Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 21. juni 2018

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
21. juni 2018 kl. 16:15
Tilstede:
Johs Jacobsen
Anne K. Paulsen
Jan Knudsen
Lars Vigsø
Steffen Daugaard
Pia Beker Andersen
Birgitte Ryberg
Kjeld Refsgaard
Karl Kr. Hansen
Bitten B. S. Andersen
Fraværende:
Flemming Justesen
Hans Winkel
Esben Erichsen

ÅBNE SAGER

11. Orientering fra Ekstra puljen pr. juni 2018
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger, hvad er indkommet til puljerne og status på puljerne siden sidst

Forvaltningen foreslår:

  • At punktet tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Ekstra puljen 2018 består at 3 puljer, status på puljerne pr juni 2018

Fripas:
Der er søgt for 55 børn og der er brugt kr. 69.000.
Budget kr. 100.000

Tema og informationsmøder:
Ingen nye indkomne ansøgninger, og der er anvist kr. 11500
Evaluering fra Spillopperne er modtaget og godkendt.
Budget kr. 84.000

Synliggørelse af foreningslivet:
1 ny ansøgning, Brenderup IF Meover event kr. 3.300. Bevilget af forvaltningen. I alt anvist kr. 34.800
3 evalueringer modtaget. 2 fra Brenderup IF og 1 fra Middelfart Roklub alle godkendt.
Forvaltningen har afvist 1 ansøgning fra Fjelsted borgerforening kr. 15.000, med henvisning til at det kun er godkende folkeoplysende foreninger der kan søge.
Budget kr. 112.000

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 21.06.18

Beslutning:

Punktet taget til orientering
12. Ekstra bevilling til KIF Middelfart Gymnastik vedr. a conto lokaletilskud 2018
Sagsnr.: 2017-018375
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

KIF Middelfart Gymnastik har glemt at søge om a conto tilskud for 83,25 timers benyttelse på alm halgulv  i 2018.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget godkender en udbetaling på a conto lokaletilskud 2018 på kr. 19.256,05

Sagsbeskrivelse:

KIF Middelfart Gymnastik har ikke fået søgt om timer til deres alm. halgulv benyttelse i selvejende haller 2018. Foreningen har i alt en benyttelse på 83,25 timer som vil være en udgift på kr. 28.721,25 hvor der vil være en egenbetaling på kr. 9.465,53 og et tilskudsbeløb på kr. 19.256,05.

Foreningen vil med stor sandsynlighed kunne få tilskud til benyttelsen ved gennemgang af deres regnskab for 2018, i løbet af 2019. Forvaltningen har dog få en tilbagebetaling på kr. 78.423 fra en forening vedr. a conto lokaletilskud 2018, som ville kunne bruges til at kunne yde KIF Middelfart Gymnastik et a conto tilskud 2018 allerede  nu.

Økonomi:

Ingen. Beløbet bliver indenfor budget.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 21.06.18

Beslutning:

Godkendt som indstillet
13. EIK Motion søger tilskud til opstart at nye aktiviteter
Sagsnr.: 2018-008596
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

EIK Motion søger tilskud kr. 40.000 til opstart at nye aktiviteter

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

EIK Motion søger tilskud til opstart at nye aktiviteter
Opstart af Yoga, Cirkeltræning og Crossfit i Gelsted hallen, de forventer at start holdene op pr. 01.09.18.
Der vil være indkøb af materialer for kr. 60.000 og markedsføring for kr. 4.000.

Indkøb at materialer kan ikke overstige 50% af det total udgift i indkøb.

Økonomi:

Budget for udviklingspuljen kr. 50.000

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 21.06.18

Beslutning:

Godkendt 20.000 kr. til materialer

Bilag:

14. DCH Vestfyn søger om godkendelse af lokaleudgift
Sagsnr.: 2017-018375
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

DCH Vestfyn søger om godkendelse af lokaleudgift i forbindelse med nybygning af toilet

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget godkender udgiften som tilskudsberettiget lokaleudgift, og udbetaler klubben a conto lokaletilskuddet allerede i 2018.

Sagsbeskrivelse:

DCH Vestfyn søger om godkendelse af lokaletilskud til nyopførsel af toiletbygning på 9,9 kvm. . Den gl. bygning på 9 kvm. er ca. 25 år, og trænger til en god renovering. Bygninger er opført i træ og er samtidig placeret uhensigtsmæssigt oven på spildevandstank.  Klubben ønsker derfor ikke at renovere, men flytte bygningen lidt og opføre en ny.


Foreningen har indhentet 2 tilbud på henholdsvis kr. 50.000 incl moms, Middelfart produktionsskole og kr. 48.000 incl moms, fagskolen i Odense. Klubben ønsker at benytte tilbuddet fra produktionsskolen, da man gerne vil støtte noget lokalt og de unge mennesker.


Foreningen har i november 2017 indsendt forventede udgifter i 2018 på kr. 31.200, som har udløst et a conto tilskud på kr. 9.766 med et forventet benyttelsestimetal på  776 timer. Der ville være plads til en ekstra lokaleudgift på kr. 50.000 som vil udløse et a conto tilskud på kr. 15.650. 

Ifølge lovgivningen skal der ikke ydes lokaletilskud til nyopførsler, og steder hvor der ikke sker aktiviteter.

Økonomi:

Igen. Budget kan holdes.

