Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 5. april 2018

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
5. april 2018 kl. 16:30
Tilstede:
Johs Jacobsen
Steffen Daugaard
Pia Beker Andersen
Karl Kr. Hansen
Birgitte Ryberg
Flemming Justesen
Bitten B. S. Andersen
Esben Erichsen
Kjeld Refsgaard
Lars Vigsø
Jan Knudsen
Anne K. Paulsen
Fraværende:
Hans Winkel

ÅBNE SAGER

2. Introduktion til arbejdet i Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2017-021813
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Generelt om Folkeoplysningsudvalgets område og arbejdet hermed.

Forvaltningen foreslår:

  • At sagen tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen gennemgår Folkeoplysningsudvalgets arbejdsområde og de opgaver, som udvalget varetager. Herunder de overordnede bestemmelser i Folkeoplysningsloven.

Herudover gennemgås Folkeoplysningsudvalgets rolle som beslutningsorgan.

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer kan komme med forslag til temaer og drøftelser, som ønskes dagordensfastsat på kommende møder.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Taget til efterretning.
Powerpoint som blev gennemgået på mødet er vedhæftet som bilag.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 5. april 2018 kl. 16:30

Bilag:

3. Folkeoplysningsudvalgets møderække for 2018
Sagsnr.: 2017-021813
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalgets møderække for 2018

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget godkender møderækken

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremsender forslag til møderække i Folkeoplysningsudvalget for 2018:

Torsdag 19. april 2018           kl. 16.15 -18.15
Torsdag 21. juni 2018           kl. 16.15 -18.15
Torsdag 23. august 2018       kl. 16.15 -18.15
Torsdag 25. oktober 2018      kl. 16.15 -18.15
Torsdag 06. december 2018   kl. 16.15 -18.15

Økonomi:

Intet

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 05. april 2018

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 5. april 2018 kl. 16:30

4. Udvælgelse af året ungdomstalent og året frivillig inden for idrætsområdet
Sagsnr.: 2017-021850
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Udvælgelse af de året ungdomstalent og året frivillig indenfor idrætsområdet til hædring i forbindelse med hædring af Idrætsfolk 2018

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget vælger et ungdomstalent
  • At udvalgt vælget en frivillig indenfor idrætsområdet

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Byråd afholde hvert år et arrangement for at hædre de idrætsfolk i Middelfart kommune, der har opnået medalje ved verdensmesterskaber, europamesterskaber, nordiske mesterskaber, danmarksmesterskaber eller er blevet fynsmester.
Ligeledes kåres "årets frivillig indenfor idrætsområdet" og "årets ungdomstalent", som folkeoplysningsudvalget vælger ud fra de indstillinger, som foreningerne sender ind. 

Selve arrangementet er onsdag d. 25. april kl. 19.00 i Lillebæltshallen.

Økonomi:

Intet

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 05. april 2018

Beslutning:

2 personer valgt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 5. april 2018 kl. 16:30

5. Drøftelse af budgetudvidelsen på 1,000 mio. kr. til Fritidsområdet
Sagsnr.: 2017-021813
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Kort drøftelse af udmøntning af de tilførte 1,000 mio. kr. til fritidsområdet.

Forvaltningen foreslår:

  • At sagen drøftes og tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforlig for 2018 blev der permanent tilført 1,000 mio. kr. til fritidsområdet.

Der er i efteråret 2017 pågået en proces med Folkeoplysningsudvalget, Børn-, Kultur og Fritidsudvalget samt foreningerne i Middelfart kommune, omkring udmøntning af det tilførte budget.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forskellige forslag til udmøntning.

Det er vigtigt at alle interessenter inddrages og derfor også vigtigt, at det nye Folkeoplysningsudvalget høres, inden den endelige belslutning træffes. Der ønskes derfor en kort drøftelse af anvendelse af de 1,000 mio. kr. med henblik på, at udarbejde en konkret anbefaling til Børn-, Kultur og Fritidsudvalget på næstkommende møde.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Drøftet. Udvalget ser positivt på ansættelse af fritidskonsulent.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 5. april 2018 kl. 16:30

LUKKEDE SAGER