Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 11. januar 2018

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
11. januar 2018 kl. 16:15
Tilstede:
Peter Storm
Karl Kr. Hansen
Jan Knudsen
Anne K. Paulsen
Mogens K. Hansen
Jacob Kloch
Arne Tofterup
Fraværende:
Børge Jensen
Svend-Aage Nielsen
Birthe Søndervang
Christian Martins Kromann

ÅBNE SAGER

119. Opfølgning på workshops vedr. fritidsområdet
Sagsnr.: 2017-017470
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget har gennem efteråret haft foreninger inde til 3 workshops.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter de input der er kommet fra foreningerne.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har sammenskrevet de forslag, der er kommet fra foreningerne gennem de 3 workshops, der har været afholdet.

Bilaget vil senest blive forlagt på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældreårdet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 14.12.17
Folkeoplysningsudvalget den 11.01.18

Beslutning FOU d. 14.12.17
Punktet udsat, materialet udleveret på mødet.

Beslutning:

FOU blev orienteret om temadrøftelsen på BKF
FOU drøftede et fælles ’Foreningshus’,  der  skulle i budget 18 være afsat midler til at undersøge mulighederne 
for et fælles "foreningenshus"
Nogle i FOU  ville gerne have haft flere differentierede modeller at vælge imellem
Der bør på workshoppen den 18. vises sliden med de mest gennemgående temaer/drøftelser/ønsker

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 14. december 2017 kl. 16:15
Folkeoplysningsudvalget 11. januar 2018 kl. 16:15

Folkeoplysningsudvalget 14. december 2017 kl. 16:15

Udsæt til ekstramøde 11. januar 2018 16.15

120. Evaluering af arbejdet i Folkeoplysningsudvalget og valg til nyt udvalg
Sagsnr.: 2017-021813
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget har siddet i 4 år og der skal være valg til et nyt udvalg inden 1. april 2018.

Forvaltningen foreslår:

  • At Udvalget evaluere de sidste 4 års arbejde i folkeoplysningsudvalget.
  • At udvalget drøfter dato og proces for valg til nyt folkeoplysningsudvalg.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har siddet i 4 år, og medlemmerne vil gerne evaluere på arbejdet gennem perioden. 
Det nuværende udvalg fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyt valg til udvalget har fundet sted. Valget til nyt udvalg skal være foretaget inden d. 1 april. Indkaldelse til valg skal ske med 14 dages varsel til foreningerne.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældreårdet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 14.12.17
Folkeoplysningsudvalget den 11.01.18

Beslutning FOU d. 14.12.17
Punktet udsat

Beslutning:

Vi skal reklamere for valget til FOU på workshoppen den 18. januar
Valget foregår den 6. februar kl 19.00 på Middelfart Rådhus
Forvaltningen sørger for valgproceduren. Forslag om at Lars Vigsø byder velkommen eller Steffen Eriksen som er næstformand i Børn kultur og Fritidsudvalget
Forvaltningen noterede udvalgets forslag til forbedringer.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 14. december 2017 kl. 16:15
Folkeoplysningsudvalget 11. januar 2018 kl. 16:15

Folkeoplysningsudvalget 14. december 2017 kl. 16:15

Evaluering af arbejdet i Folkeoplysningsudvalget udsat til ekstra-mødet d. 11. januar 2018.
Udvalget drøftede muligheden for afholdelse af valg til nyt Folkeoplysningsudvalg, i forbindelse med afholdelse af 4 workshop for foreninger i januar. Det blev aftalt at dato for valg aftales på ekstra-mødet den 11. januar 2018 16.15


LUKKEDE SAGER