Høring:

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

15. Gelsted Gymnastik og Idærtsforening søger tilskud til opstart af floorball
Sagsnr.: 2018-009937
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Gelsted Gymnastik og Idrætsforeningen søger tilskud kr. 1.500 til indkøb af materialer til opstart af floorball

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter punktet

Sagsbeskrivelse:

Gelsted Gymnastik og Idrætsforeningen søger tilskud til indkøb at materialer. Foreningen vil starte projektet op pr. 01.09.18.
Et opstart sæt koster lige nu kr. 1500 normalt kr. 7500.
 
I henhold til retningslinjer kan tilskud til materialer ikke overstige 50% af det total udgift.

Økonomi:

Budget for udviklingspuljen kr. 50.000

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 21.06.18

Beslutning:

Godkendt 750 kr. til materialer

Bilag:

16. Fjelsted Borgerforening og Fjelsted Legeplads søger tilskud at afholdelse af byfest
Sagsnr.: 2018-008597
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Fjelsted Borgerforening og Fjelsted Legeplads søger tilskud kr. 15.000 til afholdelse af byfest.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Fjelsted Borgerforeningen og Fjelsted Legeplads søger tilskud til afholdelse af byfest. Byfesten afholdes i forbindelse med, at byen fylder 600 år, og der vil holdes stor byfest d. 23.06.18. Hele året vil der ske markering af 600-året for landsbyen.

Forvaltningen har være i kontakt med foreningen for præcisering af ansøgning, og foreningen søger udviklingspuljen om kr. 15.000 som støtte til markedsføring.

Foreningen har fået kr. 35.000 til fejringen af 600-året fra Middelfart kommune, Staben.  

Økonomi:

Budget for udviklingspuljen kr. 50.000

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 21.06.18

Beslutning:

Afvist, med begrundelse ikke udvikling over flere år. Enkelt/enkelte arrangementer i 2018.

Bilag:

17. KIF Middelfart Fodbold søger tilskud til opstart af esport
Sagsnr.: 2018-008593
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

KIF Middelfart Fodbold søger tilskud kr. 20.000 til opstart af esport.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

KIF Middelfart Fodbold søger tilskud til opstart af esport. Foreningen er i gang med at indkøbe gamer pc'er og indrette lokaler i Lillebælt sport og kultur. Foreningen forventer udgifter til honorar kr. 10.000, lokaleleje kr. 5.000 og markedsføring kr. 5.000. Foreningen forventer at starte pr. 01.06.18.

Tilskud til honorar/løn kan ikke overstige 50% af det total beløb for udgiften.

Økonomi:

Budget for udviklingspuljen kr. 50.000

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 21.06.18

Beslutning:

Godkendt med 10.000 kr. til honorar og markedsføring
18. Foreningen Fremtidens Netværk som tilskud til opstart af forening
Sagsnr.: 2018-009047
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Foreningen Fremtidens Netværk tilskud til opstart af forening kr. 322.100

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

Foreningen Fremtidens Netværk har til formål at etablere et trygt sted for udsatte unge med tidligere misbrug, hvor disse kan opholde sig op til 5 aftener ugentlig og hermed danne sig et sundt netværk. Dermed forventes det at ensomheden og tilknytningen til skadelige netværk mindskes markant blandt denne gruppe.

Eftersom gruppen, der primært vil være henvist fra Rusmiddelcenter Middelfart, mødes i lokaler tilknyttet ungebehandlingen i Middelfart, forventes det også, at disse kan medbringe andre unge, som endnu ikke har modtaget behandling for deres misbrug. Dette med henblik på at disse kan relatere til behandlerne fra rusmiddelcenteret og evt. blive motiverede til selv, at opsøge behandling for deres misbrug, samt få en erkendelse af at det er muligt at komme ud af dette ved at spejle sig i andre unge, der evt. er længere i deres recovery-process.

Foreningen forventer at  starte projektet op pr. 01.07.18.

Økonomi:

Budget for udviklingspuljen kr. 50.000.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 21.06.18

Beslutning:

Afvist, men henvisning til § 18 puljen.
19. Evaluering af temamødet d. 07.06.18
Sagsnr.: 2018-006819
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Evaluering af temamødet d. 07.06.18

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager beslutning om Hanne Marie skal komme og hjælp med processen ang. fremtiden.
  • At udvalget tager beslutning om her og nu arbejdsopgaver.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har renskrevet notaterne fra temamødet d. 07.06.18.


Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 21.06.18

Beslutning:

Godt møde med god dialog.

Fou vil gerne have Hanne Marie kommer og laver en opsamling og hjælper med at prioritere
særligt på den del, hvor vi skulle arbejde videre på de af  hinandens ideer, som var innovative og nytænkende  – og nyt navn? (gerne i september)

Her og nu muligheder:

Udvalget vil holde møderne ude i lokaleområderne og de lokale foreninger (De næste 2 møder: august Middelfart - oktober Strib)Gerne i en lokal foreningslokaler, Fast dagsorden til mødet, vores faktapræsentation, hvem er udvalget, hvad kan vi,  hvad vil I gerne have vi arbejder med. Dialog med foreningerne.

Billede til fakta præsentation, forvaltningen vil forsøge at have det klart til møde i august til udlevering og på hjemmesiden. Faktaarket skal også til pressen.

Forvaltningen skal gøre foreningerne opmærksom på, at vi gerne vil have situationsbilleder tilsendt fra de projeket som der bliver givet tilskud til. Skal på hjemmesiden. Hver gang der bliver givet tilskud fra puljerne skal pressen orienteres.

 

Bilag:

LUKKEDE SAGER