tiltag inden for svømning og klubudvikling. 
Ansøgning fra Schæfterhundeklubben kr. 2.000. Bevilget af forvaltningen. Den rette motivation. Der er anvist kr. 13.500
Budget kr. 84.000

Synliggørelse af foreningslivet:
Ansøgning fra KFUM spejderne i Nr Aaby kr. 4.999. Bevilget af forvaltningen, Middelaldertema.
Anvist kr. 39.799
Budget kr. 112.000

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 23.08.18

Beslutning:

Taget til orientering

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

21. Fripas til børn og unge bosat udenfor kommunen
Sagsnr.: 2017-021470
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har fået en ansøgning om fripas på et barn med bopæl udenfor kommunen.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives afslag på ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har fået en ansøgning om fripas fra en lokal forening på et barn med bopæl udenfor kommunen.

Der er i retningslinjerne for fripas ikke taget stilling til, hvorledes forvaltningen skal behandle ansøgninger på børn udenfor kommunen.

Der bliver ikke ydet medlemstilskud til børn udenfor kommunen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 23.8.18

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

22. Ansøgning til puljen synliggørelse af foreningslivet
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Gelsted IF søger puljen til afholdelse af Majfest i Gelsted

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Foreningen har søgt puljen inden afholdelse af arrangement, men var så tæt på udvalgsbehandling, at udvalget ikke kunne nå at behandle ansøgningen inden afholdelse af arrangementet.

Forvaltningen aftalte derfor med foreningen, at der efter arrangement skulle fremsendes ansøgning og evaluering til udvalget. Foreningen søger om tilskud på kr. 40.000.

Foreningen ønskede at tage en gammel tradition om en årlig sommerfest op igen. Byens borgere og foreninger skal mødes en gang om året til en aktiv og sjov weekend med mange forskellige aktiviteter.
Formålet med majfesten er:
- at præsentere foreningerne og deres tilbud og deres ledere / kontaktpersoner
- at byens borgere kan få styrket det sociale samvær ved at mødes til en hyggelig og aktiv dag, hvor man kan lære hinanden bedre at kende på en sjov måde.
- at arrangørerne fra de forskellige foreninger kan lære hinanden bedre at kende, og dermed styrke netværket i det lokale foreningsliv.
- at genoptage den gamle tradition med majfester.

Den første majfest blev en stor succes med mange glade deltagere.
Indtægterne kunne næsten dække udgifterne. Arrangementet endte op med et underskud på kr. 2.102,40 mod et budgetteret underskud på 38.885,00. Gelsted G&IF har dækket underskuddet.  Foreningen vil gerne fastholde sin ansøgning om tilskud på kr. 40.000, da midlerne vil være startkapitalen til fremtidige majfester.

Målet med majfesterne er, at der over tid skulle kunne genereres et overskud til fordeling blandt de foreninger der deltager som medarrangører. Indtil mål er nået er der enighed om, at lade evt. overskud stå på majfestens konto, så foreningerne stille og roligt kan bygge økonomien omkring majfesten op

 

Økonomi:

Budget for puljen er kr. 112.000

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 23.08.18

Beslutning:

Afslag
 - men udvalget tildeler underskudsgaranti og betaler deres underskud

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

Bilag:

23. Ansøgning til puljen synliggørelse af foreningslivet
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Lillebælt Tamilsk Musik Gruppe søger puljen til afholdelse af Kulturel Musik koncert.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Foreningen vil gerne arrangere en kulturdag, hvor de med denne dag er med til at styrke det kulturelle liv i Danmark med både kulturel mad, dans og musik i form af en koncert, hvor alle er velkomne til at deltage.
Arrangementet vil være mellem d. 1. - 15. december
Foreningen forventer at ca. 200 personer vil deltage, og forventer en udgift på 15.000-20.000, som også er beløbet de ansøger om. 
Foreningen forventer at kunne tjene lidt på salg af mad. 

Økonomi:

Budget for puljen er kr. 112.000

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 23.08.18

Beslutning:

Udvalget beder om en nærmere beskrivelse af hvad pengene skal bruges til

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

24. Ansøgning til puljen synliggøresle af foreningslivet
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Båring Asperup Sangkor søger puljen til afholdelse af Syng sammen med Helene Blum

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Foreningen vil, i samarbejde med Støtteforeningen for Båring Forsamlingshus, afholde 2 aftener med sang. Foreningen forsøger at nå ud til nye kor-interesserede, både yngre og ældre, for at sikre grundlaget for korets fortsatte eksistens.

