Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 19. april 2018

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
19. april 2018 kl. 16:15
Tilstede:
Johs Jacobsen
Birgitte Ryberg
Kjeld Refsgaard
Anne K. Paulsen
Jan Knudsen
Esben Erichsen
Bitten B. S. Andersen
Flemming Justesen
Lars Vigsø
Karl Kr. Hansen
Fraværende:
Pia Beker Andersen
Steffen Daugaard
Hans Winkel

ÅBNE SAGER

6. Stillingsopslag Fritidskonsulent
Sagsnr.: 2018-006820
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget ønsker inputs til et stillingsopslag vedr. en Fritidskonsulent.

Forvaltningen foreslår:

At Folkeoplysningsudvalget drøfter hvilke opgaver en Fritidskonsulent kan have og kommer med konkrete inputs til et stillingsopslag.

Sagsbeskrivelse:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget ønsker en drøftelse i Folkeoplysningsudvalgets vedr. opgaver, som en Fritidskonsulent kan være med til at understøtte. Drøftelserne skal udmøntes i konkrete forslag til indholdet i et stillingsopslag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2018
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 8. maj 2018

Beslutning:

Udvalget kom med indput til stillingesopslag som forvaltningen har fået med tilbage.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 19. april 2018 kl. 16:15

7. Drøftelse af høringsforslag i forbindelse med udvidet budget til Fritidsområdet
Sagsnr.: 2018-006817
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

På baggrund af høringen vedr. det udvidet budget til Fritidsområdet ønskes en generel drøftelse af forslag, tiltag og ideer fra foreningerne.

Forvaltningen foreslår:

At ideer, tiltag og forslag fra høringssvarene gennemgås og drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Som en del af processen vedr. udmøntning af budgetvidelsen på 1,000 mio. kr. på Fritidsområdet, afgav foreningerne høringssvar.

Folkeoplysningsudvalget ønsker at gennemgå høringssvarene og drøfte ideer, forslag og tiltag, som dette måtte give anledning til.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2018

Beslutning:

Udvalget tog høringssvarene til efterretning.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 19. april 2018 kl. 16:15

Bilag:

8. Ansøgninger til Ekstra puljen 2018
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger de ansøgninger der er blevet fremsendt til

  • Puljen til egne tema og informationsmøder
  • Puljen til synliggørelse af foreningslivet

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter de indkomne ansøgninger
  • At udvalget tager de behandlede ansøgninger til orientering

Sagsbeskrivelse:

Udvalget har nedsat 2 puljer som foreninger kan søge tilskud fra. Forvaltningen fremlægger de ansøgninger der er pt. 

Pulje til egne tema og informationsmøder:
ForeningTitelBeløbDato
Svømmeklubben Delfinen Info møde til træner og hjælpere 4.000 21.08.18
SpilopperneOrkester dynamik2.50014.04.18
Golfklubben LillebæltRegel information til medlemmer5.000efteråret 2018

Forvaltningen har bevilget tilskud til Spilopperne og Golfklubben Lillebælts arrangementer, og har spørgsmål ud ved Svømmeklubben om arrangementet ikke mere er noget der skal søges under kursustilskud.

Formålet med puljen er:
Foreninger har nu mulighed for at søge om tilskud til afholde af egne tema og informationsmøder for sine medlemmer


Pulje til synliggørelse af foreningslivet:
Forening TitelBeløbDato
Brenderup Idrætsfore TRX Event2.50017.04.18
Brenderup IdrætsforeJumping Fitness4.00005.05.18
Brenderup IdærtsforeRope Skipping3.00005.05.18
HTUG50 års jubilæum20.000 01.06.18
Middelfart RoklubÅben fynske mesterskaber 2.00003.03.18

Forvaltningen har bevilget tilskud til Brenderup Idrætsforenings TRX Event. Resten af ansøgningerne er ikke behandlet.

Formålet med puljen er:
Foreninger kan søge tilskud til arrangementer og aktiviteter, der ligger ud over den daglige drift af foreningen. Aktiviteten skal være afgrænset i tid, men det behøver ikke være et enkeltstående event.
Aktiviteten skal synliggøre foreningslivet, finde nye måder at gøre tingene på, finde nye aktivitetsområder eller nye samarbejdsrelationer med fokus på synliggøre af foreningsområdet.
Eksempler:
Markedsføring, f.eks. trykning af flyers eller plakater, annoncer
Honorar til f.eks. eksterne oplægsholdere
Nødvendige rekvisitter, f.eks. udstyr til udlån i forbindelse med et åbent-hus-arrangement
Lokaleleje til arrangementet, såfremt foreningens egne lokaler ikke kan anvendes

Økonomi:

Puljen til egne tema og infomøder er på kr. 84.000
Puljen til synliggørelse af foreningslivet er på kr. 112.000

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 19. april 2018

Beslutning:

Udvalget tog de bevilligede tilskud til orientering og bevilligede tilskud til resten af ansøgningerne.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 19. april 2018 kl. 16:15

Bilag:

9. Procedure for behanling af ansøgninger til puljer under Ekstra puljen 2018
Sagsnr.: 2017-021852
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte procedure for behandling af løbende ansøgninger under Ekstra puljen 2018.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget delegerer til forvaltningen at behandle ansøgninger fra puljen "Egne tema og informationsmøder", så længe beløbet er under kr. 5.000, og der ikke er møde indenfor de næste 14 dage.
  • At udvalget delegerer til forvaltningen at behandle ansøgninger fra puljen "Synliggørelse af foreningslivet", så længe beløbet er under kr. 5.000 og der ikke er møde indenfor de næste 14 dage. 

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen modtager løbende ansøgninger til puljerne "tema og informationsmøde" samt "synliggørelse af foreningslivet". For at kunne behandle ansøgningerne hurtigt og da udvalget ikke har møde fast hver måned, forslår forvaltningen en delegation. Udvalget vil efterfølgende blive orienteret om behandlinger. Udvalget vil ligeledes være klagemyndigheden.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 19. april 2018

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 19. april 2018 kl. 16:15

10. Indhold til temadag for Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2018-006819
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget ønsker at afholde intern temadag

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget beslutter, hvilket indhold de gerne vil have med på temadagen

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget ønsker at afholde temadag, for at sætte en stategi og mål for de næste 4 år.
Forvaltningen foreslår dato 07.06.18.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. april 2018

Beslutning:

Datoen godkendt. Formanden og forvaltningen arbejdet videre med indhold.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 19. april 2018 kl. 16:15

LUKKEDE SAGER