Den 17. septmber kommer Helene Blum og fortæller om sin karriere samt leder aftenens fællessange.

Den 29. oktober arrangeres fællesspisning og syng dansk aften med sangleder og musikledsagelse.

Foreningen forventer 150 personer og en udgift på kr. 50.000 og en indtægt på kr. 45.000. Foreningen søger om kr. 5.000

Økonomi:

Budget for puljen er kr. 112.000

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 23.08.18

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

25. Hobbyklubben søger om godkendelse af lokale
Sagsnr.: 2017-018375
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Hobbyklubben søger om godkendelse af lokale, så de kan få lokaletilskud.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender lokalet som tilskudsberettiget lokale, og at der allerede i 2018 ydes a conto lokaletilskud til benyttelsen.

Sagsbeskrivelse:

Hobbyklubben i Gelsted har tidligere holdt til på Holmegården i Gelsted. Klubben har de sidste par år være på Gelsted skole. De år, de har været på skolen, har de hver gang måtte tage materialer med til og fra skolen, hvilket ikke altid har været optimalt.

Klubben vil gerne oprette hold med glaskunst, og har derfor nu behov for andre lokaler. Foreningen har fundet et lokale i byen 50 m2 til en pris a kr. 2.500 pr mdr. incl forbrug. Foreningen regner med at skulle benytte lokalet 10 timer om ugen med aktiviteter.

Foreningen vil gerne starte deres aktiviteter op pr. 01.10.18.

Foreningen vil med nuværende retningslinjer, ovenstående oplysninger, og som 100% børneforening skulle modtage et lokaletilskud årligt på kr. 28.500.

I følge retningslinjer for lokaletilskud skal nye lejemål godkendes af folkeoplysningsudvalget. Udvalget kan vælge ikke at godkende lokalet, hvis det medfører væsentlige udgifter for kommunen.

 

Økonomi:

Tilskuddet ville blive en del af den normale lokaletilskudsberegning.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 23.8.18

Beslutning:

Der skal først undersøges om der er kommunale lokaler der kan bruges.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

26. KIF Middelfart Fodbold søger om godkendelse af lokale til Esport
Sagsnr.: 2017-018375
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

KIK Middelfart Fodbold søger om godkendelse af lokale til Esport i Lillebæltshallerne

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender lokalet som tilskudsberettiget, og at der allerede i 2018 ydes a conto lokaletilskud til benyttelsen.

Sagsbeskrivelse:

KIF Middelfart Fodbold har startet en afdeling af Esport op. Foreningen har et kommunalt klubhus i Kauslunde, men der er det ikke mulig at opbevare maskinerne sikkert, så man ville skulle bringe maskinerne frem og tilbage hver gang, der skal være aktivitet.  

Foreningen har derfor fundet et lokale i Lillebæltshallerne, hvor gamer pc'erne kan stå fast. Lokalet kan de leje på time basis til en pris af kr. 133 pr time. Foreningen forventer at bruge lokalet 4-6 timer om ugen hele året til fast træning. Foreningen regner derudover med 18 timer til stævner om året. i alt timer 330 timer til en pris i alt på kr. 43.890.

Foreningen vil med nuværende retningslinjer, ovenstående oplysninger, og som 78% børneforening skulle modtage et lokaletilskud årligt på kr. 35.419,23.

I følge retningslinjer for lokaletilskud skal nye lejemål godkendes af folkeoplysningsudvalget. Udvalget kan vælge ikke at godkende lokalet, hvis det medfører væsentlige udgifter for kommunen.

Økonomi:

Tilskuddet ville blive en del af den normale lokaletilskudsberegningen.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 23.8.18


Beslutning:

Godkendes som indstillet

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

27. 1. Melfar Fælles søger om godkendelse af lokaleudgift
Sagsnr.: 2017-018375
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

1. Melfar Fælles søger om godkendelse af udgifter til indkøb af overvågningsudstyr. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender udgiften som tilskudsberettiget lokaleudgift, og udbetaler foreningen a conto lokaletilskuddet allerede i 2018.

Sagsbeskrivelse:

1. Melfar Fælles har 2 hytter i Middelfart by, på Langedam og Banevænget. Foreningen har indenfor det sidst halvandet år været plaget at hærværk og drukfester. Foreningen har samarbejdet med SSP, og  har også et par gange fået nogle af de unge i tale. Foreningen bruger meget tid på at rydde op og reparere det ødelagte. 

Desværre har de oplevet en stigning af hærværk i det sidste halve år. Ting er blevet smadret, malet på hytterne, og der er forsøgt afbrænding af hytterne.

Sidste oplevelse, som er med til at udløse reaktionen med overvågning er, at der d 8.8. blev opdaget et kæmpe bål ved hytten på Langedam, og der var forsøgt at tænde ild flere steder omkring hytten. 

Foreningen har indhentet tilbud på overvågningskameraer med hændelsesoptagelse til begge hytter til en samlet pris på kr. 37.450.

Foreningen vil med nuværende retningslinjer, ovenstående oplysninger og som 100% børneforening skulle modtage et lokaletilskud på kr. 35.577,50.

Udgifter til overvågningsudstyr er ikke tilskudsberettigde udgifter.

Økonomi:

Ingen. Budget kan holdes.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 23.8.18


Beslutning:

Godkendt. Foreningen bedes indhentet et ekstra tilbud og være opmærksom på deres forsikringspolice.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

28. Samarbejde mellem Middelfart Kommune og DGI Fyn om ansættelse af en Fritidskonsulent
Sagsnr.: 2018-012747
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

I forbindelse med den politiske beslutning om at afsætte 0,500 mio. kr. over en 2 årig periode, til ansættelse af en Fritidskonsulent, har DGI kontaktet Middelfart Kommune.

DGI er interesseret i at indgå en "Bevæg Dig for Livet" visionsaftale med Middelfart Kommune, hvor der bl.a. i fællesskab betales for en fritidskonsulent.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager samarbejdet mellem Middelfart Kommune og DGI omkring ansættelse af en fritidskonsulent til efterretning.
 • At udvalget kommer med inputs til de mulige temaer/indsatsområder, som vil være omdrejningspunktet for samarbejdet med DGI og dermed konkrete arbejdsopgaver for konsulenten.

Sagsbeskrivelse:

Den 4. juni vedtog Byrådet den endelige fordeling af de 1,000 mio. kr., som blev tilført Fritidsområdet i forbindelse med budget 2018. Den politiske beslutning betyder, at der i alt er afsat 0,500 mio. kr. over en 2 årig periode til at ansættelse af en fritidskonsulent.

Middelfart Kommune har fået en henvendelse fra DGI vedr. mulighederne for at indgå en "Bevæg Dig for Livet" Visionsaftale, som indbefatter ansættelse af en fritidskonsulent.

For at et samarbejde mellem Middelfart Kommune og DGI kan blive en realitet, er det dog vigtigt at der kan opnås enighed om, hvilke temaer/indsatsområder der skal være i fokus og dermed hvilke opgaver en konsulent skal løse, så det sikres, at dette er i overensstemmelse med det oprindelige ønske.

Forvaltningen vil modtage et bilag fra DGI og det vil blive udleveres på mødet.

Økonomi:

Der er afsat 0,300 mio. kr. i 2018 og 0,200 mio. kr. i 2019 til ansættelse af en fritidskonsulent.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 23.8.18.

Beslutning:

Samarbejdet taget til efterretning. Udvalget syntes godt om forslaget.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

Bilag:

29. Høring af budgetforslag 2019 Folkeoplysningsområdet
Sagsnr.: 2018-012902
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Økonomiudvalget sender direktionens budgetforslag for 2019 i høring

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget drøfter budgetforslaget og udarbejder høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget sender direktionens budgetforslag for 2019  og overslagsårene 2020 -2022 i høring ved de høringsberettigede parter. Folkeoplysningsudvalget er høringsberettiget og kan afgive høringssvar.
Høringssvaret bliver en del af grundlaget for de politiske drøftelser omkring budget 2019.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 23.08.2018

Beslutning:

Der er orienteret om at Læring, kultur og Fritid pristalsreguleres med 753.000
Fou ønsker 250.000 i 2021 så der er til det tredje år af Fritidskonsulentens 3-årige projektansættelse.
Formand og forvaltningen laver et høringsvar, som sendes rundt til udvalget til orientering.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 23. august 2018 kl. 16:15

Bilag:

LUKKEDE SAGER